Copy
LANDBRUKSNYTT FRA NORD-ODAL KOMMUNE
#4 - 2017
Les nyhetene i nettleseren

Ny jordbrukssjef 

Fra 1. oktober har Nord-Odal fått ny jordbrukssjef. Anders Westheim har overtatt for Jan Thore Helgedagsrud som har blitt pensjonist. Anders Westheim skal arbeide med produksjonstilskudd, regionalt miljøprogram, Innovasjon Norge og innen diverse andre ordninger innenfor jordbruket. Anders er å nå via: Anders.Westheim@nord-odal.kommune.no og per tlf: 48058017.
 

Innovasjon Norge 

Med ny medarbeider på plass er Nord-Odal kommune klar for å bidra til Innovasjon Norge søknader Prioritetslisten fra Innovasjon Norge for 2022 er: Små og mellomstore bruk, ombygging til løsdrift for bruk med 15 til 30 kyr, Tørke- og lager anlegg i kornproduksjon, Frukt-, grønt- og veksthusnæring, økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet i EUs økologi regelverk, prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner med markedspotensial, prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger investeringer som bedrer dyrevelferd. Ta kontakt med Anders Westheim for en uforpliktende samtale.
 

Jordleie

Eier av jord kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Ved utleie av jord er det fortsatt eieren som står ansvarlig for at den drives. Det betyr at kommunen forholder seg til eieren hvis driveplikten ikke ivaretas. Leiekontrakten må:

· Ha en varighet på minst 10 år av gangen

· Være skriftlig

· Føre til driftsmessige gode løsninger

Eieren skal ikke ha mulighet til å si opp avtalen. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan følges opp som brudd på driveplikten.

Kommunen skal ha kopi av leiekontrakten.

Hvis eier og leietaker ønsker å inngå leieavtaler som er kortere enn 10 år må man søke om fritak fra drivepliktens krav om 10 års leietid. Søknaden sendes til kommunen.

Hvis leieavtalen er på mer enn 10 år må eier søke om deling og leier søke om konsesjon.

Landbruksdirektoratet har laget en veiledning for hvordan man sender melding om utleie av jord: Melde om utleie av jord.

Find Out More

Åpent møte for elgjegerne i Nord-Odal

Onsdag 20. september klokka 19:00 på Sanitetens hus i Mo. Det blir kort gjennomgang av jaktstatistikken fra 2016, og litt prat om vegen videre. Kristian Noer gir en kort innføring om bruk av www.settogskutt.no. Vi er også så heldige at vi får besøk av Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark. Han vil holde foredraget Jegeren i en ny tid.

Opprydding i landbruksregisteret

I løpet av sommeren har Landbruksdirektoratet gjort en stor opprydding i landbruksregisteret opp mot grunneiendomstabellen i matrikkelen. Konsekvensen av dette kan være at utgåtte gards- og bruksnumre (gnr/bnr) i matrikkelen er deaktivert i landbruksregisteret og at vi har måttet knytte grunneiendommen til aktive gnr/bnr. Les mer

Andre arrangementer i høst
7. nov. Kongsvinger. "Skogen inn i framtida". Les mer
Ny arrangementskalender fra Innoavsjon Norge. Se kalender

Copyright © 2022 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrev

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Nord Odal kommune, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp