Copy
Speciaal voor cultuurpartners van het onderwijs
De Beweging is van start!

Tot 25 november was De Beweging nog een plan van Plein C. Tijdens de eerste bijeenkomst verkenden we waar dit nieuwe netwerk naartoe wil werken. Als ‘cultuurpartners van het onderwijs’ maken we ons sterk voor cultuur op school. Leren van elkaar en werken aan draagvlak zijn de pijlers. Zo krijgt De Beweging vorm!
Van start!

Het was KOUD in de Sluisdeurenloods van Mediamatic, maar wat een inspirerende plek! Het ideale decor voor de aftrap van De Beweging. Thijsje van Dorsten gaf een keynote over het onderzoek waarop ze vorig jaar promoveerde. Ze liet zien hoe jonge kinderen zich ontwikkelen, en welke rol creativiteit daarbij speelt. Een ideale basis voor de deelsessies die daarna volgden.

Vibeke Roeper deelde haar bezorgdheid over cultuur op school. Ondanks alle investeringen en impulsmaatregelen vanuit het Rijk, moet de ruimte voor cultuuronderwijs op de werkvloer nog altijd bevochten worden, stelde zij. Hoe dat in de praktijk uitpakt, illustreerde oud-schooldirecteur Edith Ploeg in haar hilarische column over de ploeterende leerkracht. Kennis, inhoud, collegiale uitwisseling en een dosis activisme: het bleek een recept dat naar meer smaakt.

We zijn benieuwd waar de volgende bijeenkomst van De Beweging ons brengt!
Wat beweegt De Beweging?

Waarover moet het gaan bij De Beweging? En hoe en waar treffen we elkaar? We inventariseerden het aan het einde van de eerste bijeenkomst.

Hoog scoren ‘Trends in het onderwijs’ en ‘Vakoverstijgend werken’. Een facebookgroep werd weggestemd, maar een nieuwsbrief is welkom. En terwijl de belangstelling voor een werkbezoek aan een school vrij klein is, willen de netwerkleden graag bij elkaar achter de schermen kijken, al dan niet gekoppeld aan een intervisie-moment. Een inhoudelijk verhaal is altijd welkom, blijkt uit de resultaten, en ook een netwerkborrel mag niet ontbreken! Al met al voldoende input voor de volgende bijeenkomst – zie hieronder!
De Beweging over ‘Trends in het onderwijs’

Op vrijdagmiddag 30 juni organiseren wij opnieuw een bijeenkomst op een inspirerende plek in de Randstad.  Het thema is ‘Trends in het Onderwijs’.

Wil je daaraan een bijdrage leveren, of heb je wensen of ideeën met betrekking
tot het thema en de invulling, laat het ons dan weten via giovannadigalbo@pleinc.nl.

Een impressie van de netwerksessies op de eerste bijeenkomst van De Beweging.

Verbeelding bij autisme

In deze sessie vertelde Zoë Zernitz over haar onderzoek naar de relatie tussen verbeelding en autisme. Een onderwerp waar nog weinig over bekend is. Is de ontwikkeling van verbeelding mogelijk bij autisme? En hoe ziet dat er dan uit?

Op basis van de ervaringen van de deelnemers ontspon zich een boeiende discussie, waaruit bleek dat het veel verschil maakt wat je onder verbeelding en creativiteit verstaat.
Verbeelding en vakkenintegratie

‘Als je creatief werkt blijft alles bij de leerlingen veel beter hangen. Wij als cultuurdocenten weten dat, maar hoe krijg je dat de school in?’

In de netwerksessie over vakkenintegratie gaf Eda Andrea, dramadocent van Triade, een voorbeeld uit haar lespraktijk: er komt iemand de klas binnen die verward praat. Zij wordt ‘geopereerd’ en de losse onderdelen van de zin worden benoemd en in de juiste volgorde gezet. Toetsresultaten bewijzen dat door deze combinatie van zinsontleden en drama de stof veel beter begrepen wordt.

Vragen die in het gesprek naar boven komen en waar Triade aan wil werken: hoe leer je leraren dit soort creatief denken? En hoe zorg je ervoor dat ook de cultuurdoelen, in dit geval drama-vaardigheden, voldoende aan bod komen?
Co-creatie als Vliegwiel

In de netwerksessie ‘Co-creatie als vliegwiel’ vertelde Sigrid Noordijk van het Centraal Museum Utrecht over haar ervaringen met co-creëren  met de Agatha Snellenschool. Hierna praatten we verder over de gelijkwaardigheid van culturele partner en school binnen co creatie, iets wat vaak lastig blijkt. En hoe je co-creatie kunt continueren met dezelfde of andere scholen. 

Nieuwsgierig naar de co-creatie van het Centraal Museum en de school? Bekijk het filmpje hier.
En tot slot een gezellig netwerkborrel met inspirerend uitzicht!
OPROEP
De Beweging Werkbezoek


Loop je rond met een plan, of heb je een vraagstuk, en zou je daarover met enkele collega’s de diepte in willen? Meld je dan aan voor een Werkbezoek van De Beweging.

Jij bepaalt tijd, plaats en thema. Wij nodigen netwerkleden uit om aan te haken. Doe een voorstel via
giovannadigalbo@pleinc.nl, en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Copyright © 2016 Plein C, All rights reserved.