Copy
Landbruksnytt #2
Les nyhetene i nettleseren

Søk tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskuddsordningen til tiltak i beiteområder er overført fra fylkesmannen til kommunene fra 2020. Nord-Odal kommune har utarbeidet lokale retningslinjer for tiltak i beiteområder for Nord-Odal kommune 2020-2023.


Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Nord-Odal kommune 2020-2023 finner du her. 

 Mer om ordningen og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra lokale retningslinjer.
 Søknadfrist er 15. februar. 

Informasjonsmøte om utmarksbeite
Beitebruksplan og organisering av beitelag


NLR Øst inviterer til digitalt informasjonsmøte 18. februar kl. 09.00-14.15 
Målgruppen for møtet er beitebruker og skogeier

Program
Kl. 09.00 Velkommen ved Benedikte Tveit, NLR Øst Kl. 09.10 Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk, ved Yngve Rekdal, Nibio.
Kl. 10.00 Beiteadferd og produksjon hos storfe på skogsbeite, ved Morten Tofastrud Kl. 11.00 Beitebruksplaner, ved Rune Granås, NLR Innlandet.
Kl. 12.20 Hvordan dokumentere beiterett? Ved advokat Kristin Bjerkestrand Eid, Norges Bondelag
Kl. 13.10 Beredskapsplaner for dyr på utmarksbeite og Informasjon om tilskudd til tiltak i beiteområde
ved Jorunn Stubsjøen, ved Statsforvalteren i Innlandet.

Meld deg på møtet på NLR Øst sin hjemmeside her

Korn 2021

Korn 2021 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Arrangementet blir denne gangen digitalt og vi legger opp til to kortere møter på datoene som allerede er annonsert som Korn 2021, nemlig 9. og 10. februar. Vi arrangerer Korn 2021 mellom kl. 10.00 og 14.00 begge dager, med innlagte pauser. Målsettingen med seminaret er å presentere resultater fra ulike forskningsprosjekter for rådgivere og aktørene i kornbransjen, der gårdbrukere også er velkomne til å delta.

Deltagelse på Korn 2021 er gratis, men vil kreve påmelding.

Programmet 9. februar vil i hovedsak ta for seg ulike aspekter omring korn og klima. Den 10. februar vil foredragene omhandle vekstskifte, olje- og belgvekster, integrert plantevern og sorter. Det blir naturlig nok færre presentasjoner enn det vi normalt har hatt på de fysiske møtene, men samtidig håper vi dagene vil gi et godt faglig påfyll for hver enkelt deltager.

Frist for påmelding er torsdag 4. februar. Les hele programmet og meld deg på via NIBIO sin hjemmeside her
Etter fristens utløp sendes link til møtene til de påmeldte.

Alle skal ha ny gjødslingsplan hvert år


For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen. Ønsker du å søke om flerårig gjødslingsplan send søknad og kopi av gjødslingsplan for alle år til postmottak@nord-odal.kommune.no. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. 

Trenger du hjelp til å utarbeide gjødslingsplan så tilbyr NLR Øst tjenesten. NLR Øst informerer mer om kravene til gjødslingsplan på sin hjemmeside. Les mer på NLR Øst sin hjemmeside

Jordprøver skal tas minimum hvert 4.-8. år

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.
Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser.
For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen, ev. 2. året på rad med ett års leiekontrakt.

Trenger du esker til jordprøver? Det finner du på kommunens servicetorg. De ligger nederst til høyre i brosjyrehylla. Prøvene kan sendes til valgfritt laboratorium. 
Mange velger å bruke jordlaboratoriet på Solør videregående skole. 
Deres adresse er: 
Solør videregående skole avdeling Flisa
Sundmoen 25
2270 Flisa

Landbruksdirektoratet har fått nye hjemmesider

Landbruksdirektoratet har fått nye hjemmesider. De nye nettsidene kan du se på Landbruksdirektoratet.no her

Vi har oppdatert lenkene på vår hjemmeside. Hvis du finner lenker som ikke fungerer, så ber vi deg om å sende oss et tips til postmottak@nord-odal.kommune.no. Send med lenke til hjemmesiden vår der lenken er brutt og beskriv hvilken lenke som ikke fungerer. 


Copyright © 2021 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp