Copy
De e-brief van de Minaraad informeert u regelmatig over de werking.
View this email in your browser

Nieuwsbrief 2021 | 02

25 januari 2021

ADVIES | Ontwerpdecreet opheffing administratieve beroepen 

Het Voorontwerp van decreet stelt voor om een aantal administratieve beroepsmogelijkheden die voorzien zijn in het Bodemdecreet, het Mestdecreet en het Materialendecreet te schrappen. Dit met het oog op een administratieve vereenvoudiging, een vermindering van de administratieve lasten, het verkorten van de doorlooptijd temeer omdat de administratieve beroepsmogelijkheden vaak gaan over zeer technische aangelegenheden.

De Minaraad heeft bij het voorontwerp nog een aantal bemerkingen en vragen.

De Minaraad vraagt dat de Raad van State in zijn advies onderzoekt of de afschaffing de waarborg voor belanghebbende derden om hun leefmilieu te beschermen niet in het gedrang brengt.

De Minaraad wijst er ook op dat er ook gegronde beroepen zijn die technisch van aard zijn of dat ook niet technische elementen aan bod komen.

Het opheffen van de administratieve beroepen zou betekenen dat men voor het aantekenen van beroep onmiddellijk een procedure via de Raad van State moet opstarten. De vraag is of deze procedure een gelijkwaardig alternatief is.

De Minaraad is het er mee eens dat er moet gestreefd worden naar zo weinig mogelijk administratieve beroepen. Het hoorrecht is volgens de Minaraad noodzakelijk om de rechten van de rechtsonderhorige te vrijwaren en gerechtelijk beroep te vermijden. De Minaraad vraagt dat in het decreet een evaluatie van dit nieuwe systeem voorzien wordt. Daarnaast pleit de raad voor het wegwerken van de knelpunten bij de aanvraag van grondstofverklaringen en wijst erop dat voor die toepassing slechts vijf administratieve beroepen per jaar worden ingediend. 

Klik hier voor het advies
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw gegevens of schrijf u uit | Privacyverklaring

Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 – Bus 15 – 1000 Brussel.
Volg ons via          www.minaraad.be 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Minaraad · Havenlaan 88 - bus 15 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp