Copy
Nieuwsbrief Nr 11: Twee wegen bewandelen
 

Dwingeloo, woensdag 1 juli 2020

Inhoud
1. Stilte voor de storm
2. Over het vormen van nieuwe families
3. Stand van zaken Aloha-groepen
4. Alles radicaal omkeren
5. Een onafhankelijke nieuwslezer
6. Pdf-archief 2020 TransitieWeb
7. Blogberichten van de afgelopen periode

1 Stilte voor de storm
Na maanden van lockdown bevinden we ons eventjes in de luwte. Totdat deze 'versoepeling' weer wordt ingetrokken. Laat je door deze luwte geen zand in de ogen strooien.
Wie niet gelooft dat er zwaar weer op komst is raad ik aan eens rond te kijken op de website van het World Economic Forum. Dit is de plek waar de wereldelite de politiek-economische lijnen uitzet.

Het World Economic Forum is initiatiefnemer van het Covid-19 Action Platform, waarbij zich inmiddels meer dan duizend bedrijven - meest multinationals - hebben aangesloten. Zij spannen samen in wat zij The Great Reset noemen. Dat is een snoeiharde reorganisatie van de wereldeconomie met 'het virus' als dekmantel. Dit programma zal catastrofale gevolgen hebben voor honderden miljoenen mensen. 
Goede bronnen om deze ontwikkelingen te volgen vind ik Ice Age Farmer, Max Igan en Christopher Greene.

De lockdown is tijdelijk wat versoepeld. De regering gebruikt deze adempauze om vergaande, ondemocratische maatregelen voor te bereiden, zoals onder meer samengebracht in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid die later deze zomer in beide Kamers behandeld zal worden (*).

Wij – dat zijn al degenen die hierdoor getroffen worden –  kunnen deze adempauze eveneens goed gebruiken. Door actie te voeren voor vrijheid, vrede, democratie en zelfbeschikking en tegen lockdown, ophitsing, dictatuur en gedwongen vaccinatie.
Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat we – ondanks al deze inspanningen – negatieve ontwikkelingen als 5G, het buiten werking stellen van de Grondwet en vaccinatiedwang niet zullen kunnen tegenhouden. Het is daarom verstandig nu al stil te staan bij de vraag: En wat dan? 

Als we al onze energie investeren in het 'verzet tegen' dan staan we met lege handen als dit niet het gewenste effect heeft. We doen er verstandig aan een deel van onze energie te reserveren voor de voorbereiding op een onverhoopt slechte afloop.
Twee wegen bewandelen is daarom de weg: het goede van de oude wereld verdedigen en proberen te behouden, maar niet alles op die ene kaart zetten. Ook nu al werken aan de opbouw van een nieuwe wereld, maar dan volgens ONS beeld.

(*) Er zijn meer wetten in de maak met vergaande verslechteringen van de positie van de burger, zoals de Wet deelgezag die de zeggenschap van ouders over hun kinderen beperkt.

2 Over het vormen van nieuwe families
De anderhalvemetersamenleving is een samenleving zonder solidariteit, zonder affectie, zonder compassie, zonder hart. Omdat een deel van de bevolking - bang gemaakt door aanhoudende propaganda in de media - hierin meegaat, verbrokkelt de sociale structuur. Dat is precies wat de globalisten willen: een sterke, wereldwijd opererende superstaat tegenover machteloze en willoze individuen die zij naar believen kunnen manipuleren. Dit is de route naar een slavenbestaan.

De tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van deze koers loopt vaak dwars door families heen. Dus niet alleen moeten we gedwongen afstand houden, we krijgen ook nog eens ruzie met elkaar. Dat is koeren op de molen van de machthebbers.

Ook hier stel ik voor om twee sporen te hanteren. Aan de ene kant liefdevol om blijven gaan met de leden van je biologische familie, ook als die totaal blind zijn voor het feit van de wereldwijde corporate machtsgreep, maar tegelijkertijd een tweede spoor bewandelen: op zoek gaan naar gelijkgestemden waarmee je een tweede familie vormt. Een kleine groep mensen die elkaar door dik en dun steunen en zo tegenwicht biedten aan alle sociale ontwrichting.

In je tweede familie kun je alle belangrijke onderwerpen vrij-uit bespreken. Ik noem er een paar:
* op welke locatie(s) kunnen we nu het beste wonen?
* hoe zorgen we dat we daar voldoende gezond voedsel verbouwen en/of inkopen?
* hoe zorgen we voor voldoende energie en schoon water?
* hoe vangen we elkaar op als iemand in de familie zonder werk komt te zitten?
* hoe verzorgen en helen we elkaar als er ziekte is?
* hoe kunnen we andere nieuwe families in de buurt bijstaan en hoe kunnen zij ons helpen? Hoe vormen we krachtige lokale en regionale netwerken?

De vorming van nieuwe families is urgent. Gebruik de adempauze die we hebben ervoor. Het is een window of opportunity van enkele weken tot enkele maanden. Daarna wordt het waarschijnlijk een stuk lastiger.

3 Stand van zaken Aloha-groepen
Een andere naam voor deze nieuwe families is Aloha-groepen.
In de vorige nieuwsbrief (onder punt 5) deed ik een oproep om in zes provincies met zulke groepen te starten. Daar kwamen vrij weinig reacties op. Misschien was de urgentie op dat moment (begin mei) nog niet zo duidelijk. 
Inmiddels zijn er twee van zulke groepen in voorbereiding. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.

4 Alles radicaal omkeren
Als in september de spoedwet een feit wordt, dan verliest deze regering wat mij betreft zijn legitimiteit. Je kunt de Grondwet niet buiten werking stellen zonder de bevolking te raadplegen. Doe je dat wel dan pleeg je een coup.
Als het onverhoopt zover komt in september stel ik voor om vanaf dat moment radicaal andersom te werk te gaan. Niet meer tegensputteren en protesteren. Ophouden met petities. Geen hartekreten meer sturen naar ministers, Kamerleden en Koning. En geen rechtszaken meer opstarten, maar volledig aanvaarden dat er een nieuwe, onprettige werkelijkheid is.

Ongeveer zo:
* De Grondwet is buiten werking gesteld. Prima. Daarmee verliest deze regering haar legitimiteit en scheppen wij onze eigen legitimiteit met de Grondwet van de Liefde.
* Met de anderhalvemeterregel en aanverwante worden bestaande sociale en familiestructuren ontwricht. Prima. We bouwen nieuwe structuren op, gebaseerd op ‘families naar keuze’. Dat zijn kleine, zelfvoorzienende groepen van mensen die zich met elkaar verbinden en elkaar door dik en dun steunen.
* Een groot deel van de middenstand en de zzp'ers wordt van de markt geveegd. Prima. We scheppen ons eigen werk en ruilen de vruchten daarvan met gesloten beurzen of met alternatieve valuta.
* Internationale toevoerlijnen worden ontregeld en voedsel wordt schaars en duur. Prima. We gaan het zelf verbouwen in de directe omgeving van onze woningen.
* Er wordt op ongekende schaal angst gezaaid. Prima. Zo komen we tot het besef dat we onsterfelijke lichtwezens zijn.
* We worden zelfs uit de ruimte energetisch aangevallen. Prima. Want zo leren we sterk genoeg te worden om boven deze bedreigingen te staan.
* Alternatieve genezers worden vervolgd en gemarginaliseerd. Prima. Zo leren we om zelf onze eigen genezers te worden.

Dus we draaien deze hele lijst van economische en sociale afbraken en Orwelliaanse absurditeiten om. We verwelkomen deze narigheid als opruimactie van oude structuren en als opening naar nieuwe mogelijkheden.

5 Een onafhankelijk nieuwslezer
Bouwen aan Beter bracht op 5 mei – Bevrijdingsdag – een verbeterde versie uit van de HoeZitHetNuEcht RSS feed Reader. Daarmee heb je de beschikking over een venster op zo'n 150 alternatieve nieuwsbronnen. Een enorm belangrijke informatiebron.
Er wordt aan gewerkt om ook boeken langs deze weg beschikbaar te stellen. Zie daarvoor het artikel Toegang tot boeken in tijden van totale censuur.

6 Pdf-archief 2020 TransitieWeb
Goede YouTube video's worden de laatste weken als kleiduiven van het web geknald. Dat gebeurt steeds schaamtelozer. Vandaag nog was het weer raak met een video van Max Igan over The Great Reset en de financiers achter Black Lives Matter (door Igan als een proxy army van Soros bestempeld). Ook deze video is nu digitaal verdampt op YouTube en op alle websites die naar YouTube linken.
Hij is nog wel te zien op Bitchute.

Het kan zomaar gebeuren.
Om verdamping tegen te gaan staat er al geruime tijd een downloadlink op TransitieWeb voor een mapje met alle artikelen van dit jaar. Het zijn inmiddels al 102 pdf's. Voor het geval dat... We werken dit mapje regelmatig bij. 

7. Blogberichten van de afgelopen periode 

Het sacrament van de nieuwe wereld

Corona und 5G: über die krankmachende Wirkung von nicht-natürlichen elektromagnetischen Felder und speziell die auf der Basis von 60 GHz wifi

– Wat Je Op Het Malieveld Niet Mocht Horen – Toespraak van Bas Filippini: “De keizer heeft geen kleren aan; nieuwe wet legitimeert staatsterreur”

Lena Pu: “Haal alle wifi weg uit scholen!”

In veel plaatsen bloemenprotest tegen coronaspoedwet en anderhalvemeterwaanzin

Lena Pu waarschuwt voor een tweede coronagolf door uitrol van 60 GHz wifi in onderwijsinstellingen

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

Duizenden Israeli’s op de been tegen voorgenomen annexatie van Palestijns grondgebied

Bach laat zich niet muilkorven!

Hebben we nog wel een rechtsstaat?

5G is Russische roulette met onze gezondheid

Heftige protesten tegen de lockdown in Afrika

Het mondkapjes toneelstuk: ‘Is dit Monty Python, The Twilight Zone, of allebei?’

Gevaarlijke nanodeeltjes die veel vaccins verontreinigen: baanbrekende studie

Er is helemaal niks social aan distancing

Ook in het luchtruim zien we een beweging van tegenpolen

Wereldwijd protest tegen de lockdown: demonstranten in Milaan eisen het aftreden van de Italiaanse regering en nieuwe verkiezingen

‘Alleen vanuit innerlijke vrijheid is het mogelijk om garant te staan voor de uiterlijke vrijheid’

Belgische arts: “Wees niet bang van Corona, pas wel op voor de bangmakers”

Moratorium van de baan: staat kan doorgaan met de uitrol van 5G

De coronacrisis, de strategie van de antichrist en de antroposofie

Dr. Russell Blaylock waarschuwt voor gebruik van gezichtsmaskers door gezonde mensen

Het gevaar van het niet herkennen van…. gevaar. De parallellen tussen 1933 en 2020

Hoe we de totalitaire machtsgreep weerstaan en UN Agenda 2030 het nakijken geven

Wat is het doel van de wereldwijde corona-campagne?

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown (5) Beelden uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Red het MKB! Start een alternatieve munt

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown (4) Beelden uit Warschau, Brussel, Rome, Gent, Londen, Sofia, Parijs, Saint-Nazaire en Lyon

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown (3) Beelden uit Madrid, Zaragossa, Leganés en Barcelona

‘Hang een handdoek uit het raam als teken van protest tegen de lockdown’

LIVE: demonstraties tegen de lockdown in Duitsland – beelden uit Stuttgart en München

Huisarts Katrin Korb, zaterdag 9 mei in Oldenburg: “We komen uit deze crisis door de angst te overwinnen” (NL ondertiteld)

De Andere Krant Vrijheid: hoe Klein Duimpje een Reus blijkt te zijn

Een grafisch antwoord op de vragen van longarts David Prins

“Ik spreek hier over een wetenschappelijk, media- en politiek schandaal zoals ik dat nooit had kunnen dromen”

Nederlandse vertaling van het interview met klokkenluidster dr. Judy Mikovits (Plandemic part 1)

Dringend beroep op de minister-president: stel een moratorium voor 5G in!

Nederlandse longarts deelt zijn zorgen met het grote publiek

Wereldwijd groeiend protest tegen de lockdown (2)

In tal van Duitse steden is gedemonstreerd tegen de lockdown en voor de Grondwet

Het grotere plaatje van de coronacrisis en 5 to-dos

Karel van Wolferen: “Het moet afgelopen zijn met deze fictie van een grote pandemie. Het is nu zaak dat we weer gewoon gaan leven in vrijheid!”

Plandemic Part 1


Archief en contactgegevens

Klik hier voor Nieuwsbrief nr 1 van 18 april 2018
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 2 van 29 juni 2018
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 3 van 6 december 2018
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 4 van 24 mei 2019
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 5 van 17 augustus 2019
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 6 van 29 november 2019
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 7 van 8 maart 2020
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 8 van 22 maart 2020
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 9 van 7 april 2020
Klik hier voor Nieuwsbrief nr 10 van 6 mei 2020

Abonneren op deze nieuwsbrief
http://www.transitieweb.nl/nieuwsbrief

Reacties: info@fredteunissen.nl

Volg TransitieWeb op het decentrale sociale netwerk Mastodon


Mailadres: info@fredteunissen.nl

Je voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief
 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TransitieWeb · Eemster 39 · Dwingeloo, Drenthe 7991PR · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp