Copy

Juli 2019 
INFOSKRIVELSE 7 2019 - G/F KONGELUNDSPARKEN 
 

Rapport fra Teknologisk Institut om vandgennemtrængning på altaner 
Vi har nu modtaget rapporten fra Teknologisk Institut. En del af beboerne oplever, at der fra altanen løber vand ned, når der er regn. Teknologisk Institut har vurderet årsagen og mulig udbedring, hvilket kan være relevant for de berørte altaner. Læs yderligere detaljer i denne rapport.  
 

Containeren til husholdningsaffald – brug den kun om onsdagen, tak 
Containeren tømmes hver torsdag. Du er velkommen til at fylde ekstra i den, men vent med at gøre det til onsdag. Containeren tømmes om torsdagen, så hvis du fylder i onsdag og ikke andre dage, så undgår vi, at affaldet har flere dage til at ”dampe” i. 
 

Velkomstarealerne ved bommene sættes i stand 
Så går arbejdet med at modernisere og smukkesere arealet ved bommene ind til hovedstierne i gang. Det nuværende krat fjernes og i stedet etableres mindre flisebelagt areal (hvor sne med salt kan fejes ind om vinteren) og derudover græsarealet, træ i midten samt højbede omkring. På den måde får vi gjort vores ankomstarealer pæne og imødekommende og sender så også på det areal indtryk af, at Kongelundsparken er et flot og velholdt sted. Til næste år kan vi forestille os at se på at en mindre del af asfaltpladsen på Bryrupvej mod Kongerækkerne også får et træ og en smule beplantning (naturligvis med behørig afstand, så evt. redningskøretøjer kan passere uhindret).  
 

To nye bøgetræer plantet  
Vi havde to bøgetræer, der var gået ud. Det ene i en af kummerne på p-pladsen og det andet på græsstriben fra Bryrupvej mod p-pladsen. Der er nu plantet to nye træer og vi krydser fingre for, at de får god vækst. Bor du i nærheden af træet i græsstriben og får en tør sommer, så vil det være flot, hvis du kan hælde nogle liter vand omkring træet. Vi planter i øvrigt også 3-4 træer bagest på den store græsplæne, så vi kompenserer for et par af de fældne træer.  

 

Rigtig god sommer! 😊 

 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp