Copy
nr.
4
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

 

Samen voor elkaar
Nieuwsbrief Vitale Wijken en Dorpen

 

woensdag

20 juli 2016

Dit is de nieuwsbrief van Vitale Wijken en Dorpen. Een nieuwsbrief met informatie over allerlei projecten en ontwikkelingen die de wijken en dorpen van Roosendaal vitaler maken. Door op onderstaande linken te klikken kom je driect op het artikel in deze nieuwsbrief dat voor jou interessant is.
De N'Oop loop, een obstaclerun in Nispen
Door de modder kruipen, over obstakels klimmen en slootje springen. Volwassenen werden weer even kind en de kinderen hadden de dag van hun leven bij De N’Oop Loop in Nispen op zondag 3 juli.  Na een goede warming-up werd het startsein gegeven. De deelnemers klommen over het openluchttheater en liepen richting de N'Oop en het mountainbikepad.
 
Daar waar eerst nog de Antwerpseweg lag, is in het kader van Landschappen van Allure en de Heerlijckheijd Nispen het gebied opnieuw ingericht. De zandbulten, ook wel de N'Oop van Nispen genoemd, maakt het gebied aantrekkelijk voor mountainbikers. Wandelaars genieten van de bloemenzones en de waterplas.
 
Een prachtige plek om een hindernissenloop te organiseren, bedachten enkele vrienden. Met een team van zeven vrijwilligers zijn ze aan de slag gegaan. Om dit buitensport evenement voor 400 deelnemers te organiseren is de samenwerking met de plaatselijke verenigingen, ondernemers en bewoners cruciaal geweest.  De organisatie heeft warme reacties ontvangen. De vele lachende gezichten bij de deelnemers die door de modder aan het ploeteren waren zorgen ervoor dat de N’Oop Loop een vervolg krijgt. Met de ondernemerszin en sociale cohesie zit het in Nispen wel goed!
 

Door: Antoon Uijtdehaag - Bewonersplatform Nispen
Geslaagde Buitenspeeldag in Langdonk
 
Op 8 juni is op maar liefst drie locaties is in de wijk Langdonk meegedaan aan de landelijke Buitenspeeldag. Bewoners en organisaties hebben de handen ineen geslagen om er een leuke dag voor jong en oud van te maken. En dat werd het!
 
Het weer was fantastisch en de speelplekken aan de Jurriaandonk, Elisadonk en Luciadonk werden druk bezocht. Bijna 200 kinderen namen deel. Bewoners hebben samen met maatschappelijke organisaties, zoals  het wijkteam Langdonk , Sportservice Noord- Brabant, CJG, Brandweer, Buurtpreventieteams Reginadonk en Isabelladonk, de HipHop Factory en DJ Geranimo alles voorbereid en gezamenlijk uitgevoerd.   

Het blijkt dat er in de wijk Langdonk veel mogelijk is door samen dingen op te pakken.  Dit viel bijzonder goed in de smaak bij de deelnemende kinderen. Ook hun ouders kwamen een kijkje nemen en grepen deze activiteit ook meteen aan om met elkaar een praatje te maken. Zo zorgt ook deze buitenspeeldag voor verbinding tussen de bewoners.
 
Kortom, een geslaagde activiteit voor, door en met bewoners voor jong en oud. Volgend jaar komt er zeker een vervolg! Aanmelden om mee te doen met de organisatie kan bij Ad van de Vrede. Stuur een mail naar
ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl.


Door: Ad van de Vrede - WijZijn Traverse
€ 77.000 voor kids beweegroute in Kalsdonk

Goed nieuws! Er komt € 77.000 beschikbaar voor een kids beweegroute in de wijk Kalsdonk. Deze route  verbindt het Luitenpark met Basisschool de Vlindertuin. Ook worden twee speelplekken in de wijk grondig opgeknapt. Omdat wij bij de uitwerking en uitvoering heel graag de bewoners betrekken wordt er na de zomer een bijeenkomst georganiseerd. Ben je geïnteresseerd en wil je graag met ons meedenken? Dat kan, stuur een mail naar Edwin Spitters van WijZijn Traverse (edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl). Wordt vervolgd!

Door: Edith Oostvogels - Gemeente Roosendaal

Nieuwe vitaliteitskaarten


De Nieuwe Vitaliteitskaart is verschenen. Deze laat in één oogopslag zien hoe het er in jouw wijk of dorp voor staat. Met de Vitaliteitskaart als instrument voerde de gemeente in 2015 gesprekken in de acht wijken en de vijf  dorpen over zaken die aangepakt kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren.

Onlangs verscheen de nieuwste editie van kaart. Daarin zijn weer de laatste cijfers van de gemeente, de politie, WijZijn Traverse Groep, AlleeWonen, de GGD en nog meer organisaties verwerkt.
 
Wethouder Saskia Schenk: “Het is mooi om te zien dat de Vitaliteitskaart steeds vaker het kader vormt waarmee het gesprek met inwoners, professionals en anderen wordt aangegaan. En niet alleen dat: de kaarten en de achterliggende database worden ook steeds vaker gebruikt voor het opstellen en de onderbouwing van plannen, in het gemeentehuis en zeker ook daarbuiten.”
 
Zelf de Vitaliteitskaarten bekijken
Nieuwsgierig naar de nieuwe Vitaliteitskaart? Kijk dan op
http://roosendaal.buurtmonitor.nl/. Rechts bovenin het scherm klik je op ‘Vitaliteitskaart’.


Door: Marij Quirijnen - Gemeente Roosendaal

Wijkwerkers bespreken Vitaliteitskaarten
Voor de wijkwerkers (o.a.maatschappelijk werkers, wijkzusters en wijkagenten) uit Langdonk, Kroeven en Kortendijk was de nieuwe Vitaliteitskaart een goed moment om eens bijeen te komen. Dat deden zij op donderdag 30 juni in Wijkbedrijf de Wieken onder begeleiding van Marga Bogers, onderzoeker bij de gemeente Roosendaal.
 
Er is onder meer gesproken over ‘waarom scoort een thema goed of juist niet?’. Ook werden de kaarten van 2015 vergeleken met die van 2016. In de nieuwe kaarten staat de vooruitgang ten opzichte van andere peiljaren met ‘plussen’ of ‘minnen’ aangegeven. Zo is bijvoorbeeld ingezoomd op de aanpak van werkloosheid, een thema dat in de wijk Kroeven in 2015 als prioriteit is benoemd bij de dialoogsessies. In 2016 zien we dat het subthema ‘werk’ hier nog steeds niet gunstig scoort.


"Dankzij de uitleg, vragen en discussie onderling is me duidelijk geworden hoe ik de kaarten kan gebruiken voor mijn werk", zegt Bas Huibregtse. "Ik ben zelf jongerenwerker en ik kan via de databank bijvoorbeeld goed zien op welke plekken er veel jongeren wonen en wat hun economische status is en waar kansen liggen om jongeren verder te brengen. Ook zijn de kaarten zo concreet dat we als professionals de opdracht hebben om ze vooral met bewoners, in mijn geval jongeren, te blijven bespreken, zodat ze zelf ook meebeslissen over hun eigen buurt. Jongerenwerk is dynamisch, maar de vitaliteitskaarten helpen om de soms harde feiten niet uit het oog te verliezen."


Door: Bas Huibregtse - Jongerenwerker Boost
Workshop op maat?

De Vitaliteitskaart biedt veel informatie en achtergronden. Dit kan heel handig zijn voor de beleids- en planvorming in jouw organisatie. Maar hoe pak je het aan? En welke informatie pik je eruit? Allemaal zaken die we in een workshop op maat kunnen bespreken. Interesse? Neem contact op met Marga Bogers of Marij Quirijnen op +140165.

Openluchttheater Vrouwenhof


Na een jarenlange stilte zijn er sinds 2014 weer regelmatig voorstellingen in het openluchttheater in ’t Vrouwenhofpark. Voorstellingen, gerealiseerd door vrijwilligers van Stichting Openluchttheater Vrouwenhof en haar samenwerkingspartners. Niet onverdienstelijk, gezien de 4436 bezoekers en de vele enthousiaste reacties in 2015. 
Stichting Openluchttheater Vrouwenhof heeft in samenwerking met andere partijen een plan van aanpak opgesteld om het theater, de parktuinen, het grasveld, en de voorzieningen voor jongeren een kwaliteitsimpuls te geven.
 
Dit is nodig omdat zowel het openluchttheater als het omliggende park ook problemen kennen. Het veiligheidsgevoel van het park is niet positief en er is sprake van vandalisme. Erg jammer, want menig Roosendaler en bezoeker aan Roosendaal, wordt positief verrast door de groene omgeving van het park en de vele activiteiten die hier plaatsvinden.
 
Door de kwaliteitsimpuls kan het theater doorgroeien naar meer dan 10.000 bezoekers. Ook wordt het makkelijker om een evenement op het grasveld te organiseren en zal de achteruitgang van het park in het algemeen worden gestopt. In het plan is zelfs ruimte om nieuwe gebruikers naar het Vrouwenhofpark te trekken, zoals wandelaars, hardlopers en dagjesmensen. Het park moet weer een park worden waar de Roosendaler op een zonnige middag neerstrijkt voor een picknick of het lezen van een boek.
 
In de vitaliteitsactie ‘Impuls Vrouwenhofpark’ wordt door de vrijwilligers van Stichting Openluchttheater Vrouwenhof 900 uur in het openluchttheater en het omliggende park geïnvesteerd. Ook sponsors stellen spullen ter beschikking. Aan andere gebruikers van het park wordt gevraagd om de handjes uit de mouwen te steken om gezamenlijk het Vrouwenhofpark, en dus Roosendaal, mooier te maken.


Door: Louis Priem - Openluchttheater Vrouwenhof

Even voorstellen


Ik ben Herman van Brussel. Als vrijwilliger ruim ik wekelijks het zwerfvuil op aan de oostzijde van de wijk Langdonk. Deze klus, die ik al drie jaar doe, zorgt er niet altijd voor dat de wekelijkse hoeveelheid zwerfvuil afneemt. Wel geeft het een deel van de wijk een schoner aanzien waardoor het dus prettiger is om te wonen en te wandelen.

Ook ben ik actief in de bewonersgroep ‘Schoon = Gewoon’ in Langdonk, de Werkgroep Schoon Lindenburg en de onderhoudsgroep van Alexanderdonk. Ergert u zich aan zwerfvuil  in uw omgeving? Zet uw schaamte eens opzij en ga andermans vuil opruimen in eigen straat of elders in de wijk. Om dit te doen zijn enkele hulpmiddelen gratis beschikbaar zoals handschoenen, veiligheidshesjes, een knijper en zakken met ring en handvat. Het ophalen van het verzamelde zwerfvuil gebeurt gratis door de gemeente. Bij mij kunt u alle informatie en hulpmiddelen krijgen. Neem contact op via mail herman.vanbrussel@online.nl of telefoon 0165-541679.

Pleintjesaanpak Elisadonk werkt

De pleintjesaanpak in de wijk Langdonk laat resultaat zien. De bewoners van twee pleintjes zetten er letterlijk samen hun schouders onder om van hun buurt een fijnere plek te maken. Om te kijken hoe het ervoor staat brachten brachten Albert Bienefelt en Dimphy Voermans (Allee Wonen) en Marianne Erkelens (gemeente) van het wijkteam Langdonk op 30 juni een bezoek aan de Elisadonk. Het is nu aan de bewoners, gemeente en andere wijkpartners om samen een aantal fysieke aspecten te regelen.
 
Hartelijk
Het valt op dat iedereen de wijkteamleden groet en een praatje maakt. Dit is het resultaat van de goede contacten die de laatste tijd zijn opgebouwd. We raken in gesprek met een bewoner, die nu twee jaar met zijn gezin aan de Elisadonk woont. Zijn vrouw en oudste dochter namen het initiatief voor een opruimactie en een straatfeest. “Het idee voor een straatfeest had mijn dochter uit een boek. Ze zei: dat kunnen wij ook doen!” Zo gezegd, zo gedaan. "Er kwamen ruim 130 buren op af en iedereen droeg iets bij: van muziek tot hapjes, het maken van foto’s en het regelen van een tent. Je merkt wel dat de buurt weer een duwtje in de rug nodig heeft om een volgende editie te organiseren, maar dat komt hopelijk vast goed.”
 
Verkeersveiligheid
Een grote wens van de bewoners is een verkeersdrempel bij de entree van het plein. In de tweede reeks vitaliteitsacties is daar nu geld beschikbaar voor gesteld. Op het plein staat in de volle grond een kerstboom. Na het kerstfeest van vorig jaar is die daar geplant. Dimphy vertelt: “De kinderen hebben toen versieringen gemaakt en er was een lampionnenoptocht. Ontzettend leuk, hopelijk organiseren ze het dit jaar weer.”

Plan
Op het tweede plein spreken we een echtpaar dat er al 35 jaar woont. Ze hebben hun tuin en straatje mooi op orde. Honderduit vertellen ze over het plan om het plein te verbeteren: o.a. met meer groen, een herverdeling van parkeervakken en vermindering van (zwerf)vuil. Ze vinden het jammer dat niet iedereen even netjes met zijn spullen en tuin is. “We moeten een lange adem hebben, maar we geloven écht dat dit plan werkt”, zeggen ze.
 

Meters gemaakt
Als we terugkijken naar ruim een jaar geleden, valt op dat er meters zijn gemaakt. Er is minder vervuiling en de omgang met elkaar is beter. Ook verzorgen de bewoners hun huis en tuin beter. De buurt is fijner geworden om te wonen. “Natuurlijk zijn er ook dingen die beter kunnen, maar er is beweging en van daaruit wordt verder gebouwd”, zegt Albert.
 

Wijkteam Langdonk
Het wijkteam Langdonk is in ontwikkeling naar een wijknetwerk, waarin zoveel mogelijk de wijkbewoners en professionals met elkaar samen aan een fijne wijk werken. Volg de wijk Langdonk op Facebook  www.facebook.com/langdonkroosendaal.


Door: Albert,Dymphy en Marianne, foto's via bewoners Elisadonk
Bijeenkomst bewonersinitiatieven Kalsdonk

Kalsdonk ontmoet Kalsdonk op 2 juni jl. smaakte overduidelijk naar meer. Op donderdagavond 14 juli kwamen de vele vrijwilligers en partners wederom bij elkaar. Het thema van de bijeenkomst was ‘ontmoeten, verbinden en samen de behaalde successen vieren’. En succesvol is het zeker!

Na de opening door Koos Caniëls, voorzitter van het Buurtcentrum was het de beurt aan Anissa El-Hajioui van AlleeWonen die namens de werkgroep een woordje sprak. Zij sprak haar waardering uit voor alle initiatiefnemers en vrijwilligers die zich hebben ingezet om de wijk Kalsdonk weer een positieve impuls te geven. Aansluitend hierop presenteerde de gemeente Roossendaal de Vitaliteitskaart van Kalsdonk. Edwin Spitters riep bewoners op zich aan te melden om mee te denken over en te werken aan de thema’s die voor Kalsdonk van belang zijn.

Daarna was het de beurt aan Flor van Ham en Brenda van Wetzel van SportService Noord Brabant. Zij gaven uitleg over de speurtocht.  Verschillende groepen liepen een rondje langs 8 van de  initiatieven in de wijk. De volgende initiatieven presenteerden zich: buurtpreventieteams Marconi, Zwanenhof en Kalsdonk, moestuin, wijksportvereniging Kalsdonk, hondenspeelplaats, STA-team, Anna, Taalpunt, Sta op voor de minima, schooncoaches, vrouwencommissie van de Moskee, kookinitiatief, Jeugdinitiatief, Watertappunt en Buurtcentrum Kalsdonk. 

Terug in het Buurt Centrum is nagekaart over de speurtocht en de ervaringen. Ze zijn door de deelnemers als waardevol en succesvol ervaren. Tot slot reikte het Bewonersplatform een prijs uit aan de winnaar van de speurtocht . Buurtpreventieteam Marconiplein was de gelukkige.


Door: Anissa El-Hajioui – AlleeWonen, Coördinator Wijkontwikkeling Kalsdonk, Centrum en Burgerhout

Samen kom je verder
Er gebeurt veel in de wijken en dorpen, heel veel. Er ontstaan steeds meer initiatieven vanuit inwoners en professionals.  Gemeente, inwonersorganisaties en professionals zijn bereid om deze initiatieven te ondersteunen. “Maar weten we elkaar altijd te vinden? Weten we van elkaar wat we doen en wat we voor elkaar kunnen betekenen?” vragen Emmy van den Heuvel, Jeroen Schrauwen en Suzanne Lecluijze van de gemeente Roosendaal zich hardop af. Op 13 juli zijn 30 bewoners, professionals en medewerkers van de gemeente hierover op een bijzondere manier met elkaar in gesprek gegaan in ’t Dijksteke.

Suzanne blikt terug: “Tijdens deze energieke avond, onder leiding van Dimitri Heesbeen, is iedereen in groepjes aan de slag gegaan met verschillende vragen. Denk aan: ‘Wat is jouw recept om in de puree te raken?’ Of ‘Wat heeft jouw initiatief nodig?’. Het gesprek stond voorop: Het luisteren naar elkaar en het van elkaar weten dat je er bent. 

Jeroen vult haar aan: “Het viel me op dat iedereen al aan de start van het gesprek erg positief meedacht.  Hoewel we met een heel diverse groep waren, werd al snel duidelijk dat we de wens hebben om er samen iets moois van te maken en om dat gevoel van samen nog sterker te maken in de toekomst. Maar dan ben je er nog niet. Om elkaar te vinden is het handig dat je elkaar kent. Daar zijn deze bijeenkomsten voor. Elkaar ontmoeten. Wie ben je, wat doe je? Daar volgen leuke gesprekken uit.” 
Nu is het zaak om deze positieve vibe vast te houden en in te zetten om samen tot mooie acties te komen.  De bijeenkomst werd afgesloten door de pareltjes van deze avond met elkaar te delen. Hieronder vind je er een paar.
  • Vanavond is er vooral naar elkaar geluisterd en voel ik me ook gehoord.
  • Wees in de toekomst brutaal genoeg om bij elkaar de deur open te doen.
  • Als je vooruitgang kunt inbeelden ben je al halverwege.
  • Het samenbrengen van  betaalde krachten en inwoners leidt tot inspiratie en ideeën. Dit moeten we vasthouden en uitbouwen.
  • Een netwerk is nooit compleet, er is nog veel te ontdekken.
  • Ontmoetingen zoals vanavond geven hoop voor de toekomst. 
Een mooie opbrengst en een oproep tegelijkertijd: laten we elkaar vooral blijven opzoeken, je krijgt samen zoveel meer voor elkaar.

Door: Emmy van den Heuvel, Suzanne Lecluijze en Jeroen Schrauwen – Gemeente Roosendaal
Roosendaal Ontmoet Roosendaal 2016

In het najaar, op 15 november, vindt het Roosendaal Ontmoet Roosendaal Congres (ROR) weer plaats. Reserveer deze datum dus alvast in je agenda. Heb je ideeën over de opzet van het ROR of wil je actief meedenken over het ROR stuur dan een mail naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl. Verdere informatie over het ROR volgt na de vakantie.
€ 503.200 voor 2e reeks vitaliteitsacties
De Roosendaalse gemeenteraad heeft op donderdag 14 juli besloten dat er € 503.200 beschikbaar komt voor de tweede reeks vitaliteitsacties. Dat is goed nieuws, want het betekent dat veel vitaliteitsacties verder worden uitgevoerd. Natuurlijk kun je daar in de komende edities meer over lezen. Voor nu wensen we iedereen een fijne zomervakantie.
Zelf aan de slag met vitaliteitsacties

Wil je zelf een actie starten die de vitaliteit van jouw wijk of dorp verbetert, stuur dan een mail naar info@roosendaal.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met je op. Je kunt ook bellen naar 140165. Het klantcontactcentrum verbindt u door met de juiste medewerker. Belangrijk is dat de acties bijdragen aan de vitaliteit van een wijk of dorp. Maar zeker zo belangrijk is dat we het samen doen.

Samen maken we de wijken en dorpen vitaler. Ben je met een project in je buurt bezig? Maak er een foto of filmpje van, schrijf er wat over en stuur het naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl. We plaatsen het graag! We doen het samen voor elkaar.
Foto: Samen aan de slag voor HSP Langdonk

Stadserf 1 Roosendaal

Telefoon: 140165
Vragen? Stuur een mail naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl.
Word vriend op Facebook
Volg ons op Twitter
 


Ik wil deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen
Vertel een vriend over deze nieuwsbrief 

Verander je inschrijvingsgegevens
Schrijf je uit voor deze nieuwsbrief


Email Marketing Powered by MailChimp