Copy
De e-brief van de Minaraad informeert u regelmatig over de werking.
View this email in your browser


Nieuwsbrief 2020 | 282 december 2020

Kader en kansen voor flexibiliteit en energiegemeenschappen

De SERV en de Minaraad zijn blij dat de Vlaamse Regering met een decretaal kader werk maakt van flexibiliteit in het energiesysteem en van de ontwikkeling van energiegemeenschappen. De beoordeling van dat kader is moeilijk omdat het onduidelijk is welke keuzes de Vlaamse Regering precies maakt, waar ze naar toe wil en wat de implicaties op het terrein zullen zijn.

Een evaluatiebepaling in het decreet moet garanderen dat het kader en de invulling periodiek getoetst, geconsulteerd en bijgestuurd worden en dat flexibiliteit en energiegemeenschappen inderdaad de nodige kansen krijgen. Bij de invulling is voldoende aandacht nodig voor faire financiering en marktconforme vergoedingen, voor een sterke regulator, voor marktwerking en voor burgerparticipatie, lokale besturen en kwetsbare groepen.

Tot slot moeten enkele nevendiscussies rond de financiering van het energiesysteem, infrastructuurplanning en kerntakendebat dringend uitgeklaard worden om ook in het voorliggend dossier vooruitgang te boeken.

De SERV en de Minaraad steunen de Vlaamse Regering in haar ambitie om de flexibiliteit van het energiesysteem en de ontwikkeling van energiegemeenschappen te stimuleren. Beide raden roepen in een gezamenlijk advies op om de initiatieven verder aan te wakkeren die samen zorgen voor een flexibeler en duurzamer energiesysteem.

Klik hier voor het advies
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw gegevens of schrijf u uit | Privacyverklaring

Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 – Bus 15 – 1000 Brussel.
Volg ons via          www.minaraad.be 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Minaraad · Havenlaan 88 - bus 15 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp