Copy

Marts 2020 
INFOSKRIVELSE 1 2020 - G/F KONGELUNDSPARKEN 


Motorkørsel på stier – nej tak 
Vi har to eksempler på super uheldig adfærd omkring motorkørsel på stierne. En gang var det en beboer, der var kørt op på stien ud mod parkeringspladsen (og dermed sparede nogle ganske få meter) og den anden gang en vogn fra byggefirma, der kørte mellem pullert og parkeret bil i forbindelse med arbejde for beboer. Vi har de klare regel om at motorkørsel på stierne ikke skal finde sted, fordi det er sådan fællesskabet ønsker det skal være. Der kan være forskellige grunde til det; sikkerhed for børn (og voksne), mindre støj, længere holdbarhed for asfalten m.m. Venligst orienter evt. håndværkere om at de ikke skal køre op over kantsten, grøn rabat m.m., men parkere på p-pladsen. Tak 😊 


 

Spændende forslag til generalforsamlingen 
Til nu er der følgende forslag på dagsordenen til generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage, så kan du evt. give en deltager fuldmagt (hver deltager kan have én fuldmagt med).  

  • Etablering af ladestander til to el-biler på p-plads (genfremsættelse af det vedtagne forslag fra sidste år – nu med tilpasset budget) 

  • Tilladelse til montering af antenne/parabol på facade mod haven 

  • Ny legeplads på Bryrupvej 

  • Opsætning af fitness-udstyr på det store grønne areal 

  • Afskærmning af genbrugsarealet ved de store carporte samt ind mod elektronikburene 

  • Omlægning af hængelåse til ny lås og udlevering af nye nøgler til beboere 

  • Indkøb af projektor, lærred og telt
     

Problemer med vand fra altan til terrasse? Tilbud på overfladebehandling af altangulvene 
En del beboere oplever problemstilling med nedsivende vand fra altan til terrassen og langs muren ned. Det findes der heldigvis løsninger på. En løsning kan I gøre brug af via dette tilbud fra Hewikut. Kontakt gerne Annie (BR56) hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af tilbuddet.  


Ekstra container til pap 
Der er leveret en ekstra container til pap. Der er således seks containere til pap nu. Hver container har kapacitet til 1000 l. Husk nu at slå pap sammen, fjern plastik (som skal i plastik-container), fjern flamingo (som skal i blå container til brændbart – IKKE plastik) og at pap, der har været i berøring med mad ikke kan genbruges (så ingen pizza-bakker, ingen mælkekartoner m.m.). 

Vi kan få alle de containere vi ønsker og f.eks. også flere til plastik eller metal – problemstillingen består alene i at sikre, at de fysiske rammer er til det, så containerne er placeret nogenlunde pænt og hensigtsmæssigt.  

Istandsættelse af indgangspartierne ved Nubiensvej og Gadbjergvej 
I forlængelse af, at arealerne ved bommene til hovedstien har været under kærlig behandling, er vi nu langt med de tidligere meget trætte bede ved Nubiensvej og Gadbjergvej. Ved Gadbjergvej var der tale om et ukrudtsbed omkranset af gamle og bøjede vandrør. De gamle vandrør er fjernet, nye pæne pullerter sat op og nyt bed med frugtbar jord er etableret. Der plantes inden udgangen af februar nye grønne planter, så vi får et reelt bed, der samtidig er kønt at se på og let at holde fremover. Ved Gadbjergvej åbenbarede der sig faktisk et helt kloakdæksel under det gamle bed ved oprydningen! 


Foreningens vandforbrug steget 
I 2019 har vi brugt ca. 150 kubikmeter vand for foreningen. Det er en kæmpe stigning og vi har fået undersøgt det nærmere. Der har været en lækage fra januar til april og vi får en nærmere rapport fra Tårnby Vandforsyning.  

Uoverensstemmelser mellem JN Construction (bygherre af Kongerækkerne) og Kongelundsparken 
Bestyrelsen i Kongelundsparken har gennem længere tid påpeget overfor JN Construction, at der er en række forhold vi finder de rimeligvis burde kompensere os for – og sekundært vores naboforening Tårnbyvænge. Dele af Egtvedvej og Bryrupvej blevet temmelig slidt og vil koste meget at udbedre - den del skal Tårnbyvænge tage serven omkring. I Kongelundsparken har vi påpeget ødelæggelse af vejbump, ødelagte kantsten og ødelagt asfalt for at nævne de tre største poster. Symptomatisk for dialogen med JN afviser de alt. Tilbage er så kun muligheden for at forfølge kravet via advokater og der står den mulige gevinst ikke mål med omkostningen og tidsforbruget. Vi krydser fingre for at Tårnbyvænge har bedre held med deres erstatningskrav omkring vejslitagen (om end JN har samme indstilling til det spørgsmål). 


Solcellerne på varmecentralen 
Kigger vi på foreningens udgifter til strøm, så kan vi se, at de er faldet med knap kr. 1.000 pr. måned efter solcellerne blev koblet på. Så udover at vi kan glæde os over, at vi har taget et ganske lille skridt i retning af at være grønnere, så sparer det altså også på omkostningerne. I den mørke januar var den mest produktive dag onsdag 29. januar, hvor der blev dannet 6,74 kWh.  


Rigtig godt forår!  

Bemærk hvordan forårsblomster spirer op rundt omkring allerede – det er resultatet af, at vi de sidste mange år har plantet ca. 2.000 blomsterløg hvert år. Flot at se! Måske tiden er til at gøde din ligusterhæk ud mod fællesstierne? Nogle få hække er ret triste at kigge på, så tag gerne et kig på din hæk og se om du kan hjælpe den på vej mod et grønne liv 😊
 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp