Copy
Landbruksnytt # 3
Les nyhetene i nettleseren

Nå må også uregistrerte kjøretøy forsikres

Selv om motorkjøretøyet er uten skilter, må du nå forsikre bilen, ATVen eller traktoren. Dette kommer som en konsekvens av et EU-direktiv. 
Les mer på Nationen sin hjemmeside her

Nå kan du søke tilskudd hos nytt næringsfond

19. januar lanserte Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune et nytt næringsfond for hele Odalen.

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommune, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen.  Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Bosettingshensyn kan vektlegges. 

Støtte gis i form av tilskudd eller lån. Fondet skal benytte midlene til direkte bedriftsrettet støtte i henhold til gjeldende regelverk, samt støtte til næringsrettede tilretteleggende og kompetansehevende tiltak. Maksimal størrelse på de forskjellige typer prosjekter er normalt begrenset oppad til kr 100.000,-. 


Les mer og søk om støtte på regionalforvaltning.no her

Ledig stilling som rådgiver, jordbruk i Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune søker etter en rådgiver, jordbruk i 100 % fast stilling. 

Se hele stillingsannonsen og finn lenke til søknadsskjema her. 

 

Eli Åsen har sagt opp sin stilling. Hun vil jobbe ut april måned. Hun vil begynne i Stange kommune fra mai. 
 

Send skriftlige henvendelser

Det er for tiden stor pågang på telefon innen jordbruksfeltet. Av kapasitetshensyn anmoder vi om at alle henvendelser skjer skriftlig til postmottak@nord-odal.kommune.no. Hvis du har en eksisterende sak, ber vi om at du oppgir saksnummer eller vår referanse. 
Eli på jordbruk har telefontid mandag, onsdag og fredag fra 10-11. Ring sentralbordet på 62 97 81 00 for å bli satt over. 

Du finner mye informasjon på vår hjemmeside her. I høyre menyen finner du oversikt over ulike tema. På mange tema finner lenke til skjema og/eller oversikt over hvilken informasjon som må sendes inn. Vi oppfordrer til at du søker informasjon på vår hjemmeside før du tar kontakt. 
Vi har dessverre noe lang saksbehandlingstid for øyeblikket. Vi beklager dette, og jobber for å korte ned saksbehandlingstida. 

Snøskader på skogen i flere fylker – men lite stormskader

I et møte med alle statsforvalterne har Landbruksdirektoratet fått et overblikk over snø- og stormskadene i skogen i januar. Statsforvalterne har innhentet opplysninger fra kommunene og næringsaktørene.
Les mer på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside her

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Gjelder tilskudd til nyplanting, planting etter markberedning og suppleringsplanting, etter hogst.

Les mer og gå til søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside her

Ordninger for skogbruk

På Landbruksdirektoratet sin hjemmeside finner du oversikt over ulike ordninger for skogbruke og lenker til søknadsskjema. Oversikten finner du her.  

Autorisasjonskurs, plantevern

NLR arrangerer nye kurs for autorisasjonsbevis. 

Oppdateringskurs: 2. mars
Grunnkurs: 2. og 11. mars, i tillegg til tilbud om spørsmålsdag 5. mars.

Les mer og finn lenke til påmelding på NLR Øst sin hjemmeside her. 

Webinarserie: Markedshagedyrking

NLR arrangerer en webinarserie for småskala økologisk grønnsaksdyrking for direkte omsetning, altså markedshagedyrking. 
Les mer om webinaret og meld deg på via NLR Øst sin hjemmeside her

Fangvekstskolen

Kornprogrammet i Østfold, Akershus og Buskerud og Norsk Landbruksrådgivning inviterer til den første fangvekstskolen!

Kurset er for alle som ønsker å lære mer om dyrking av fangvekster, og fangvekstenes rolle som viktige jordhelse- og miljøtiltak. 

Mål for kurset er å gi grunnleggende kunnskap om dyrking av fangvekster, valg av arter, etableringsmetoder, plantevernhensyn, aktuelle problemstillinger og forberede fangvekståret. Kurset passer for deg som aldri har prøvd eller dyrket fangvekster tidligere, men som ønsker å lære mer.

Les mer og meld deg på her. 

Søk tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskuddsordningen til tiltak i beiteområder er overført fra fylkesmannen til kommunene fra 2020. Nord-Odal kommune har utarbeidet lokale retningslinjer for tiltak i beiteområder for Nord-Odal kommune 2020-2023.


Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Nord-Odal kommune 2020-2023 finner du her. 

 Mer om ordningen og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra lokale retningslinjer.
 Søknadfrist er 15. februar. 


Copyright © 2021 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp