Copy
De e-brief van de Minaraad informeert u regelmatig over de werking.
View this email in your browser


Nieuwsbrief 2020 | 2621 oktober 2020

TERUGBLIK WEBINAR PFAS

De Minaraad organiseerde op 16 oktober 2020 in de namiddag een uitgebreide webinar over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 6000 verbindingen die worden gebruikt in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. Tijdens dit digitaal event werd de PFAS-problematiek in zijn volledige complexiteit gepresenteerd.

Het gaat om een grote verzameling stoffen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze persistent, bioaccumulatief, toxisch, mobiel en alomtegenwoordig zijn in alle milieucompartimenten. Deze stoffen komen niet alleen voor in het milieu, maar ook in de mens. De gezondheidsrisico’s voor de mens zijn ingrijpend en of potentieel ingrijpend – bij dat laatste dikwijls ongekend maar plausibel. Over het “cocktaileffect” valt nog heel wat studiewerk te verrichten.

Normstelling is dan ook niet vanzelfsprekend. Er zijn technologische problemen. Enerzijds is er de meetproblematiek (detectiegrenzen, meting afzonderlijk of in groep) en anderzijds is er de problematiek van de end-of-pipe zuiverbaarheid of zuiverbaarheid in het milieu; bij dit laatste zijn de technologieën in ontwikkeling en alleszins zeer duur.

Voor het bedrijfsleven zijn er risico’s en onzekerheden: het gaat dikwijls om zeer bruikbare stoffen – zowel voor bedrijven als voor consumenten – waarbij het niet eenvoudig is om alternatieven te vinden die zich buiten deze stoffengroep zouden bevinden. De haalbaarheid van een beleid dat gericht is op betere milieuresultaten is dus onzeker, en alleszins is er een “level playing field” binnen Europa nodig. Ook grondverzet is een belangrijke deelproblematiek, met impact op bouw- en infrastructuurwerken – waarvoor mogelijk niet zomaar een oplossing voorhanden is.

Tot slot is er het aspect van de tijd. Deze producten zijn al heel lang in gebruik, en hebben, in de toekomst, een heel lange doorwerking. Het wetenschappelijk onderzoek is recent in een stroomversnelling gekomen, en ontwikkelt zich snel. Als gevolg hiervan zal het toetsingskader evolueren, wat zijn weerslag zal hebben op de regelgeving.

Alles samen is er hier dus een veld van problemen, dat in de toekomst nog voor heel wat studie- en advieswerk kan en zal zorgen in de context van de Minaraad.

Klik hier voor de presentaties
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw gegevens of schrijf u uit | Privacyverklaring

Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 – Bus 15 – 1000 Brussel.
Volg ons via          www.minaraad.be 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Minaraad · Havenlaan 88 - bus 15 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp