Copy

Marts 2019
Bestyrelsens beretning 2019 - G/F Kongelundsparken


Mobilmasten
I løbet af året fik antennerne fra 3 selskab af antenner fra Telia. Foreningen har lejeindtægt fra de to selskaber, men nok så vigtigt, så sikrer det at vi har fin dækning fra de to selskaber (jf. ejendomsmæglere er mobildækning et “top 10”-parameter for købere).

Belysningen i Kongelundsparken
Den del har krævet en stor indsats i det forgangne år. Tårnby Kommune har været meget imødekommende, men meldingerne skiftede fra møde til møde og forskellige forhold blev ændret ud af det blå. Slutresultatet som det står nu er bestyrelsen dog yderst tilfreds med. Det er en god belysning vi har fået og særligt belysningen på stierne er virkelig rar ikke længere også lyser kraftigt ind af vinduerne på første sal.

Belysningen i de små carporte er slukket. Tårnby Kommune kom frem til at belysningen i de små carporte ikke var inkluderet i den offentlige belysning. Skal der lys i dem, så skal elforbruget på en eller anden måde ske efter afregning og bestyrelsen ser en henvendelse til Tårnby Kommune eller anden myndighed tager afsæt i initiativ fra carportudvalg.

Låge mod Kongelundsvej
Lågen har aldrig været helt god trods det, at den vel kun har 5-6 år på bagen. Der blev repareret en fjeder så lågen lukkede korrekt. Vi krydser fingre for at det kan holde og ellers må vi måske se os om efter en låge af bedre kvalitet.

Gasindkøb fastlagt for de kommende år
Bestyrelsen har sikret at gasprisen er kendt og fast i de kommende fire år. Det letter arbejdet med budgetlægningen og giver tryghed for at foreningen ikke oplever uventede ”hop” i den enkeltstående største post i regnskabet; vores fælles brug af gas.

Alle skraldespande fornyet
En ret synlig forbedring i det forgangne år er, at alle foreningens skraldespande er udskiftet. De gamle var fra byggeriet fandt sted og var dels ramponerede og dels uhensigtsmæssige at tømme (de kunne ikke tømmes korrekt i forhold til arbejdsmiljø). De nye grønne affaldsspande har givet områdets visuelle udtryk et løft og de store skraldespande ved hovedstierne sikrer, at der næsten altid er plads til skraldet der.

Sammen med de ny skraldespande købte vi to holdere til hundeposer. Den ene blev brændt af nytårsaften, men der sættes inden længe en ny op som erstatning. Med disse hundeposeholdere sender vi et signal om, at der ikke rigtig er en god undskyldning for ikke at samle op efter ens hund. Hunde høm-høm’er på stierne sender et lidt tarveligt signal og det skal vi undgå. 

Pleje af det grønne
På seneste generalforsamling blev der kraftigt ønsket en beskæring af træer og buske. Det arbejde fik John Larsson hurtigt håndteret i foråret 2018. Vi skal nok til at se på beskæring af de fire store træer ud mod p-pladsen og måske også de to meget store træer ved legepladsen. I stil med tidligere år er der også i 2018 plantet ca. 2.500 blomsterløg rundt om i Kongelundsparken.

Bordtennisbord ved varmecentralen
Vi har fået et flot bordtennisbord, der står i nogenlunde læ for blæsten ved varmecentralen. Det er endnu en facilitet vi kan føje til den lange liste over faciliteter, der er med til at gøre Kongelundsparken til et attraktivt sted at bo og flytte til. Bestyrelsen vision er, at vi fortsat skal gøre Kongelundsparken mere og mere attraktiv - primært for nuværende beboeres skyld, men da også med den tanke, at det påvirker vores huses priser i positiv retning. De af os, der har boet her i en længere årrække kan formentlig huske, at alle legepladser, asfalt, kummer på p-plads m.m. var temmelig trist at se på for et årti siden og det skal vi undgå sker igen.

Asfaltering af de små stier
Alt var sådan set forberedt og klar til at blive effektueret om dette store projekt. Bestyrelsen valgte, noget slukøret, at udskyde asfalteringen i det vi forudsagde, at byggeriet af Kongerækkerne og REMA 1000 ville medføre gravearbejde og “ravage”, hvilket ville være ualmindeligt synd for den nye asfalt (den skal gerne holde mindst 20 år). Det gik som forventet og der har været et ret omfattende gravearbejde tre gange på arealerne tættest på Kongerækkerne, så selvom vi gerne ville have vores stier i pæn stand, så var beslutningen om at udskyde asfalteringen korrekt. Vi forventer at få asfalteret i sommeren 2019 om end Kongerækkerne først meldes færdige og indflytningsklare omkring august 2019 (ca. seks måneder efter oprindelig plan).

Øvrig asfalt blev som vanligt gennemgået og nødvendig revneforsegling foretaget. Forseglingen sikrer, at der ikke siver vand ned, der især omkring frosttid løbende ødelægger asfalten og skaber endnu større revner.

Klipning af hække
Vi har et hav af gange bedt om og kraftigt opfordret til at I alle kigger grundigt på jeres hæk og får den beskåret helt ind til jeres egen matrikel. Hver grundejer skal sikre at egen hæk er klippet helt ind til en selv, således at asfaltering kan ske på stiernes fulde oprindelige bredde. Er opgaven med klipning uoverskuelig, så hyr f.eks. John Larsson (20 41 09 04) til at håndtere det. Vi modtog at manglende klipning skyldtes der ikke var ledig trillebør, så derfor er der i året også købt to ekstra trillebøre til alles frie brug. 

Benyt evt. lejligheden og skift hækken i fald den ikke længere er frisk. Tag også hånd om, at der kun er liguster plantet i skellet (nogle få huse har andre vækster og det er alene liguster, der er godkendt uanset hvad man så synes om det). 

Så venligst tag hånd om at klippe din hæk godt og grundigt ind i fald den ikke allerede er det. Det er vigtigt i forhold til, at vi kan få fællesarealernes små stier så godt på plads som muligt til glæde for de kommende mange år.

“Fest” på fællesarealerne
Et noget generende punkt var, at vores arealer var stedet, man som ung skulle hænge ud i 2017-18. Bestyrelsen havde en masse kontakt til Tårnby Kommune og andre myndigheder ligesom vi, sammen med en gruppe frivillige beboere i Kongelundsparken, 10-15 gange kontaktede de unge direkte når de var i Kongelundsparken. Det var en noget utilfredsstillende opgave, men det forekommer at indsatserne har haft god effekt. Eneste udestående aktivitet er at få monteret lys i masten på den store p-plads. Tanken med det er, at et belyst område ikke er fedt at hænge ud. Vi forsøger det og ser effekten også af det tiltag.

Arealet ved Bryrupvej ved Kongerækkerne
Der er i det forgangne år placeret tre store sten for at signalere, at der ikke skal køres eller parkeres på asfaltarealet ved Bryrupvej nord. Stenene har haft en nedslående dårlig effekt og vi har tilmed oplevet, at de flere gange blot er skubbet til side af forskellige parters store maskiner. John Larsson har ikke til daglig maskiner i Kongelundsparken, der har kræfter til at rykke stenene og da vi ikke altid ved, hvem det egentlig er, at der arbejder ved området, så ender opgaven med oprydning hos os. Bestemt ikke rimeligt. Når der er asfalteret vil yderligere forhindring af motortrafik ind blive etableret, så vi får sat en stopper for det. 

Nye oversigtskort
I stil med skraldespandene har vi udskifte det gamle, rustne og bulede oversigtskort. Nu står der derfor flotte og tydeligere kort. De to kort fra p-pladsen har vi kunnet trække strøm til, så de tilmed er belyst om aftenen. Dermed bliver det lettere for gæster, pakkeposten m.m. at finde vej til rette hus ligesom det også er et punkt, hvor Kongelundsparken visuelt så tager sig bedre ud. 

Det ny kort ved Bryrupvej sættes op så snart vi tænker, at risikoen for påkørsel grundet byggeriet er forbi. 

Nye glascontainere
I forbindelse med arbejdet med udskiftningen af taget på de store carporte blev der konstateret en stor mængde glasskår på taget. Efter kontakt til Marius Pedersen blev det oplyst, at den iglo til glas, som vi havde, ”dryssede” glasskår og altid ville gøre det. For at imødekomme ønsket om at undgå genen med glasskår i et større område om glascontaineren er der derfor nu to nye og mindre containere, hvor risikoen er væsentligt mindre for drys ved tømning.

Storskrald i Kongelundsparken
Som et lyn fra en klar himmel, kom en storskraldscontainer til p-pladsen. Tre dage før Tårnby Kommune stillede muligheden i udsigt, havde bestyrelsen haft møde med fire repræsentanter fra kommunen uden at høre en lyd om det. Containeren blev fyldt hurtigt og mens det var nogenlunde overskueligt kunne der ses intet mindre end 5 fjernsyn, 1 trillebør, 1 toilet, 1 vask, diverse kabler og en lang række andre produkter, der normalt ikke hører til en samlet “rodebunke” af storskrald. Bestyrelsen modtog ingen instruks fra Tårnby Kommune om brugen af containeren, men vi er desværre lidt bange for at kommunen eller foreningen modtager en regning for sortering af containerens indhold, da den slags affald skal placeres opdelt i sektioner således at genbrug kan finde sted.

Nøglebokse til myndighedernes åbning af bommene til hovedstien
Bestyrelsen har taget hånd om montering af nøgleboks på hver af de to bomme ind til hovedstien i Kongelundsparken. Nøgleboksene er alene til myndighedernes brug og vi er oplyst, at f.eks. ambulancefører får oplyst koden via deres system i fald der tilkaldes ambulancekørsel til Kongelundsparken. Nøgleboksene i kombination med de nye belyste og tydeligere oversigtskort vil gøre det lettere for evt. udrykning at finde vej korrekt og hurtigt i fald det skulle være nødvendigt.

Fester og arrangementer
Foreningens festudvalg har været primus motor for en række gode arrangementer. Vi har kunnet nyde at deltage i sommerfest, halloween og fastelavn og vi håber meget, der også fremover er frivillige, der vil hjælpe med til at etablere disse arrangementer. Det har i hvert fald fuld opbakning fra bestyrelsen og en lang række beboere, og vi skylder dem en stor tak for at gøre Kongelundsparken til et dejligt sted at bo.

Bestyrelsen består af frivillige medlemmer, der gør et stort arbejde for foreningen. Men vores forening består af samtlige medlemmer, ikke kun bestyrelsen. Så initiativer taget af enkelte beboere er meget velkomne, og vi vil gerne opfordre folk til at hjælpe hvor de kan, og f.eks. komme med konkrete forslag til forbedringer, gerne med indhentede tilbud, skulle der være noget man gerne vil ændre. Vi er meget åbne og modtagelige for forslag i bestyrelsen. Vi kan, som altid, kontaktes på email: info@kongelundsparken.dk

Mvh
Bestyrelsen

Du får denne mail da du har tilmeldt dig Kongelundsparkens nyhedsbrev.

Bestyrelsens email: info@kongelundsparken.dk

Hvis du ikke vil modtage disse mails fremover, så klik her. Vær opmærksom på at fremeldelse kan betyde du ikke modtager anden vigtig information, såsom infoskrivelser og indkaldelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp