Copy
View this email in your browser

Marts 2019
INFOSKRIVELSE 3 2019 - G/F KONGELUNDSPARKEN 

Mulighed for at aflevere elektronikaffald i Kongelundsparken
Vi havde for vel fem år siden kortvarigt mulighed for at aflevere elektronikaffald til genbrug i Kongelundsparken. Muligheden blev benyttet flittigt, men vi måtte opgive den, da Tårnby Kommune forlangte, at indsamlingen af elektronikaffaldet skete under tag.
Med containeren til storskrald blev det tydeligt, at vi kan have gavn af at kunne aflevere elektronikaffald her på stedet. Der blev talt mindst fem fjernsyn og en række andre elektriske produkter i containeren. Den slags affald må normalt aldrig smides i en ”rodebunke”, men skal sorteres og afleveres separat for at sikre genbrug og korrekt håndtering af farlige stoffer.
Bestyrelsen er blevet tilbudt at købe carport 40 (den sorte carport tættest på den grønne haveaffaldscontainer) i det ingen beboere ville købe den. Vi har taget mod tilbuddet, etablerer afskærmning til nabo-bilen og derefter kan beboere i Kongelundsparken aflevere elektronikaffald uden at skulle til Kirstinehøj og vi kan på en nem, bekvem og korrekt måde komme af med elektronikaffald.
Elektronikaffald er f.eks. computere, fjernsyn, mobiltelefoner, en del legetøj, lommelygter m.m. Hvis apparatet har ledning eller batteri, så er det elektronikaffald – kort og godt. Bestyrelsen tager hånd om at der på venlig vis fremgår information ved elektronikburet.

Ny affaldsordning i Tårnby Kommune samt Kongelundsparken.
Uafhængigt af ovenstående gode mulighed for lokal aflevering af elektronikaffald, så har Tårnby Kommune været på tilsyn omkring etablering af ny affaldsordning. Den klare melding fra kommunen er, at det fra og med uge 20 ikke vil være muligt at indsamle affald fra hver matrikel i Kongelundsparken. Forklaringen er, at det skyldes at indsamling af affald ved matriklerne ikke opfylder de gældende regler i affaldsregulativet for husholdningsaffald, vedr. adgangsveje og placering af affaldsbeholdere. Citat:
”Vi har derfor konkluderet at den bedste løsning for at få indsamlet affald i området er, at etablere en fællesløsning ved parkeringspladsen. Det betyder at der fra uge 20 2019, kun vil blive indsamlet affald fra parkeringspladsen.
Fra uge 20 vil den nye ordning for plast og metal ligeledes blive indført, hvilket betyder at alle i kommunen skal til at sortere plast og metal fra uge 20 2019.”
Beholdere til plast og metal placeres på parkeringspladsen (endelig placering findes senere). Container til restaffald vil blive en lukket stor container ret identisk med den nuværende blå container (22 m2). Tårnby Kommunen kan således ikke tilbyde indsamling af husholdningsaffald eller andre former for affald fra hver vores matrikel. Hvor containere placeres er ikke endeligt på plads og kan evt. også justeres. Det gode er, at nu er der en klar udmelding og dermed også en idé i, at vi kan drøfte decideret ”genbrugsstation”.
For at undgå gene for beboere vil bestyrelsen hyre John Larsson til at hente affaldssækken fra hver matrikel, sætte ny pose i stativ og smide affaldssækken i den nye blå container. Bemærk at John Larssons folk ikke kan tømme evt. trillebeholdere – der skal derfor bruges affaldssæk. Det pålægger naturligvis foreningen en omkostning, som man kan diskutere rimeligheden i, men bestyrelsen finder det sikrer bedst brug af den nye blå container samt mindst gene for hver beboer. Vi lytter meget gerne til jeres input under punktet eventuelt til generalforsamlingen herunder også tanker om placering (der skal være god plads i det en lastbil skal kunne være der i forlængelse af containeren).

Idé til endnu nemmere navigering i Kongelundsparken
Bestyrelsen tænker på at male husnumre på asfalten, når den nye asfalt er lagt. På den måde kan der fra hovedstien være malet at svinger man ned ad stien, så kommer man til numrene X til Y. På den måde bliver det endnu lettere at finde vej – og det opnås med en begrænset omkostning.
 
De bedste ønsker om et godt forår! Bemærk hvordan forårsblomsterne spirer rundt omkring i Kongelundsparken – inden længe hilser de første påskeliljer på os 😊
 
 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp