Copy

September 2019 
INFOSKRIVELSE 9 2019 - G/F KONGELUNDSPARKEN 


Solceller på dit tag? 
Et par beboere har vist interesse i at få solceller på deres eget tag i stil med det anlæg, der er etableret på varmecentralen. Bestyrelsen har forespurgt Tårnby Kommune, der vurderer arbejdet kan udføres uden byggetilladelse og i øvrigt ikke har indvendinger mod det. For at være så rentabelt som muligt vil et privat solcelleanlæg ikke blive større end ca. 15 m2 og anlægsinvesteringen er kr. 40.000. Har du spørgsmål eller anden interesse i solceller, så kontakt: 

Thomas Ahola Pedersen 
www.solartag.nu 
thomas@solartag.dk
tlf: 41231100
 

Asfalteringen – arbejdet startes uge 39 
De bydende entreprenører vendte tilbage med deres tilbud 21. august. Det bliver firmaet Colas, der kommer til at udføre opgaven. Arbejdet startes uge 39 og forventes at vare op mod fire uger. Der kommer skrivelse til alle beboere om hvad der skal ryddes, hvor asfalteringen startes m.m. 

Mange af jer har allerede klippet jeres hække grundigt. Nogle af jer mangler det fortsat trods nok ti henstillinger i nyhedsbreve – og nogle hækker er ikke klippet nok. Vil I ikke være søde og tage et grundigt kig på jeres hæk? Den skal være klippet helt ind til egen grund således at den oprindelige asfalt er tilgængelig og kan få nyt lag over. Fra bestyrelsens side vil vi virkelig gerne undgå den potentielle konflikt, der ligger og lurer ved jeres hæk klippes af eksterne og efterfølgende opkrævning for arbejdet. 

Derudover så skal arealet foran jeres skur også være fri for krukker, planter m.m. igen således at maskinerne kan asfaltere det oprindelige areal. Sæt derfor gerne krukker ind i din forhave fra uge 39 (eller allerede nu). Der må meget gerne komme krukker frem igen, da det jo pynter med lidt blomster og planter, men hjælp os og foreningen med at fjerne hvad der skal fjernes, så der er uhindret adgang til den ny asfalt. 


Kapacitet til metal og plastik til genbrug øget med 50 % 
Nu hvor vi har haft containerne til metal og plastik et stykke tid, har vi justeret, så vi har fået yderligere kapacitet. Der er sat ekstra containere op på den eksisterende placering ved de store carporte i midten af p-pladsen. De fysiske rammer er dermed nu også fuldt benyttet, men vi har en stille tro på, at den nuværende kapacitet er tilstrækkelig – under forudsætning af, at der tømmes som der skal og at vi gør brug af containerne korrekt (altså f.eks. ikke stiller affald ved siden af containerne - det betyder i nogle tilfælde at containerne så ikke tømmes). 


Spændende og positiv melding omkring Kongelundsparkens forpligtelser for vejvedligehold 
Set i lyset af at Kongerækkerne står færdigt og at den gamle aftale om vejvedligeholdelse tilskriver at Kongelundsparken fordeles med 111 andele af 158 andele til Kongelundsparken, henvendte vi os til Tårnby Kommune med henblik på opdatering. Svaret fra Tårnby Kommune lyder således: 

”Den vedhæftede aftale er kun gældende i tilfælde af, at der skal laves en vejkendelse. Dvs. at kommunen pålægger grundejerforeningen om at renovere hele vejen som et samlet arbejde. I det tilfælde kan man vælge at lave en ny aftale vedr. vejvedligeholdelsen. Ellers vil ansvaret for den generelle vejvedligeholdelse ligge hos den nærmeste tilgrænsende grundejer, jf. Privatvejslovens § 44.” 

Hvis en renovering af de tilstødende veje således igangsættes via pålæg fra kommunen, kan vi således på det tidspunkt bede om en ny aftale om vedligeholdelsen (hvilket vi naturligvis vil, da den gamle ikke tager højde for nutiden). Har du spørgsmål til aftalen om asfaltering, så kontakt blot Teknisk Forvaltning hos kommunen. 


Ny kompressor til varmecentralen 
Der er købt en ny kompressor til cykelpumpen ved varmecentralen. Den gamle er efter mange års tro tjeneste takket af. Vi har hørt en fugl pippe om at den gamle kompressor larmede, så vi har sikret at den ny er en variant, der har lavere støjniveau – på den måde slår vi to fluer med et smæk 😊 


Plant forårsløg og gør foråret smukt! 
Vi har traditionen tro købt ca. 3.000 blomsterløg, der skal i jorden her i slutningen af oktober. På den måde er vi med til at sikre, at vi også til foråret 2020 hilses velkommen af en masse flotte blomster. Du er meget velkommen til at komme og få blomsterløg, som du kan plante på legepladsen ud for dit hus, på det lille jordstykke foran dit skur eller andre steder på fællesområderne. Blomsterløg er tilgængelige, når vi i foreningen fejrer halloween og ungerne banker på vores døre (dato og tidspunkt meldes ud senere). 


Første hus i Kongelundsparken handlet til ca. 4 mio. kr. 
For nylig er det første hus i Kongelundsparkens historie handlet til fire millioner kroner. Det er et flot enderækkehus på Bryrupvej, der har nået den pris. Derudover er der p.t. et andet flot rækkehus udbudt til 3,975 mio. kr.  

Udover at ens vedligeholdelse – indvendigt såvel som udvendigt – har stor indflydelse på udbuds- og salgspriserne samt liggetiden, så har vores fællesarealers stand og faciliteter også meget stor betydning. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at de senere års fokus på til stadighed at gøre legepladser, møblement, beplantning m.m. mere og mere attraktivt, ligeledes har en del æren for at Kongelundsparken er efterspurgt og priserne dermed øget. Faktisk er priserne pr. m2 i Kongelundsparken steget mere end andre rækkehusbebyggelser i Tårnby og dermed er Kongelundsparken steget mere end hvad de generelle konjunkturer har af betydning. 

Skal vi bevæge os ud i at kigge lidt i krystalkuglen, så er det sandsynligt, at vi er ved at nå toppen omkring udbudspriserne i denne omgang af højkonjunkturen. Sidst der var højkonjunktur, toppede prisen på et hus i Kongelundsparken i 2007 på 3,2 mio. kr.  

 

Rigtig godt efterår 😊 
 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp