Copy

Beste <<Voornaam>>,

Bestuursberichten n.a.v. bestuursvergadering 25 mei 2021

Algemeen werk
Het algemeen werk wordt weer verplicht vanaf zaterdagochtend de 29e mei (aankomende zaterdag dus!). Afstand tijdens de werkzaamheden kan gewaarborgd worden. Er zijn ook desinfectiemiddelen aanwezig.
In het afgelopen jaar heeft een klein team vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ondanks hun inzet is er toch achterstallig onderhoud ontstaan. Door een aantal maatregelen te treffen kunnen de werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.


Tuinverhuur
We hebben momenteel 82 geïnteresseerden voor een tuin. Dat zijn erg veel kandidaten. Het bestuur maakt een voorstel hoe hier mee om te gaan.
Gedacht wordt o.a. aan een vorm van aspirant-lidmaatschap. Meerdere tuinverenigingen hebben dit ingevoerd. Een aspirant-lid betaalt een bedrag als lidmaatschap van onze vereniging. Als tegenprestatie wordt hij/zij al betrokken bij de vereniging. Bijvoorbeeld ontvangt hij/zij de Wherewijzer en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Zo worden ze meer betrokken bij de vereniging en leren we elkaar ook wat beter kennen.


Het bestuur bereidt een sanctiebeleid voor
In onze reglementen hebben we diverse afspraken met elkaar gemaakt hoe we met elkaar en ons tuincomplex willen omgaan. Verreweg de meeste leden houden zich hier ook aan, maar toch ontvangt het bestuur klachten van overlast die leden ondervinden. Daarnaast zijn er ook leden die zich niet houden aan het bouw- en/of het tuinreglement. Uiteraard onderneemt het bestuur actie als er sprake is van overlast of overtreding van het bouw- of tuinreglement.

Het ontbreekt het bestuur echter aan een duidelijk protocol en sanctiebeleid. Door middel van het sanctiebeleid verwacht he bestuur dergelijke overlast en overtredingen te beperken. Het is uiteraard niet de bedoeling om hiermee tuinleden onnodig te belasten of dwars te zitten. En natuurlijk wordt het voorstel voorgelegd aan de leden in de algemene ledenvergadering.


Tuinkeuringen
De eerste ronde tuinkeuringen is de afgelopen periode gedaan. Als er verbeterpunten zijn, is een verslagje met die verbeterpunten in de brievenbus van de tuin gedaan. Kijk dus even in uw brievenbus om te zien of u zo’n verslagje heeft. De tuinders die zijn aangeschreven krijgen een periode de tijd om de tekortkomingen te herstellen.

De weggeefkast/marktplaatskar
Hier kunnen tuinders spullen inzetten, die nog best goed zijn, maar die jezelf niet meer nodig hebt. Het is dus niet de bedoeling dat men daar oude kapotte spullen dumpt. Afgelopen week was er een ligstoel neergezet die kapot was. Dat is dus niet de bedoeling.  Twijfel je of iemand er überhaupt wat aan heeft, neem dan even contact op met Tuin- en Natuurcommissie of de Bouwcommissie.

Bestuur Tuinvereniging De Fenix
 
Kijk ook eens op onze Facebook pagina!
Tuinvereniging de Fenix
Copyright © 2021 Tuinvereniging de Fenix. Alle rechten voorbehouden.


Wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp