Copy

Persbericht 12 februari 2016

View this email in your browser

Vluchtelingen en buurtbewoners 
vertellen met foto’s hun verhaal
  

Fotografieproject Point of View zorgt voor inzichten in elkaar

 

Een vluchteling en zijn Nederlandse buurvrouw staan naast elkaar en kijken naar hetzelfde. Maar wat ze zien is totaal verschillend. Het is gekleurd door hun eigen ervaringen, geschiedenis en cultuur. Het fotografisch project Point of View - Zie jij wat ik zie? laat vluchtelingen en buurtbewoners foto’s maken van hun omgeving om deze daarna gezamenlijk te bespreken. Deelnemers leren elkaar kennen via de foto’s die ze maken en bekijken de wereld door de bril van de ander. Het project is onlangs met 30 deelnemers in Culemborg van start gegaan. 

Na een initiële fotocursus, gaan vluchtelingen en buurtbewoners nu met hun eerste foto opdracht aan de slag. De resultaten van het project zijn vanaf 27 mei te zien in een expositie in het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg. 

Foto © Karijn Kakebeeke
Foto's: © Karijn Kakebeeke, voor het project 'De Vluchtelingenjackpot'

De afstand tussen Nederlanders en vluchtelingen wordt groter. Het beeld wat we over elkaar hebben raakt verstoord door wat we zien of horen op radio, krant en tv of door politieke kreten met grote hoeveelheden sentiment. De vooroordelen die we hebben over elkaar worden ermee gevoed. Dit maakt het lastig elkaar te begrijpen en staat onderling contact in de weg. We hebben veel aannames over buitenlanders. Maar wat weten we eigenlijk over elkaars manier van kijken? 

Wat is nodig om ervoor te zorgen dat buurtgenoten en vluchtelingen zich in elkaar kunnen verplaatsen? Deelnemers aan Point of View komen om de twee weken bijeen om hun foto’s te bespreken. Wat maakt dat jij je ergens thuisvoelt of wat is jou zo dierbaar dat je het onder je kussen zou bewaren om het te beschermen?  

“Door mee te doen aan Point of View reflecteren deelnemers niet alleen op hun gemeenschappelijke belangen, maar ontstaat ook de mogelijkheid deze bespreekbaar te maken. Fotografie leent zich daar goed voor omdat het geen taalbarrières kent. Bovendien kan iedereen fotograferen. Je hoeft geen professioneel fotograaf te zijn om mooie foto’s te maken.”
Karijn Kakebeeke, initiatiefneemster van Point of View

Ik verwacht een nieuwe manier van 'zien', wat wordt gevoed door nieuwe verhalen van mensen die ik nu leer kennen. De camera zal me helpen om de dingen via hun ogen te zien, hun 'point of view'.  Een deelnemer van Point of View

Foto: © Karijn Kakebeeke, de fotografietraining in Culemborg
Benieuwd naar het resultaat? De foto’s, persoonlijke verhalen en video-interviews uit het project Point of View zijn vanaf 27 mei te zien in het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg. Op de feestelijke opening is o.a. een optreden van Repaired Fade Out Band, een band opgericht door zes Syrische mannen uit vluchtelingenopvang De Koepel in Arnhem. Blijf op de hoogte via facebook.com/projectpov.

Point of View is een initiatief van de Picture Bridge Foundation en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN, KNR-PIN, VluchtelingenWerk Nederland, MAOC Gravin van Bylandt Stichting, Janivo Stichting, de Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Cultuurfonds Culemborg, Stichting Elisabeth Weeshuis en de Volksuniversiteit West Betuwe.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Beelden in hoge resolutie zijn via deze link te downloaden. We ontvangen graag een link of pdf van gepubliceerde artikelen via info@picturebridgefoundation.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Neem voor meer informatie over Point of View of interviewmogelijkheden contact op met Karijn Kakebeeke via info@picturebridgefoundation.nl of 06 134 06 713. 

Copyright © 2016 Picture Bridge Foundation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp