Copy
View this email in your browser


 
 
Maj 2020
INFOSKRIVELSE 4 2020 - G/F KONGELUNDSPARKEN 


Rensning af tagrender
Fra ca. 11. maj går MIH VVS i gang med at rense tagrender på alle blokke. Tagene er formelt set den enkelte husejers ansvar og herunder også tagrenderne, men som aftalt på generalforsamlingen ville vi hyre MIH VVS til en fælles rens af tagrenderne


Kongelundsparkens helte
Det er navnet på den gruppe, der for et par år siden blev i Facebook Messenger, og hvor der kan skrives en besked i fald det kan være en fordel at en nabo f.eks. går med og hjælper med at forklare uhensigtsmæssig adfærd (det sker f.eks. en sjælden gang imellem at der køres på scootere på området ligesom nogle gæster engang imellem har brug for en venlig henstilling om korrekt brug af fællesfaciliteterne eller at forlade området).
Det er ikke en form for vagtværn, men til intern kommunikation om ”her og nu” hændelser i foreningen. Alle beboere er velkomne. 

Meld dig ind i ”Kongelundsparkens helte” og skriv der, når du går til de unge og beder dem give plads til os selv og/eller at de forlader Kongelundsparken.  

Bestyrelsen er åbne overfor forslag om mere synlig og venlig skiltning om at ”fremmede” ikke skal bruge vores faciliteter. Sig endelig til i fald du mener det er en god idé, vi går videre med det og kom evt. med forslag til positiv tekst til skiltning med budskabet.
 
Vestamager er jo virkelig fattig på spændende fællesarealer og der må vi blot konstatere at Kongelundsparken er en oase i et ellers tørt område. Vi har masser at gode faciliteter og gæster der bruger det i ro og mag, rydder op, forstår de er gæster og på andre områder opfører sig fornuftigt er velkomne – de fleste af os ser dog nok helst, at vi har Kongelundsparken for os selv f.eks. fra kl. 21 så her er rimelig roligt derfra. Det kan ”Kongelundsparkens helte” være med til at tage hånd om. Brug muligheden med fornuft så der ikke gå debatter og holdninger i den, men den bruges til konkret at sige ”jeg går lige ud – kommer nogen med” 😊. 

Nye låse til diverse containere – og nye nøgler
Det er lige op over at vi får skiftet låse og nøglesystem således at alle låse i Kongelundsparken skiftes. Der bliver udleveret to nøgler til alle beboere som man skriver under på ved udleveringen. Bemærk at nye nøgler koster lidt over kr. 350 pr. stk. så pas endelig på de to nye nøgler. 😊 

Der sættes lås på skuret med vogne og trillebør er, alle containere (småt brændbart, haveaffald og den nye mørkegrønne primært til John Larssons brug til husholdningsaffald) og ind til elektronikburene. Ved etablering af aflukke til containere til pap m.m. vil der ligeledes der blive sat lås på. Nøglen passer alle steder.
 
De små legepladser får en makeover
Legepladsen Bryrupvej nord kører på skinner og arbejdet skrider godt frem. Det bliver en markant kønnere plads uanset om man leger eller ej. Derudover vil det være med til at den generelt gode udvikling af Kongelundsparken fastholdes. Vi benytter samtidig muligheden for at udføre nogle af de anbefalinger/krav vi har fået i rapporten fra Force, således at legepladserne på Restrupvej også istandsættes.  

Skiltning i elektronikburet
Der er i elektronikburet sat skiltning op, så vi lettere kan sortere korrekt. Kort sagt, så skal vi sortere i over eller under 50 cm og så kan vi henstille op til to stykker hårde hvidevarer.

Bemærk at skærme ikke må afleveres i burene. Så tv m.m. skal du aflevere på Kirstinehøj. 

Planter langs yderstien– nogle bliver trist nok revet op
Klematis, brombær og hindbær er plantet langs de til tider slidte stakitter til vores naboer i parcelhusene. De fleste planter er i god vækst og vil henover de kommende få år bliver flot blomstrende og med bær til vores alles glæde. Ved samme ene stakit langs stien syd er der nu tre gange fjernet det plantede og én gang også espalier.

I seneste omgang er stort set hele rækken af planter fjernet, knækket eller hevet op. Det er helt sikker ikke (store) børn, men en voksen der har gjort det og det er vi faktisk kede af det al den stund at det jo dels er ”vores” side af hegnet og dels at det uforståeligt at det kan medføre vrede at der sættes espalier og forskellige harmløse planter. At der således er espalier langs syd uden beplantning, er bestemt ikke med vores gode vilje
Bemærker I nogle der roder i planterne, så spørg gerne hvorfor. Vi har fra bestyrelsen brugt vores egen tid på at plante så omkostningerne begrænses og vi gør det sådan set gerne igen, men det er jo faktisk trist at måske én person ødelægger det. Vi vil besøge beboerne i parcellerne på den anden side af stakitterne.

Affaldssortteingen 
Det går meget bedre med at sortere affald. Vi er ved at få styr på, at der ikke sættes ting ved siden af containerne. Dette gavner indtrykket af vores område. :-)

Vi mangler lige, at når vi får papkasser der skal i pap containerne. De fleste slår dem godt sammen, dette er også vigtigt da en kasse, der ikke er slået sammen og måske fyldt med noget pap, der er slået sammen, laver et stort mellemrum, hvor mere sammenklappet pap kunne være i den container.

Derfor slå alt pap godt sammen så vi holder lågene lukkede, som vi bliver bedt om af skraldefirmaet
Så tak til alle. :-)

Planter langs gavle
Planter langs gavle ind mod det store grønne område De tre beboere der har gavl mod boldbanerne har sagt OK til at vi fjerner det gamle buskads og etablerer espalier i stil med det, der er sat op på varmecentralen. Så vil vi også på disse tre gavle plante diverse planter og bærbuske til fælles glæde og gavn.

Ny administrator til Kongelundsparken
Bestyrelsen har bl.a. på baggrund af input fra beboere valgt at skifte administrator. Ny administrator bliver Boligadministratorerne. For beboerne betyder det næppe den store forskel, men vi vil bl.a. få stillet et værktøj til rådighed så foreningens dokumenter bliver lettere tilgængelige online. Derudover forventer vi også, at f.eks. næste års generalforsamling bliver indkaldt og håndteret mere elegant end vi har oplevet det tidligere.  
 
 Rigtig godt forår! 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp