Copy
De e-brief van de Minaraad informeert u regelmatig over de werking.
View this email in your browser


Nieuwsbrief 2020 | 2730 november 2020

Uitrol digitale watermeters tegen 2030 overhaast 

De Vlaamse Regering wil de minimale functionaliteiten van de digitale watermeters en de bescherming van de persoonsgegevens decretaal verankeren.

De SERV en de Minaraad ondersteunen dit initiatief maar vinden het voorbarig om nu al een volledige uitrol van digitale watermeters op te leggen tegen 2030. Daarvoor ontbreekt nog te veel cruciale informatie zoals een afweging tegenover alternatieve beleidspistes en een duidelijk zicht op de kosten en de baten. De uitrol van de digitale watermeters mag de waterfactuur niet doen toenemen tenzij overtuigende maatschappelijke baten kunnen aangetoond worden. Om van de digitale meters ook slimme meters te maken zijn er flankerende maatregelen nodig.

Klik hier voor het advies
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw gegevens of schrijf u uit | Privacyverklaring

Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 – Bus 15 – 1000 Brussel.
Volg ons via          www.minaraad.be 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Minaraad · Havenlaan 88 - bus 15 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp