Copy
Heem nieuwsbrief december 2015.
Highlight: Heem concept breidt uit!
Bekijk deze e-mail in uw browser

2015: een biodivers jaar!

Aan het einde van het jaar, maken we de balans op. Zo werd in september de landelijke HEEM-prijs uitgereikt, hebben we nieuws te melden omtrent een belangrijke uitbreiding op ons concept, vertellen we u waarom we bezig zijn met tijdelijke natuur en doen we uit de doeken hoe we op een duurzame manier het probleem van de eikenprocessierups aanpakken.

Heem wenst u een gezond en voorspoedig 2016
Heem concept breidt zich uit met ecologische adviesbureaus
Uitvoerende werkzaamheden: één van de aangesloten adviesbureaus.
De natuur manifesteert zich steeds nadrukkelijker in onze leefomgeving. Een gewenste ontwikkeling die we zelf stimuleren, zo bleek onlangs bij de ondertekening van de Green Deal stedelijke natuur tijdens het event Future Green City in ’s-Hertogenbosch. De samenwerkende partners, waaronder het ministerie, stellen zich met het ondertekenen tot doel om minimaal 1000 hectare stedelijke natuur te ontwikkelen.

Een dergelijke ontwikkeling vraagt kennis deze is anders dan de kennis van traditioneel groen. Een ontwikkeling waar we als Heem op participeren door de toetreding van vier ecologische adviesbureaus: Ecologica, Buro Bakker, Buiting advies en Regelink ecologie en landschap.
Hiermee zijn we als Heem beter in staat klanten te voorzien van goed advies als het gaat om de Flora en Fauna wet en de Natuurbeschermingswet, maar ook bij moeilijke aspecten binnen het natuurbeheer of bij beheer gericht op specifieke doelgroepen zoals insecten, amfibieën, vleermuizen enz. 
De combinatie van Ecologische adviesbureaus en Hoveniers als Heempartners maken het mogelijk advies en uitvoer in één opdracht weg te zetten, met één aanspreekpunt en dus korte lijnen. Wat kostenbesparend werkt en fouten bij opdrachten voorkomt.

Naast onze partners zijn we zeer verheugd u te melden dat de Vlinderstichting en de Vogelbescherming sympathisant van onze organisatie zijn geworden, kortom nog meer kennis en draagvlak.
Bekijk onze partners
Wilt u hierover meer weten stuur een mail naar info@heem.nl

 
Heem werkt aan duurzame oplossing van eikenprocessierups problematiek.
Meer biodiversiteit zorgt voor meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
In samenwerking met De Vlinderstichting, Wageningen Universiteit & Research centre, en Hellingman Biocontrole Onderzoek en Advies B.V., werkt Heem, in opdracht van de provincie Gelderland, aan een duurzame oplossing voor de overlast die wordt veroorzaakt door de eikenprocessierups.

Het idee is preventief zorgen voor meer biodiversiteit door het aanleggen van kruiden- en bloemrijke vegetaties nabij gebieden (wegbermen) met eikenprocessierups. Meer kruiden- en bloemrijke vegetaties betekent meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals sluipwespen, sluipvliegen, kevers (waaronder larven van lieveheersbeestjes, wantsen, larven van gaasvliegen, spinnen en mieren. Daarnaast wordt de eikenprocessierups gegeten door verschillende soorten vleermuizen en vogels.
Naast een aantal losse projecten, uitgevoerd door de Koninklijke Ginkelgroep, worden er door Heem in 2016 op vier locaties verspreid over de provincie Gelderland kruiden- en bloemrijke wegbermen gerealiseerd. De Vlinderstichting, Wageningen Universiteit & Research centre, en Hellingman Biocontrole Onderzoek en Advies B.V., zorgen onder andere voor het inventariseren en monitoren van de eikenprocessierups en natuurlijke vijanden op die locaties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ties Huigens van De Vlinderstichting ties.huigens@vlinderstichting.nl

Voor meer informatie kunt u hier de PDF Eikenprocessierups mengsel downloaden.
Tijdelijke natuur
Kinderen krijgen biologie-les
In Nederland ligt meer dan 40.000 hectare grond braak, veelal toekomstige bouwgronden. Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats op deze gronden en het wachten is op een definitieve bestemming. De Flora- en faunawet verbiedt het vernietigen van het leefgebied van beschermde planten- en diersoorten in Nederland en is erop gericht de aanwezige flora en fauna te helpen. Maar in sommige gevallen werkt deze wet juist in het nadeel van de flora en fauna.
Zo willen eigenaren van braakliggende terreinen doorgaans niet dat beschermde soorten zich vestigen op hun grond, omdat ze daardoor belemmerd worden in hun plannen. Om dat te voorkomen, worden er vaak maatregelen genomen om de vestiging van planten en dieren op braakliggende terreinen tegen te gaan. De regeling heeft dus een negatieve uitwerking als het gaat om beschermde planten en dieren op braakliggende gronden.

Nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur

Om het ontstaan van tijdelijke natuur op braakliggende terreinen te stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken een nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur gepubliceerd in de Staatscourant. Met de ontheffing van Tijdelijke Natuur kan de natuur zich ontwikkelen zonder dat grondeigenaren risico lopen op lange procedures bij het realiseren van de eindbestemming, mits de zorgplicht wordt nageleefd bij het opschonen/bouwrijp maken.

Voor de grondeigenaren betekent dat juridische zekerheid. Het nemen van kostbare maatregelen om vestiging van beschermde flora en fauna te voorkomen is ook niet meer nodig.
Naast spontane ontwikkeling van natuur zijn er ook combinaties mogelijk als Stadslandbouw of Natuurlijk spelen zoals het project Van Yperen Terrein Zwijndrecht

Heem is in staat door de samenwerking met ecologische adviesbureaus en hoveniers zowel de regelingen als eventuele uitvoering te verzorgen.
Als grondeigenaar bespaart u hiermee op maatregelen om vestiging van beschermde planten en dieren te voorkomen. U wordt door ons volledig ontzorgd en loopt geen risico op lange procedures op het moment dat het terrein zijn eindbestemming krijgt.
Wilt u meer weten klik hier of stuur een mail naar info@heem.nl
Van Ginkel wint de landelijke Heem prijs 2015 met het project Wehkamp
Het was de zesde keer dat Heem de landelijke Natuurprijs voor het beste en meest aansprekende natuurontwikkelingsproject uit heeft gereikt.
De onafhankelijke jury bestaande uit Roel ter Horst (Afdelingshoofd Openbare ruimte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug), Jeroen van Westen (Landschapskunstenaar) en Johannes Regelink (Regelink Ecologie en Landschap) oordeelde dat er naast een zeer duurzame inrichting veel aandacht is besteed aan informatie en educatie. Zowel in de tuin als in het bedrijfspand zelf worden bezoekers en medewerkers geïnformeerd over de duurzaamheidgedachte van Wehkamp. Dat een organisatie met een commerciële focus en doelstelling dit op deze manier uitdraagt is erg te waarderen, aldus de jury. Zij hoopt daarnaast dat dit een begin mag zijn van meer prachtig levend groen in de bedrijfslandschappen langs onze snelwegen.

De tweede prijs ging naar Hoek Hoveniers en de derde prijs was voor Binder Groenprojecten.

Het nieuwe distributiecentrum van wehkamp.nl  is afgelopen najaar officieel geopend door koning Willem-Alexander. Dit duurzame distributiecentrum is het grootste geautomatiseerde e-commerce distributiecentrum ter wereld met een oppervlakte van ruim 53.000 m2.
Bijzonder is het behalen van het duurzaamheidscertificaat BREEAM excellent op het gebouw en zijn omgeving. De Koninklijke Ginkel Groep heeft samen met Bureau Hager en Huigens voor wehkamp.nl de 11.000 m2 buitenruimte ontworpen en gerealiseerd. Uitgangspunten waren daarbij het creëren van een maximale bijdrage aan biodiversiteit en leef- en werkgenot.
De tuin bestaat uit in de basis een gebiedseigen Heem-kruidenvegetatie met inheemse struiken en bomen. Daar overheen is een laag met functies gelegd die bijdragen aan biodiversiteit. Zo is er een insectenhotel geplaatst, natuurlijke waterpartij gerealiseerd en is een zwaluwwand aangebracht. De derde laag betreft de gebruikslaag. Hierdoor moet het gebied aantrekkelijk gemaakt worden voor bezoekers en werknemers. Door het maaien van graspaden, het plaatsen van diverse zitgelegenheden in de tuin en het toevoegen van informatieborden over de natuurlijke ingrepen worden bezoekers en werknemers uitgenodigd optimaal gebruik te maken van de tuin!
Bekijk het project op onze website
Copyright © 2015 Heem, All rights reserved.


Wilt u uw aanmelding voor deze nieuwsbrief wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of meld u af voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp