Copy
Butlletí del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
Núm. 233 - Novembre de 2016     
Veure el butlletí al navegador
INFORMACIÓ GENERAL CTTi
Intranet Fundació URV

A partir del proper mes de novembre, es farà una actualització de l’aplicació de gestió econòmica activant millores que facilitaran la introducció d’ordres de pagament i liquidació de despeses als projectes.


Lllei del menor

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, va modificar la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, per introduir una obligació que afecta a les persones que tenen contacte habitual amb menors.
A aquests efectes, quan en l’execució d’un Projecte es realitzin activitats que impliquin contacte habitual amb menors, les persones que tinguin accés a aquestes activitats hauran d’acreditar el no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.


Prevenció de riscos laborals: qüestionaris preventius

Per tal de complir amb el Pla de prevenció de la URV i d’acord amb la comissió de Prevenció de Riscos Laborals delegada de Consell de Govern del 18/12/2015, a partir del proper 1 de novembre per indicació de la OPRL de la URV, s’activaran els Qüestionaris Preventius en relació amb la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals dels projectes de transferència.
Abans de procedir a la signatura del contracte, l’investigador/a principal haurà de signar una Declaració Responsable, generada a partir de l’emplenament en línia del mencionat qüestionari.


Lloguer de despatxos i laboratoris amb un 50% de descompte

El CTTi disposa de 10 despatxos i 7 laboratoris equipats per acollir amb seguretat i confidencialitat, preferiblement a les empreses sorgides de la universitat.

Més informació

Lloguer d'aules i sala d'actes amb un 20% de descompte

El CTTi disposa de 2 aules multimèdia i una sala d'actes dotades amb els equips idonis per a la realització de cursos, seminaris, jornades, reunions, presentacions comercials i altres activitats col·lectives.

UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV

Ajuts d’Indústria del Coneixement : Llavor i Producte

El programa Indústria del Coneixement, impulsat des de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, pretén afavorir el desenvolupament de noves empreses de base tecnològica (spin-offs), derivades de la recerca que es duu a terme a les universitats i els centres de recerca, en el marc de l’estratègia per transferir la tecnologia i el coneixement generats en l'entorn acadèmic i científic al sector empresarial. El programa consta de tres fases: Llavor o 1ª fase de valorització, Producte o 2ª fase de valorització i Mercat o Fase de capitalització "early-stage". Aquest programa forma part de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l'R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu.
El termini de presentació de sol·licituds és del 22 d'octubre fins el 21 de novembre de 2016.

Més informació

Programa de cupons a la innovació

ACCIÓ llança, per tercer any consecutiu, els Cupons a la Innovació. Es tracta d'uns cupons de descompte econòmic directe a utilitzar per cobrir els costos dels projectes d’innovació i tecnologia, a través dels proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquests proveïdors han passat el procés oficial d'acreditació d'ACCIÓ i garanteixen uns serveis de qualitat, orientats específicament a les necessitats de l’empresa.

EMPRENEDORIA
iFest

El proper 20 de desembre de 2016, Catalunya Emprèn organitza un esdeveniment únic al Palau de Congressos de Barcelona i a la Cúpula les Arenes per als joves d’arreu de Catalunya, l’iFest: la festa de la tecnologia, la ciència i la innovació. Adreçat als joves que volen fer valer el seu talent, que no esperen al futur, sinó que surten a buscar-lo i que somien un món creat per ells, no per a ells. L’iFest comptarà amb un espai de ponències amb experts inspiradors en l’àmbit de la ciència, la innovació i la tecnologia, un espai d’exposició i d’experimentació i participaran en el gran repte de la mà d’Imagine de Xavier Verdaguer, Silicon Valley.

Més informació

1r Fòrum d'inversió CAT SUD

La Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i ACCIÓ convoquen per primer cop un fòrum d'inversió de manera conjunta adreçat a persones emprenedores i inversors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'Auditori Diputació acollirà el dia 8 de novembre la presentació pública d'un total de vuit projectes davant de les persones inversores interessades a finançar noves idees de negoci.

Més informació
Nou servei d'assessorament financer d'ACCIÓ

Un equip d'experts amb experiència en el sector ofereix acompanyament financer a l'empresa.

Més informació
PIME Innovadora

Ets una PIME innovadora? Demana el seu segell PIME Innovadora al Ministerio de Economía y Competitividad i gaudeix dels seus beneficis!

Més informació
Micro ajut 80% alta i posicionament empresarial en cercadors

La Institució Ferial d'Expansió Internacional ofereix una línia de recolçament del 80% per al posicionament de la vostra pàgina web en cercadors.


Préstecs participatius ENISA per a finançar plans de negoci viables i innovadors

Coneixes les línies de finançament d'ENISA?
- Tens menys de 40 anys, una PIME de recent constitució i necessites finançament? Línia ENISA Jóvenes Emprendedores.
- Tens una PIME de recent constitució amb un avantatge competitiu clar? Línea ENISA Emprendedores.
- Tens un projecte empresarial enfocat a l'expansió i a la millora competitiva? Línea ENISA Competitividad.
- Tens una PIME que impulsa el desenvolupament i llançament de nous productes i serveis del sector TIC? Línea ENISA Agenda Digital.

AJUTS I SUBVENCIONS

TECNIOspring PLUS

ACCIÓ llança el nou programa de mobilitat d’investigadors experimentats TECNIOspring PLUS. El programa ofereix ajuts a la contractació d’investigadors experimentats, tant a les empreses catalanes com als centres acreditats com a TECNIO desenvolupadors. Els contractes laborals de 2 anys, desenvoluparan projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica. El deadline de la 1a convocatòria del 2016 està prevista pel proper mes de desembre.


Bonificació en la cotització de la Seguretat Social del personal investigador dedicat a R+D+i

Incentius fiscals basats en deduccions en l'Impost de Societats per a la realització de projectes de recerca i desenvolupament i/o innovació tecnològica. Les bonificacions s'aplicaran a la quota empresarial de la seguretat social del personal investigador.

JORNADES, CONGRESSOS I FIRES

iWater: Saló Internacional del Cicle Integral de l’Aigua

Amb una visió global, Iwater neix com a punt de trobada internacional de tots els actors que definiran l'evolució del sector de l'aigua, oferint solucions innovadores i tecnològiques que respondran eficaçment a reptes com la gestió eficient de recursos i infraestructures, l'increment de la demanda d'aigua en un context d'estrès hídric o els nous models de col·laboració publico – privada. Aquest esdeveniment tindrà lloc del 15 al 17 de Novembre al recinte Gran Via de Barcelona.

Més informació
Smart City Expo World Congress Barcelona 2016

L’esdeveniment reunirà en un mateix lloc les darreres novetats i tendències del sector de les Smart Cities i se celebrarà del 15 al 17 de novembre a la ciutat de Barcelona.

Més informació
MEDICA 2016 – World Forum for Medicine

La nova edició de la fira MEDICA tindrà lloc del 14 a 17 de novembre a Düsseldorf. Aquesta fira internacional és la més gran dedicada a la medicina, on s’inclou una completa exposició i un programa d'extraordinària qualitat que en conjunt reflecteixen tot el ventall de novetats en l'àmbit de l'atenció ambulatòria i clínica. Les conferències i els fòrums mostren la manera en què les novetats de la tecnologia mèdica aporten el millor benefici en el dia a dia de les  diverses especialitats mèdiques.

Més informació
TRANSFER in MED: Eranetmed Forum and Brockerage event

L'objectiu d'aquest esdeveniment és fomentar els resultats tecnològics aconseguits pels projectes finançats amb èxit per la Xarxa EraNetMED en els sectors d'aigua i energia, així com el suport a les empreses europees per transferir i posar en els mercats d'aquests resultats.
L'esdeveniment es durà a terme durant l'últim dia en el marc de la reunió anual d'aquest Eranet que tindrà lloc a Màlaga del 16 al 18 de novembre.


BioFit: Un enfocament de 360° per aconseguir innovacions en relació amb ciències de la vida

Aquesta és la trobada empresarial líder a Europa per a la innovació oberta, la transferència de tecnologia i la col·laboració en la investigació en el camp de les ciències de la vida per impulsar acords de llicència i col·laboracions de recerca. El congrés es celebrarà a Lille el proper 30 de novembre i 1 de desembre.

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS
Si el teu grup de recerca proporciona innovació... publica a INNOGET !

La Unitat de Valorització de la Fundació URV, ofereix als grups de recerca de la URV, la possibilitat de publicar les vostres ofertes tecnològiques en el nou espai del portal de transferència de tecnologia Innoget.

Més informació

Vols ser un expert avaluador de Projectes R+D+i?

L'Agència de Certificació en Innovació Espanyola, (ACIE) manté un conveni de col·laboració amb la Fundació URV perquè els investigadors que ho desitgin actuïn com avaluadors de Projectes R+D+i en certificacions de caràcter científic-tecnològic.
Es tracta de col·laboracions de caràcter puntual i sense dedicació en exclusiva amb una retribució associada de entre 500 a 1.800 €.

Subscriu-te
Contacte
 
Fundació URV
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
Av. Països Catalans, 18
43007 - Tarragona
Tel. +34 977 558 453
Fax. +34 977 558 205
ctti@fundacio.urv.cat
Copyright © 2016 Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació, Tots els drets reservats.


Vols canviar la forma en que reps aquests missatges de correu electrònic?
Pots actualitzar les teves preferències or donar-te de baixa d'aquesta llista

Email Marketing Powered by Mailchimp