Copy
Landbruksnytt #26
Les nyhetene i nettleseren

Fersk som bonde eller fersk i produksjonen og ønsker en mentor? 


Mentorordningen er godt tilbud til alle som er nye i landbruket og  ferske bønder og bønder som starter ny produksjon oppfordres til å søke. 
Du får gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det er lettere med fast mentor som får godtgjørelse. Mentorordningen i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner. 
Mentorordningen i landbruket arrangeres av Norsk Landbruksrådgiving. 

 Søknadsfristen for å delta i mentorordningen er 1. desember 2020.
 
For mer informasjon og søknadsskjema: https://www.nlr.no/mentor/

Er du en erfaren bonde og kunne tenke deg å være mentor? 


Norsk Landbruksrådgiving søker dyktige bønder som ønsker å dele av sin kompetanse. 

Ta kontakt med NLR så raskt som mulig for mer informasjon og påmelding. 
 
For mer informasjon og melde din interesse: https://www.nlr.no/mentor/

Beiterett og gjerdeteknologi - webinar


Norsk Landbruksrådgiving inviterer til webmøte om beiterett og gjerdeteknologi 19. november kl 10.00-13.00. Dette er første av tre møter om økt kunnskap om utmarksbeite. 

Program for webinaret: 
• Muligheter og praktisk bruk av digital inngjerding v/ Nofence AS, Harald Harstad
• Jordskifterettens rolle v/Glåmdal jordskifterett, Ole Jakob Skovli
• Beiterettstvister v/ Norsk Sau og Geit, Per Fossheim

Mer informasjon og påmelding finner du på NLR sin hjemmeside her

PRECISION - webinar om råte i skog

Skogkurs arrangerer gratis webinar mandag 23.november 2020 - kl12.00 - 14.50.
Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst. 
Meld deg på og du mottar lenke til webinaret som blir gjennomført i Teams. Lenke til påmelding og mer informasjon finner du på Skogkurs.no her

Tidsfrister for skogeier til å søke tilskuddsordninger i skobruket

Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:

1. november - Tilskudd til miljøtiltak i skog
7. november - Klimatiltak i skog: Tilskudd til tettere planting, nyplanting og supplering (høstplanting)
25. november - Tilskudd til skogkultur (ungskogpleie, markberedning mm.)
30. november - Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2020
30. november - Utbetaling av tilskudd til drift med taubane
30. november - Utbetaling av tilskudd til midlertidig aktivitetsfremmende tiltak i 2020. Høye kostnader til tynning, ekstra dyr drift og taubane.

Mer informasjon og lenke til hver av ordningene finner du på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her

Nedenfor finner du reprise av tidligere saker

Trenger du autorisasjonskurs gnagermidler? 


20. november kl 0900-1530 arrangerer NLR autorisasjonskurs gnagermidler på Milepelen i Nord-Odal. 

I 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.
 

Kurs i gnagerbekjempelse Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Les mer og meld deg på hos Norsk Landbruksrådgiving her

Tid for HMS-kurs 10. desember kl 18-21 arrangerer Norsk Landbruksrådgiving HMS-kurs på Milepelen. 

Det er krav om at du har HMS-kurs hvis du har ansatte, avløsere, tilfeldig hjelp, familiemedlemmer som bidrar, byter arbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Kurset fra NLR kombinerer undervisning med lærer og egenstudie og jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse av HMS-arbeidet på egen gård. Kurset er delt i tre og er på totalt 12 timer.

Del 1. Veiledning i gruppe med lærer og med fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon.
Del 2. E-læring. Egenstudie på internett.
Del 3. HMS i praksis og vernerunde.

Les mer meg meld deg på hos Norsk Landbruksrådgiving her

Copyright © 2020 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp