Copy

Marts 2020 II
INFOSKRIVELSE 2 2020 - G/F KONGELUNDSPARKEN 


Kun husholdningsaffald hentes – smid intet i foreningens genbrugscontainere

På grund af Covid-19 og regeringens retningslinjer for at nedsætte smitterisiko, vil vi kun få tømt vores husholdningsaffald. Det er gældende foreløbig i marts måned – men det forekommer sandsynligt at de særlige omstændigheder forlænges.

Det betyder derfor kort og godt, at der intet må smides i nogle af foreningens genbrugsbeholdere. Det bliver ikke indsamlet og indsamlingen er stoppet allerede.

Alt I ikke smider i husholdningen skal I enten beholde på egen matrikel eller køre til Kirstinehøj (som dog er lukket de kommende weekender). Fyld ikke yderligere i containere til pap, glas, plastik, metal, elektronik, batteri, papir eller haveaffald eller den blå container! Det vil komme til at se uheldigt ud ligesom der ved kraftig blæst er risiko for at overfyldte containeres indhold blæses rundt. Bestyrelsen vil undersøge om vi med strips eller lignende kan lukke for i hvert fald containerne til pap m.m.

Vi har prøvet at fjerne så mange containere vi kan for at afbøde problemet.

Hjælp meget gerne foreningen ved at du orienterer om ovenstående til personer du måtte se gøre brug af genbrugsmulighederne for nu. Tak for hjælpen og forståelsen!

Vores fællesområder og maks 10 ad gangen i forsamlinger!

Her til aften blev det meddelt at man ikke skal forsamles i grupper på mere end 10 personer, indendørs og udendørs. Der har været rigtig mange besøgende, også udefra, på vores trampoliner den sidste uge. Vi henviser derfor til at man overholder disse grænser, og viser samfundssind. Hvis I ser mange besøgende, må I gerne orientere om at de skal genoverveje deres beslutning. Vi skal alle hjælpes ad i denne specielle situation.

Tak for en god generalforsamling

Vi nåede lige inden regeringen kom med opfordringen til at begrænse møder og forsamlinger at få afholdt vores generalforsamling. Tak til alle der deltog og kom med input undervejs. Frit efter hukommelsen blev følgende forslag vedtaget:

  • Etablering af ladestander til på p-plads
  • Ny legeplads på Bryrupvej
  • Afskærmning af genbrugsarealet ved de store carporte samt ind mod elektronikburene
  • Omlægning af hængelåse til ny lås og udlevering af nye nøgler til beboere
  • Indkøb af projektor og lærred samt telt

Der kommer naturligvis referat så snart bestyrelsen har fået det forelagt af administrator (referent), godkendt og underskrevet.
 
Hvis nogen efterfølgende har symptomer, eller er blevet testet positiv for corona virus, vil vi gerne høre om det, så vi kan melde det ud her på mail.

 

Rigtig godt forår! Vi krydser fingre for, at dagligdagen snarligt vender tilbage og I alle holder jer sunde og raske. 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp