Copy

August 2019 
INFOSKRIVELSE 8 2019 - G/F KONGELUNDSPARKEN 


Asfaltering af de små stier 
Vi har holdt møder med foreningens byggetekniske rådgiver og der er nu sendt udbudsmateriale til tre firmaer. Når de er vendt tilbage med deres tilbud, vælges den udførende part. Herefter er der formentlig i uge 30-32 gennemgang af stierne for bl.a. også at klarlægge hvilke hække, der ikke er klippet nok mod egen matrikel (de respektive huse får så en skrivelse mere og i sidste ende klippes af John Larsson og som udgangspunkt for ejers regning). Kig også gerne på om vækster foran dit skur mod stien rager udover stien og tag hånd om at der uhindret adgang til asfalten. Tak for hin hjælp på forhånd. 

Når asfalteringen igangsættes, vil der indledningsvist ske fræsning af de steder, hvor rødder har skubbet asfalten (estimeret 130 m2) op eller der af andre årsager er større revner. Herefter lægges nyt slidlag (estimeret 6.220 m2) og ca. 50 brønde reguleres op i niveau til det nye slidlag. Se evt. oversigtsplan via dette link. 

Vi informeret om forventet arbejdsperiode når vi kender den – det vil nok være omkring uge 40. Det skulle ikke give større gener for os – et par parkeringspladser vil blive inddraget til ”byggeplads” og vi skal sikre, vi ikke har krukker og andet, der spærrer på stierne, men det forekommer ganske overkommeligt.  


Tak for din opmærksomhed omkring genbruget 
Det er skønt at de fleste af os sorterer korrekt! Det hjælper både på at reducere den mængde, der sendes til forbrænding og omvendt også på den mængde, der kan genanvendes til gavn for miljøet. Vi ved godt, at nogle containere til tider står fyldt i længere tid. Bestyrelsen bruger tåbeligt meget tid på kontakt til Tårnby Kommune for at aftalen om tømning hver 14. dag holdes og at der ikke kun tømmes halvdelen af containerne m.m. Det besvær skal I som beboere friholdes for at have, så informationen er blot givet, så I ved, at vi har kontakt så godt som hver uge til kommunen og så kommer det nok på rygraden hos ARC at tømme i rette tid og omfang på et tidspunkt.  

En venlig opfordring er, at hvis du ser, at nogen hensætter hele vinduer ved den blå container, papkasser med diverse ”rodet” affald, pizzaæsker i pappen m.m., så hjælp gerne ved at oplyse, at alt skal i de korrekte containere (og ikke stilles ved siden af) og at f.eks. vinduer fra de store stuepartier ikke kan brænde og dermed ikke skal i den blå container … Tak 😊 


Inspektion af legepladserne i Kongelundsparken 
Tilbage i april – umiddelbart efter generalforsamlingen – bestilte vi en inspektion af Force af vores legepladser. Ved at vi har ekstern kontrol, sikrer vi at legepladserne er sikre (og vi dermed potentielt kan undgå ulykker og erstatningskrav). Trods mange rykkere har vi først her i slutningen af juli modtaget rapporten. Bestyrelsen gennemgår rapporten og tager hånd om nødvendige og anbefalede tiltag. Læs evt. rapporten via dette link.  


”Låge” ved Nubiensvej i stykker 
De fine vandrør ved udgangen fra Kongelundsparken til Nubiensvej er gået løs i samling såvel som støbning i jorden. Vi vil nok fjerne den, så den ikke kan forårsage gene eller skade ved at gå løs uventet. Det at bruge vandrør som hegn var moderne for årtier siden og det vil klæde Kongelundsparken om vi i næste budgetår sætter beløb af og får frisket adgangen fra Nubiensvej og Gadbjergvej op.  


Nyt pælebor til frit brug 
Det pælebor vi har haft i redskabsrummet ved varmecentralen, var væk. Vi har købt et nyt og hængt det på plads bagest i redskabsrummet, så nu kan du igen blot låne et pælebor og grave fine huller i din have 😊 


Hård start for de nye arealer ved bommene (lidt ærgrelser – beklager!) 
For at starte positivt, så er det skønt at de fleste af os fuldt ud forstår og respekterer at vi ikke har motorkørsel på stierne. Derfor er det også virkelige skuffende – faktisk komplet idiotisk - at en person har kørt henover de nye bede vi er ved at anlægge ved bommene ind til hovedstierne. Dels er fliserne nu kørt skæve (der er enten kørt med stor personbil eller vare-/flyttevogn) og skal lægges forfra på en del af stykket (med tilhørende efterregning) og dels er det jo åbenlyst for alle tænkende individer, at man ikke bare kører henover at areal, der er ved at blive anlagt for at komme ind på et område der i øvrigt er afspærret. Der er fra start bestilt fysisk afspærring, så kørsel henover umuliggøres, når arealerne er færdige, men det er trist at det er nødvendigt - og også trist at det igen er bevist, at vi er nødt til at håndhæve en sort/hvid tolkning at motorkørslen på arealerne. Beklager dette sure opstød! Skal vi bruge det positivt, så hjælp gerne med at skride ind overfor den slags, hvis I observerer det. Tak på forhånd. 


Bryrupvej-skiltet ved Kongerækkerne 
Som de fleste nok har set, så er det gamle vejskilt ved Bryrupvej placeret lidt uhensigtsmæssigt ved Kongerækkerne. Vi har rettet henvendelse til JN Construction om at flytte det. Ligeledes har vi rettet henvendelse omkring nyt skilt om forsigtig kørsel (det nuværende blev påkørt nogle gange og vi aftalte tidligt i forløbet at det blot blev skiftet ved byggeriets afslutning, hvilket må siges at være nu). Endelig afventer vi JN Constructions udspil omkring genopretning af dele af Bryrupvej. Til efteråret plantes i øvrigt bøgehæk fra Kongerækkerne mod regnvandsbassinet og Kongelundsparken. Enkelte beboere på Bryrupvej ønsker plankeværk fra stien mod Kongerækkerne – vi ser det er et forhold vi på opfordring fra beboere må tage når der er etableret en bestyrelse i Kongerækkerne.  
 

Rigtig god sommer! 😊 

 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp