Copy

April 2019 
INFOSKRIVELSE 4 2019 - G/F KONGELUNDSPARKEN 

Tak for en god generalforsamling! 
Mandag 25. marts blev foreningens årlige generalforsamling holdt. Vi takker for god ro og orden og glæder os til i den kommende periode at fortsætte den gode udvikling Kongelundsparken har været i henover de forgangne år. Referat sendes direkte fra administrationen, når referatet er tilsendt bestyrelsen og godkendt af denne.  

Nyt tagpap til varmecentralen 
Der er i starten af april lagt nyt tagpap på varmecentralens tag. Det nuværende tagpap er det oprindelige og dermed ca. 40 år gammelt og ”over tid”. Det bliver derfor godt at få lagt nyt tagpap!  

Vi glæder os til solceller på taget af varmecentralen! 
Vi takker for jeres opbakning til, at vi får anlagt solceller på taget af varmecentralen. De vil blive anlagt inden april er ovre og taget kan derfor kan være i fred formentlig de næste 30 år. Med solcellerne sender vi et flot signal både til os selv, men også til tilflytterne om, at vi tænker moderne og fremad. Tak for det! Højden af solcellerne bliver som regel maximalt 25 cm over tagfladen, så de er næsten ikke synlige.  

Vi glædede os også til ladestanderen til el-biler, men… 
…  selvom der måske går et år før en af os skal skifte bil og vil overveje en el-bil vil en ladestander være en fornøjelse at have. Bestyrelsen kontaktede hurtigt efter generalforsamlingen e.on og bad dem sætte ordren i værk. Der blev vi mødt af en dum og uprofessionel overraskelse. E.on oplyste først ved bestilling om en omkostning til forsyningsselskaber, når ladestanderen skal på en offentlig forsyning. Sådan en ladestander skal bruge ca. 30 ampere til ca. 500 kr. pr ampere (altså en ekstraomkostning på 15-17.000 kr.). Endelig opjusterede e.on kraftig den tidligere udmelding omkring installation til et beløb mellem 15-35.000. Dermed luftede e.on nu en totalomkostning på op mod 65.000 plus moms. Oprindeligt hed beløbene ca. 25.000 hvorfor forslaget hed etablering på ca. 35.000 så uforudsete omkostninger var medtaget. Der er for lang vej fra det beløb til det e.on nu lufter og derfor ser vi os nødsaget til at genfremsende forslaget til næstkommende generalforsamling, så I spørges om det beløb der nu oplyses fra e.on. Bestyrelsen har på denne baggrund undersøgt andre leverandører også.  

Aflever tøj til genbrug i Kongelundsparken 
I samarbejde med Frelsens Hærs Genbrug stilles en container op, hvor vi kan aflevere brugt, men brugbart tøj til genbrug. 

Der kan afleveres tøj, sko, bælter, tasker, tekstiler og linned. Det hele genbruges også selvom det er hullet, slidt eller forvasket. Det bedste tøj sælges i Frelsens Hærs genbrugsbutikker over hele landet. En del gives direkte til folk på Frelsens Hørs herberger, væresteder og krisecentre. Tekstiler og meget slidt tøj sælges videre til genbrug i udlandet. Det tøj, som er i dårligst stand, kan genbruges som tekstilfibre i industriproduktion og blive til nye tekstiler. Derfor tages mod alt dit gamle tøj. Containeren har i øvrigt teknologi indbygget, der automatisk sender besked til Frelsens Hær, når containeren er fyldt. På den måde tømmes uden videre hurtigst muligt, når containeren er fyldt.  

Hvorfor ikke bare køre til Kirstinehøj og aflevere tøjet? Dels er det mere mageligt at kunne aflevere lige ved os selv, men dels fordi driften af hovedstadsområdets genbrugscontainere til tøj siden 2016 har været overtaget af organisationen Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF), der er en del af Tvind-bevægelsen. Det vil sige, at afleverer du tøj til genbrug på Kirstinehøj, så støttes den suspekte organisation Tvind. Nu kan du så i stedet støtte en organisation, hvor overskuddet reelt går til folk i nød 😊 

Parkering – placer gerne din bil så yderligt som muligt i ende-pladserne 
En venlig opfordring når du parkerer din bil på ende-pladserne; parker gerne din bil så yderligt som muligt, så der er mest muligt plads til nabobilen. Det sikrer at der er mindst muligt risiko for, at bildørene rammer ind i nabobilen. Tak for hensynet på forhånd.  

Elektronikaffald 
Som oplyst har foreningen købt carport 40 med henblik på her at stille et bur til indsamling af elektronikaffald. Det er et krav fra Tårnby Kommunes side, at indsamling af elektronikaffald sker under tag. Torsdag 2/5 etableres væg mellem carport 40 og 39, således at der ikke er risiko for at bilen i carport 39 kan blive skramlet ved et uheld.
 

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp