Copy

Beste <<Voornaam>>,

Bestuursmededelingen januari 2021
 
Coronamaatregelen
Sinds maart grijpt het coronavirus in Nederland om zich heen. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten we ons aan specifieke voorschriften houden. Bijvoorbeeld: blijf thuis bij verkoudheidsklachten en vermijd drukte. Sinds maart hebben we allemaal, ook volkstuinders en volkstuinverenigingen, vanuit de overheid te maken met anti-coronamaatregelen. Stapje voor stapje zijn die in de loop van de afgelopen maanden aangepast: eerst versoepeld en later weer aangescherpt. 
Vanaf 10 december zijn de maatregelen opnieuw aangescherpt en sinds 20 januari nog meer aangescherpt. Uitgangspunt is dat het aantal contactmomenten tot een minimum worden beperkt.
De belangrijkste adviezen voor samen tuinieren tot vooralsnog 10 februari 2021 zijn; 
  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Dat is de meest effectieve manier om besmettingen te voorkomen.
  • Ga je toch naar de tuin, ontvang dan bij grote voorkeur geen en als het echt niet anders kan slechts 1 bezoeker, die niet tot je huishouden behoort, van 12 jaar en ouder, per dag in je tuinhuis en houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Buiten mag je met maximaal 2 personen (of 1 huishouden) samenkomen.
  • Ga naar en van de tuin volgens de kortste en snelste route. Paden zijn alleen bedoeld om je te verplaatsen, niet om te verpozen.
  • Geef elkaar de ruimte, houd altijd 1,5 meter afstand en voorkom en vermijd drukte.
Voorlopig zijn er geen fysieke bijeenkomsten. Immers het aantal contactmomenten moet tot een minimum beperkt worden.

Toiletten
De toiletten zijn open, maar ook hier geldt dat men in de hal voor het toilet 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Staat iemand in de hal te wachten, wacht dan buiten tot je er bij kan.

Bestuurskamer
De regel is 1 persoon per 10m2 in een binnenruimte. Dat houdt ook in dat in de bestuurskamer niet meer dan 1 persoon tegelijk aanwezig mag zijn.
Zit er dus iemand in de bestuurskamer, loop dan niet zomaar dan binnen.
Geef elkaar de ruimte.


Tuinverhuur
De verhuur van tuinen gaat zoveel mogelijk door. Veel contacten zullen via de mail zijn. Het bezichtigen van de tuin is buiten met maximaal 2 personen.
Als er een gesprek met de kandidaat tuinder plaats moet vinden, kan dat met hooguit 1 persoon en in de kantine. Daar is voldoende ruimte om met maximaal 2 personen samen te komen. 


Mondkapje en afstand
Als u het verenigingsgebouw binnengaat, moet u een mondkapje dragen. Deze kan bij voldoende afstand en ruimte tijdens een gesprek binnen af.
Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand.


Algemeen werk
Het bestuur verwacht niet dat de Coronamaatregelen aan het begin van het seizoen zo ver versoepeld zijn, dat we in maart alweer kunnen beginnen met het algemeen werk.

Algemene Leden Vergadering
Volgens de statuten moet het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Vergadering houden. Het is gebruikelijk dat dat in maart gebeurd. Het bestuur denkt dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat we in maart of de maanden daarna fysiek bij elkaar kunnen komen.
Het bestuur heeft daarom besloten om ook dit jaar de ALV weer digitaal te houden. De secretaris gaat de ALV voorbereiden. Uiteraard houden we ons aan de termijnen, zoals die in de statuten zijn aangegeven. Heeft u punten die u wilt inbrengen, dan kunt u dat nu al melden bij de secretaris.


Wherewijzer
De 1e Wherewijzer van 2021 verschijnt in maart. Mocht u nog foto's, tuinverhalen, lekkere recepten, enz. hebben, dan heeft u tot 21 februari de tijd om die in te sturen naar redactie@tuinverenigingdefenix.nl

Schoonmaken toiletten
Sinds medio 2020 worden de toiletten, de doucheruimte en de hal schoon gemaakt door een schoonmaakbedrijf. De schoonmaakwerkzaamheden gebeuren op basis van een vooraf vastgesteld rooster. Dit rooster is in overleg met het schoonmaakbedrijf opgesteld. In de hal hangt een lijst waarop de schoonmaakwerkzaamheden worden afgetekend. Aan de hand daarvan kunnen wij controleren dat de werkzaamheden ook zijn uitgevoerd.

We zijn nu bijna een jaar verder en hebben kunnen ervaren hoe de sanitaire ruimten nu schoongemaakt worden. Daarom zou het bestuur graag van u willen weten of u hierover tevreden bent.

Ziet u nog punten die aandacht nodig hebben? Heeft u voorstellen voor verbeteringen? Ook als u denkt dat bepaalde werkzaamheden overbodig zijn, dan horen we dat graag.

 
U kunt uw opmerkingen sturen naar:
algemeen-bestuurder@tuinverenigingdefenix.nl
Dank voor uw feedback!
 
Bestuur Tuinvereniging De Fenix
Kijk ook eens op onze Facebook pagina!
Tuinvereniging de Fenix
Copyright © 2021 Tuinvereniging de Fenix. Alle rechten voorbehouden.


Wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp