Copy
Landbruksnytt #25
Les nyhetene i nettleseren

Erstatning for tap av husdyr til rovdyr


Der det er påvist at gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til erstatning. Søknadsfristen er 1. november i tapsåret. 

Les mer om ordningen på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her. 
Send søknaden via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter her. 

Tilskudd til drift av beitelag


Tilskudd til drift av beitelag er en del av det regionale miljøprogrammet. Tilskuddet skal stimulere til samarbeid om beiting med sikte på god utnyttelse av beiteressurser i utmark og effektivt tilsyn med minst mulig tap av dyr. 
Tilskuddet blir gitt til organiserte beitelag der medlemmene samarbeider om slipp, tilsyn og sanking av dyr på utmarksbeite. Ordningen gjelder også for dyr som blir sluppet på utmarksbeite, men som holdes inne eller på innmarksbeite om natta. Tilskuddet utmåles pr. dyr som er sluppet på utmarksbeite.
Søknadsskjema finner du i Altinn her. 

Søknadsfrist: 15. november. 

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting 2020

Ordningen med en sentral ramme og tilskudd til tettere planting (ved nyplanting) og suppleringsplanting i skog videreføres i 2020.

Tilskuddsatsene er som følger:

  • Tettere planting (ved nyplanting), inntil 60 % av kostnaden.
  • Suppleringsplanting, inntil 20 % av kostnaden.

Søknad om tilskudd sendes til kommunen.

Søknadsfrist i andre søknadsomgang er 7. november.

Les mer på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside her
Søk der du søker om skogfond. Lenke til søknadsskjema i Altinn finner du her
 

NLR Potetskolen - lær det nyeste innen potetdyrking

Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul som gir fagskolestudiepoeng. Fagskoleutdanning er et yrkesfaglig utdanningsløp som skal legge til rette for høyere yrkesfagutdanning i kombinasjon med jobb for den praksisnære studenten. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon.

Søknadsfrist for opptak til NLR Potetskolen er 9. november. Studiet har begrenset antall plasser, og første mann til mølla-prinsippet gjelder.

Les mer på NLR Innlandet sin hjemmeside her

Frist for å søke avlingsskadeerstatning

Frist for å søke avlingsskadeerstatning er 31. oktober. 

Søknadsskjema finner du på altinn her

 


Copyright © 2020 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp