Copy
Maj 2019
INFOSKRIVELSE 6 2019 - G/F KONGELUNDSPARKEN

Indsamling af køkkenaffaldet
Af hensyn til logistikken med tømning af containeren og indpasning i John Larssons arbejdsplan rykkes tømning af køkkenaffaldet fra torsdag til onsdag. Det er sådan set allerede trådt i kraft via handlekraftige John Larsson. Nogle af jer har bemærket, at køkkenaffald blev placeret i den blå container. Det var på godt og ondt eneste mulighed i det vi døjer lidt med at få en rutine etableret, så den ny mørkegrønne container tømmes fast samme dag som den fyldes af John Larsson. Det er vi blevet lovet og det skal nok også komme på skinner, men containeren var ikke blevet tømt – og der var derfor ikke plads til mere i den. For at undgå at sækkene så skulle stilles i det fri og med de gener det ville give - bl.a. når måger, katte og andre dyr ville rasere sækkene – blev sækkene efter aftale placeret i den blå container. Forhåbentlig som en engangsforetagende. Vi er i dialog med kommunen om at få strømlinet afhentningen af alle former for affald.

Beskæring af træerne
Så er beskæringen af træerne mod p-pladsen samt de to store poppeltræer på den store legeplads færdigt. Arbejdet er som sædvanligt udført af de dygtige folk fra John Larsson. Poppeltræerne ser noget afpillede ud og det er helt som det skal være. Et poppeltræ er et blødt træ, der vokser meget hurtigt – og i øvrigt er dem, der hyppigst vælter i storme. Derfor skulle det skæres kraftigt ned, nu det for første gang i 10 år blev beskåret. Det vil stå flot grønt igen til næste år og allerede der nogle meter højere igen.

Afvanding af stien på stykket mod Kongerækkerne
Stien er tidligere blevet afvandet mod Bygma-grunden. Vi er blevet gjort bekendt med, at den praksis for afvanding ikke længere må ske jf. lokalplanen (ligesom Kongerækkerne heller ikke må aflede regnvand mod os). For at hjælpe med, at der ikke er risiko for, at husene på Bryrupvej, der vender mod Kongerækkerne med ændringen af vandafledningen kan risikere at soppe i vand ved store regnskyl, etableres ny regnvandsafledning langs strækning mod Kongerækkerne. For at mindske omkostningerne asfalteres det opgravede areal i forbindelse med den generelle asfaltering af stierne. Bestyrelsen har haft en fin dialog med JN Construction (bygherre af Kongerækkerne) og fået dem med på at dække ca. en tredjedel af omkostningen.

Solcellerne på taget af varmecentralen – følg produktionen af grøn strøm 
Så er solcellerne ved at være færdigmonteret. Når de er helt på plads, håber vi på at kunne dele et link med jer alle og så kan alle der har lyst følge med i produktionen af strøm online. 

Rigtig god sommer! :)
 
Mvh
Bestyrelsen
Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp