Copy
De e-brief van de Minaraad informeert u regelmatig over de werking.
View this email in your browser

Nieuwsbrief 2021 | 07

23 februari 2021

BRIEFING NOTA PFAS

Op 16 oktober 2020 organiseerde de Minaraad een webinar over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) – een verzamelnaam voor een groep chemische perfluorverbindingen. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend.

Sinds 2000 komen ze steeds meer onder de aandacht omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat deze stoffen persistent, bioaccumulatief en toxisch zijn. Daarnaast tonen metingen aan dat deze stoffen breed verspreid in ons milieu aanwezig zijn. Daarmee zijn PFAS aan te merken als “emerging contaminants” of opkomende verontreinigende stoffen. Deze stoffen vormen een nieuwe uitdaging voor het omgevings- en gezondheidsbeleid.

Tot een tiental jaar geleden was er een beperkte wetenschappelijke kennis over PFAS – over hun rol in het milieu en vooral over hun potentiële gezondheidseffecten en ecologische effecten op lange termijn. Gebrekkige kennis en informatie over deze verontreinigende stoffen verhinderden dat landen passend beleid ontwikkelden en maatregelen namen om deze nieuwe uitdaging structureel aan te pakken. Pas het laatste decennium is er een zeer snelle evolutie in de wetenschappelijke kennis over het gedrag van deze stoffen in oppervlakte- en grondwater, bodem en sediment, etc. Het beleid is momenteel dan ook in volle ontwikkeling.

Met deze briefing nota streeft het secretariaat van de Minaraad ernaar om een toegankelijk overzicht te bieden van de problematiek, en dit met het oog op onderbouwing van verdere raadswerkzaamheden. De nota werd nu vrijgegeven op de website van de Minaraad.

Vermits deze nota opgevat wordt als een verkennende synthese, bindt de inhoud ervan op zich noch de raadsleden noch de raadsorganisaties. Van het document werd wel door de raadsleden akte genomen, als een informatieve en oriënterende basis voor eventuele verdere werkzaamheden.

Klik hier voor de briefing nota
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw gegevens of schrijf u uit | Privacyverklaring

Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 – Bus 15 – 1000 Brussel.
Volg ons via          www.minaraad.be 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Minaraad · Havenlaan 88 - bus 15 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp