Copy
Butlletí del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
Núm. 234 - Desembre de 2016     
Veure el butlletí al navegador
INFORMACIÓ GENERAL CTTi
Tancament de facturació de l'anualitat 2016

El Servei de Gestió Econòmica de la Fundació URV us informa de les dates límit per a la gestió de despeses, facturació i RRHH de data 2016:
Data límit per entrada de JD’s i OP’s 2016: 16/12/2016, a partir d’aquesta data totes les JD’s/OP’s passaran a 2017.
Data límit de recepció de factures a comptabilitzar al 2016: 22/12/2016. A partir d’aquesta data totes les factures es comptabilitzaran al 2017.
Tancament de la comptabilitat per a factures a clients amb data 2016:  9/01/2017.
Data límit per la comunicació d’altes, baixes de personal, així com també la recepció de quilometratge, dietes i altres complements que afectin a la nòmina de mes de desembre: 16/12/2016.
Les altes de personal per efecte 1/1/2017 s’hauran de comunicar com a molt tard el dia 16/12/2016.
Si teniu qualsevol consulta, si us plau, poseu-vos en contacte amb el servei de Gestió Econòmica de la FURV: sge@fundacio.urv.cat


Contribueix a fer recerca

Us informem que a partir d’aquest mes de desembre s’ha habilitat a la pàgina web de la Fundació URV un espai on es podran fer donacions a projectes que els investigadors de la URV tinguin en curs i pels quals necessitin suport addicional per poder-los completar. De moment n’hi ha un d’actiu del Dr. Jordi Miró sobre l’estudi i el tractament del dolor crònic infantil.
Aprofitem aquest fet per a fer una crida als investigadors de la URV a posar-se en contacte amb nosaltres si teniu algun projecte que pugui ser candidat a rebre donacions ja sigui d’empreses com també de particulars amb ànim de col·laborar en què aquests projectes arribin a bon port. En aquest cas us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a l’adreça tt@fundacio.urv.cat
L’enllaç per a poder realitzar aquestes donacions i així contribuir a la recerca i a la transferència de coneixement és el següent: http://www.fundacio.urv.cat/donacions/
Us animem a col·laborar en aquest projecte així com en d’altres que de ben segur s’aniran incorporant properament.

 


Llei del menor

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, va modificar la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, per introduir una obligació que afecta a les persones que tenen contacte habitual amb menors.
A aquests efectes, quan en l’execució d’un Projecte es realitzin activitats que impliquin contacte habitual amb menors, les persones que tinguin accés a aquestes activitats hauran d’acreditar el no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.


Prevenció de riscos laborals: qüestionaris preventius

Per tal de complir amb el Pla de prevenció de la URV i d’acord amb la comissió de Prevenció de Riscos Laborals delegada de Consell de Govern del 18/12/2015, a partir del proper 1 de novembre per indicació de la OPRL de la URV, s’activaran els Qüestionaris Preventius en relació amb la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals dels projectes de transferència.
Abans de procedir a la signatura del contracte, l’investigador/a principal haurà de signar una Declaració Responsable, generada a partir de l’emplenament en línia del mencionat qüestionari.


Lloguer de despatxos i laboratoris amb un 50% de descompte

El CTTi disposa de 10 despatxos i 7 laboratoris equipats per acollir amb seguretat i confidencialitat, preferiblement a les empreses sorgides de la universitat.

Més informació

Lloguer d'aules i sala d'actes amb un 20% de descompte

El CTTi disposa de 2 aules multimèdia i una sala d'actes dotades amb els equips idonis per a la realització de cursos, seminaris, jornades, reunions, presentacions comercials i altres activitats col·lectives.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Mòduls sobre Patents i Models d’utilitat - Madrid i Barcelona (Febrer - Octubre 2017)

Curs sobre patents i models d'utilitat organitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona (UB). Consta de set mòduls de diferent durada (1, 2 o 4 dies), als quals es pot assistir per separat: Fonaments, Documentació, Transferència, Redacció, Química-Farmàcia, Biotecnologia-Biomedicina i Computer-Implemented Inventions & Software.

UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV

Programa de cupons a la innovació

ACCIÓ llança, per tercer any consecutiu, els Cupons a la Innovació. Es tracta d'uns cupons de descompte econòmic directe a utilitzar per cobrir els costos dels projectes d’innovació i tecnologia, a través dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, com ara els agents tecnològics amb el segell TECNIO. Aquests proveïdors han passat el procés oficial d'acreditació d'ACCIÓ i garanteixen uns serveis de qualitat, orientats específicament a les necessitats de l’empresa.

EMPRENEDORIA
iFest

El proper 20 de desembre de 2016, Catalunya Emprèn organitza un esdeveniment únic al Palau de Congressos de Barcelona i a la Cúpula les Arenes per als joves d’arreu de Catalunya, l’iFest: la festa de la tecnologia, la ciència i la innovació. Adreçat als joves que volen fer valer el seu talent, que no esperen al futur, sinó que surten a buscar-lo i que somien un món creat per ells, no per a ells. L’iFest comptarà amb un espai de ponències amb experts inspiradors en l’àmbit de la ciència, la innovació i la tecnologia, un espai d’exposició i d’experimentació i participaran en el gran repte de la mà d’Imagine de Xavier Verdaguer, Silicon Valley.

Més informació
Patent Box

Aquest incentiu fiscal, que premia la innovació i fomenta la creació i explotació de patents i nous dissenys, és una fórmula poc coneguda que pot ajudar-te a finançar el teu projecte.
Es basa en una reducció de la base imposable per la cessió del dret d'ús o d'explotació de patents, dibuixos, models i altres intangibles.

Més informació
Bonificacions Seguretat Social Personal Investigador

Reducció del 40% en les quotes sobre contingències comunes de la Seguretat Social del personal dedicat a activitats d'R+D i d'Innovació Tecnològica.

Més informació
Deduccions fiscals R+D+i

Les deduccions fiscals per projectes d'R+D i d'Innovació Tecnològica són un dels instruments utilitzats per l'Administració General de l'Estat per fomentar la R+D+I empresarial, via reducció d'impostos (de fins a un 42% de les despeses).

Més informació
Nou servei d'assessorament financer d'ACCIÓ

Un equip d'experts amb experiència en el sector ofereix acompanyament financer a l'empresa.

Més informació
PIME Innovadora

Ets una PIME innovadora? Demana el seu segell PIME Innovadora al Ministerio de Economía y Competitividad i gaudeix dels seus beneficis!


Micro ajut 80% alta i posicionament empresarial en cercadors

La Institució Ferial d'Expansió Internacional ofereix una línia de recolçament del 80% per al posicionament de la vostra pàgina web en cercadors.


Préstecs participatius ENISA per a finançar plans de negoci viables i innovadors

Coneixes les línies de finançament d'ENISA?
- Tens menys de 40 anys, una PIME de recent constitució i necessites finançament? Línia ENISA Jóvenes Emprendedores.
- Tens una PIME de recent constitució amb un avantatge competitiu clar? Línea ENISA Emprendedores.
- Tens un projecte empresarial enfocat a l'expansió i a la millora competitiva? Línea ENISA Competitividad.
- Tens una PIME que impulsa el desenvolupament i llançament de nous productes i serveis del sector TIC? Línea ENISA Agenda Digital.

AJUTS I SUBVENCIONS

TECNIOspring PLUS

ACCIÓ llança el nou programa de mobilitat d’investigadors experimentats TECNIOspring PLUS. El programa ofereix ajuts a la contractació d’investigadors experimentats, tant a les empreses catalanes com als centres acreditats com a TECNIO desenvolupadors. Els contractes laborals de 2 anys, desenvoluparan projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Call opening: 1st of December 2016
Call deadline: 1st of February 2017
Evaluation process: February 2017 to May 2017
Start of fellowships: June 2017

Més informació
Ajudes per a contractes Torres Quevedo

Àmbits: Ciències – Ciències de la Vida – Ciències Mèdiques i de la Salut – Ciències Socials – Enginyeries i Arquitectura – Humanitats
Termini: Del 19 de gener de 2017 al 9 de febrer de 2017, a les 15:00 hores (hora peninsular espanyola)


Ajuts per a contractes per a la formació de doctors en empreses: "Doctorats industrials"

Àmbits: Ciències – Ciències de la Vida – Ciències Mèdiques i de la Salut – Ciències Socials – Enginyeries i Arquitectura – Humanitats
Termini: Del 25 de gener de 2017 al 15 de febrer de 2017, a les 15:00 hores (hora peninsular espanyola)

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS
Si el teu grup de recerca proporciona innovació... publica a INNOGET !

La Unitat de Valorització de la Fundació URV, ofereix als grups de recerca de la URV, la possibilitat de publicar les vostres ofertes tecnològiques en el nou espai del portal de transferència de tecnologia Innoget.

Més informació

Vols ser un expert avaluador de Projectes R+D+i?

L'Agència de Certificació en Innovació Espanyola, (ACIE) manté un conveni de col·laboració amb la Fundació URV perquè els investigadors que ho desitgin actuïn com avaluadors de Projectes R+D+i en certificacions de caràcter científic-tecnològic.
Es tracta de col·laboracions de caràcter puntual i sense dedicació en exclusiva amb una retribució associada de entre 500 a 1.800 €.

Subscriu-te
Contacte
 
Fundació URV
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
Av. Països Catalans, 18
43007 - Tarragona
Tel. +34 977 558 453
Fax. +34 977 558 205
ctti@fundacio.urv.cat
Copyright © 2016 Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació, Tots els drets reservats.


Vols canviar la forma en que reps aquests missatges de correu electrònic?
Pots actualitzar les teves preferències or donar-te de baixa d'aquesta llista

Email Marketing Powered by Mailchimp