Copy

Oktober 2019 
INFOSKRIVELSE 10 2019 - G/F KONGELUNDSPARKEN 
 

Asfalteringen af stierne – arbejdet startes uge 41 
Grundet et større maskinnedbrud, har Colas først mulighed for at opstarte projektet til i uge 41. Colas har desuden fremsendt dette infobrev, som I bedes læse – og i særdeleshed tage ansvar for at din hæk er klippet tilstrækkeligt ind mod egen matrikel. Information fra Colas om hækkene er: 

Hække og beplantning skal væres beskåret mindst 10 cm fra asfaltbegrænsningen (så igen; din hæk skal virkelig (og ekstraordinært) klippes langt ind mod din egen matrikel – fra bund til top. Sker det ikke, så er du ansvarlig for, at asfalteringen ikke kan finde sted i fuldt omfang og vi har alle en interesse i at vores fællesarealer løftes til højest mulige niveau).  

Dernæst skal der renses op foran skuret for ukrudt og vækst der ligger ud på asfalten. Colas påpeger, at de ikke kan få asfalten til at binde, på blade, ukrudt og mos. Under hækken skal der renses for ukrudt og blade som ligger ud på asfalten. Når alle har ryddet op, vil vi få det allerbedste resultat når alle stierne er asfalteret. 

Mens asfalteringen pågår, vil Colas stille kegler med varslinger på stierne, for hvor de skal arbejde, så vi hele tiden kan se hvor de er i gang og sikre at vi selv (og vores børn) er opmærksomme på, at der er maskiner på stierne. 

Udover at der gennem knap to år og to generalforsamlinger er orienteret om behovet for at klippe hække, har vi haft sendt breve direkte til et par håndfulde beboere. Det kan nok ikke være anderledes, men et jordnært emne som klipning af hæk er det, der har taget klart mest tid – og der kunne vi som forening få mere værdiskabelse ud af om bestyrelsens tid i mindre omfang skulle bruges på et så lavpraktisk forhold som information om hækkeklipning. 
 

Istandsættelse af legepladser på Restrupvej 
På baggrund af legepladsrapporten fra Force iværksættes istandsættelse af legepladserne på Restrupvej. Som det fremgik af rapporten, lever bl.a. gyngestativerne ikke længere op gældende krav. Samtidig ”møbleres om” så legepladsen Restrupvej Syd bliver mere attraktiv som småbørnslegeplads end nu, hvor den sjældent benyttes. Endelig er faldunderlaget på den store legeplads for tyndt, så der vil blive fornyet med flere småsten. 

Vi påtænker at se på legepladsen Bryrupvej Nord til 2020. I forhold til de tre andre små legepladser er denne legeplads lidt tom (men godt benyttet af beboerne). Har nogle af jer omkringboende beboere forslag til legeredskab eller lignende som I tror jeres unger vil blive glade for, så kom endelig med input til bestyrelsen. Der kommer i 2020 også nyt gyngestativ på Restrupvej i stedet for det nuværende som ikke er på 2019 niveau. Endelig sættes i 2020 en rutsjebane op ved den store legeplads, så ungerne kan rutsje fra volden og ned på græsset – og dermed få bevæget sig mere. 
 

Undgå parkering på Nubiensvej og Gadbjergvej 
Med mellemrum kontaktes bestyrelsen af beboere fra de to veje. Kontakten går på det samme; at en beboer fra (eller gæst til) Kongelundsparken har parkeret uhensigtsmæssigt. Kontakten er altid høflig og imødekommende og specielt, da parkeringen ofte forhindrer adgang til en indkørsel eller to er det mere end forståeligt at beboerne ønsker, der parkeres hensynsfuldt på Nubiensvej og Gadbjergvej. Udklip fra seneste henvendelse således: 

”Helt specifikt drejer det sig om den lille stikvej der er en del af Nubiensvej, og som fører ind til Kongelundsparken (Nubiensvej 16 og 18). Denne er ofte fyldt med parkerede biler og lørdag den 21. september var nubiensvej nr. 18 indkørsel også taget i brug, således at den pågældende beboer måtte gå ind i Kongelundsparken og rette henvendelse så bilen kunne blive flyttet. ” 

Så en klar opfordring til jer, der parkerer på de to veje; undlad det helst og benyt i stedet vores egen p-plads, så vi bevarer det gode naboskab. Som minimum så undlad at parkere så selv beboernes indkørsler spærres – det ville vi jo også selv blive trætte af, hvis det skete for os. 

 

Rigtig godt efterår 😊 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp