Copy
Landbruksnytt #27
Les nyhetene i nettleseren

Skal du søke om utbetaling av SMIL- eller dreneringstilskudd før jul? Nå haster det å sende inn. Saksbehandlingssystemet for drenering og SMIL stenges ned i god tid før jul. For å rekke å behandle utbehandlingsanmodninger må vi ha komplett utbetalingsanmodning med alle vedlegg i hende i løpet av 6. desember. 

Hvis du har kjøpt tjenester eller utstyr skal kvitteringer alltid legges med. Andre eksempler på vedlegg er rapporteringsskjema timelister, kart med påtegnet informasjon, bilder osv. I vedtaksbrevet står det hvilke vedlegg som må sendes med på akkurat ditt tilskudd.

For å søke om utbetaling av dreneringstilskudd må du bruke dette skjemaet: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

For å be om utbetaling av SMIL-midler sender du en e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no med kopi til eli.asen@nord-odal.kommune.no. Merk innsendingen med Vår ref. som du finner i vedtaksbrevet. 

Har du høner, kalkuner, gjess eller andre fjørfe?

Visste du at alle som driver med fjørfe skal registrere dyreholdet sitt hos Mattilsynet? Kravet gjelder alle, også de som har hobbyhøner og andre småskala fjørfehold.
Les mer om dette og annen viktig informasjon i forbindelse med funn av fugleinfluensa på Mattilsynets hjemmesider her

Gjødslingsplan for sesongen 2021

En plan for gjødsling er obligatorisk for alle planteprodusenter. Norsk Landbruksrådgiving kan hjelpe til med å lage planen.

For mer informasjon om gjødselplanlegging, se NLR sin hjemmeside her.

Info om villsvin og villsvinwebinar 

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen. Les mer om webinaret og meld deg på via Norskog sin hjemmeside her

Norges Jeger og fiskerforbund har en informativ hjemmeside om jakt, tips til villsvinjegere, godtgjørelse, gratis trikiprøve og fakta om villsvin. NJFF sin hjemmeside om villsvin finner du her

Unike prionstammer er bekreftet hos hjortedyr i Norge

Ved å pode klatremus med prionstammene som er funnet hos hjortedyr i Norge, har en gruppe forskerne funnet at disse ikke er identiske med stammer som er funnet på hjortedyr i Nord-Amerika, de eneste tidligere karakterisert gjennom slik poding. Les mer hos Hjortevilt.no her

Plast fra rundballer står for 70 prosent av plast­forurensingen i norske elver

Forskerne fra Norce har gjort en kartlegging av plastforekomsten i 43 norske elver på Vestlandet, og tallenes tale er klare. 

 Vi har kartlagt mengdene og kildene til makroplast, altså synlige, store plastbiter, i 43 elver tilsvarende 200 kilometer med elvestrekning langs hele Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord. Dette er den første systematiske kartleggingen av plast i elver i Norge, sier Gaute Velle, forsker i Norce miljø, i en pressemelding.

I 21 av elvene registrerte forskerne totalt cirka 1.100 meter med folie fra rundballer fordelt på rundt 1500 biter. Forskerne fant tre ganger så mye rundballplast som alle de andre plastkategoriene de så på til sammen.
Les hele saken på forskning.no

Frivillig vern av skog - Lønnsåsen i Nord-OdalFylkesmannen har meldt om oppstart av verneplanprosess for syv skogsområder, deriblant Lønnsåsen i Nord-Odal kommune, ca 320 daa. Aktuell verneform er naturreservat. 

Det gis med dette en mulighet for å komme med innspill og merknader til planarbeidet før det utformes et verneforslag. Fristen for innspill er 21. desember 2020. Innspill og merknader kan sendes enten direkte gjennom skjemaet som du finner på denne siden, med post til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer, eller med e-post til fminpost@fylkesmannen.no.

I januar 2021 vil verneforslag bli sendt på høring med informasjon om blant annet verneverdier, og med utkast til vernegrense og verneforskrift.

Les mer og  se kart på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her

Har du innspill til kommunens budsjett? Du kan si din mening. 

Formannskapets vedtak om budsjett og økonomiplan, og vedtak om priser og gebyrer legges ut for offentlig ettersyn fra 2.12 til 16.12.2020. Les mer og last ned dokumenter på kommunens hjemmeside her

Formannskapet fattet den 1.12.2020 vedtak om Nord-Odal kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024. Det ble også fattet vedtak om priser og gebyrer på kommunale tjenester for 2021. Begge disse dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn fra i dag og til og med 16.12.2020. Høringssakene blir også lagt ut på biblioteket og Mo-senteret. Innspill til disse sakene må være kommunen i hende senest kl. 12.00 den 16.12.2020.

Innspill sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller på e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no.

Sakene vil bli endelig avgjort av kommunestyret i deres møte den 16.12.2020.


Copyright © 2020 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp