Copy
nr.
6
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

 

Samen voor elkaar
Nieuwsbrief Vitale Wijken en Dorpen

 

donderdag

15 december 2016

Dit is de nieuwsbrief van Vitale Wijken en Dorpen. Een nieuwsbrief met normaal gesproken informatie over allerlei projecten en ontwikkelingen die de wijken en dorpen van Roosendaal vitaler maken. In deze uitgave kijken we terug op het ROR van 15 november.  
ROR 2016 zorgt voor ontmoeting 
Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente Roosendaal organiseerden dit jaar gezamenlijk het Roosendaal Ontmoet Roosendaal (ROR) congres. Dit heeft geleid tot een mooi programma waarin de “ontmoeting” centraal stond. De keuze voor het thema “ontmoeting” komt voort uit de behoefte van de deelnemers om elkaar beter te leren kennen. Het ROR speelde hier op in. Het ROR vond plaats op dinsdagavond 15 november in het Da Vinci College in Roosendaal.
 
Het congres, dat onder deze naam nu al voor de 6e keer werd georganiseerd, is bedoeld voor alle vrijwilligers en samenwerkingspartners die een steentje bijdragen aan initiatieven gericht op een prettige leefomgeving en het helpen van kwetsbare mensen.
 
De avond startte met een gezamenlijke maaltijd. Vanaf 18.30 uur volgde het inhoudelijke deel van het programma. In twee rondes van 45 minuten voerden de aanwezigen het gesprek over hoe ze elkaar op de thema’s wonen, gezond, meedoen, veilig en voorzieningen ontmoeten. Dit zijn de thema’s van de vitaliteitskaart. Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties bedachten rondom deze thema’s deelvragen en leidden zelf de gespreksrondes. Medewerkers van de gemeente sloten hierbij aan. een kleine 300 personen waren aanwezig.
Wethouder Saskia Schenk over het ROR 2016
Ik kijk terug op een succesvol ROR. In mijn ogen is het ROR een waardevolle bijeenkomst geweest voor de kleine 300 aanwezigen. Alle aanwezigen zijn mensen die vanuit hun werk of vrijwillige inbreng elkaar opzoeken om de vitaliteit in wijken en dorpen te vergroten, mensen die elkaar opzoeken omdat ze beseffen dat je met de handen ineen veel meer kunt bereiken.

Door de ontmoeting tijdens het ROR zag ik dat de energie nog groter werd. Er ontstonden nieuwe ideeën, tips werden uitgewisseld en mensen kregen door het delen van ervaringen weer nieuwe zin om met nieuwe projecten aan de slag te gaan. Samen met elkaar en op allerlei thema’s om voor iedereen in onze mooie gemeente nog meer te kunnen betekenen.

De locatie was dit jaar het nieuwe Da Vinci College. De openingswoorden van schooldirecteur Joseph Dekkers waren inspirerend en volledig passend bij deze avond.

Ik hoop dat u ook op deze manier terugkijkt op het ROR en ik wil u bedanken voor uw komst, uw inzet en betrokkenheid op deze avond.
Samen organiseren
Dit jaar is een groep inwoners en vrijwilligers nauw betrokken bij de organisatie van het ROR. Samen met partnerorganisaties en de gemeente zijn de gespreksrondes door hen vormgegeven en uitgewerkt. 

Hieronder een overzicht van personen die op het ROR een workshop hebben geleid.

Thema Wonen
Groen en Grijs:
Agnella Backx i.s.m. werkgroep groen en grijs (Dorpsraad Wouw)
Hans van Looij (Bewonersplatform Kortendijk)
Wonen Plus:
Korrie van Kampenhout (Huis van morgen)
René Sijben (Wonen met gemak)
Thema Veiligheid
Buurtpreventie: Ad van de Vrede / Dre van Roomen (WijZijn Roosendaal / Politie)
Thema Gezond
Eenzaamheid: Jacques Broos (Bewonersplatform Kortendijk)
Thema Voorzieningen
Buurthuizen: Jan van de Ven (bewonersplatform Kortendijk)
Onderwijs, winkels en OV: Wim Groffen (Dorpsraad Wouw)
Thema Meedoen
Werk en armoede: Anita Ergelic (We all care 4 U)

Allemaal bedankt voor jullie enthousiaste inzet voor en tijdens het ROR.

SAVE THE DATE ROR 2017 ... 21 november

Op dinsdag 21 november 2017 organiseren we weer een Roosendaal Ontmoet Roosendaal Congres. Hoe en waar? Dat weten we nog niet. Maar de datum staat vast. Zet je 'm ook in je agenda?

Om volgend jaar weer een succesvol ROR te organiseren kun je tips, tops en flops van het afgelopen jaar doorgeven. Doet u dat via deze
link.

Jacques Broos onder de indruk

Ik ben onder de indruk van het enorme doorzettingsvermogen en de gedrevenheid die vrijwilligers, die zich bezighouden met eenzaamheid, aan de dag leggen. Vooral de passie van de dame op leeftijd die zich inzet voor het Parkinsoncafé, en haar zorg over het gebrek aan een opvolger als zij het door welke omstandigheid niet meer zou kunnen doen, raakte me diep.

In de door Angela Schulz en mij verzorgde inleiding over eenzaamheid hebben wij een quote  van wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam gebruikt; “We kunnen het grote probleem niet oplossen maar je kunt morgen wel een betere buur worden”. Ik ben 15 november een groot aantal betere buren tegen gekomen”. Ben je benieuwd naar de uitkomsten van deze workshop? Klik dan hier.

Ad van de Vrede: "Blijf elkaar informeren"

Ik vond het ROR een hele leuke en vooral waardevolle bijeenkomst. Goed georganiseerd met mooie thema's. Het was me als opbouwwerker al bekend, en op het ROR bleek dat eens te meer: bewoners willen graag geïnformeerd en gehoord worden. Er ontstond zo een mooie wisselwerking met de aanwezigen tijdens bijv. het Thema Veilig.

Ik ben ervan overtuigd dat we op deze wijze tot nog meer participatie en begrip van bewoners komen. Dit in samenwerking met instellingen. Zeker bij onderwerpen als veiligheid en veiligheidsgevoel.

Agnella Backx: Gezamenlijk naar resultaat

Mijn ervaring met het ROR en de voorbereiding zijn zeer positief. Ik heb ervaren dat we gezamenlijk tot een heel mooi resultaat gekomen zijn. Tijdens de vergaderingen hebben we al onze ideeën kunnen spuien en hebben we een hele vrije hand gekregen om ons thema "Groen en grijs" inhoud te geven. Een heel ongedwongen fijne sfeer! "Chapeau" voor de aansturing. Het concept van ROR 2016 is voor herhaling vatbaar.

In de workshop "Groen en grijs" zijn ideeën geopperd die de moeite waard zijn om mee verder te gaan. Hieronder vind je er een paar. Wil je ermee aan de slag of heb je andere ideeen? Stuur dan een mail naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met je op en kijkt samen met jou op welke manier dit kan. 

- In de Roosendaalse Bode succes verhalen over burgerparticipatie plaatsen. Benoem elke keer een andere wijk.
- Buiten Beter App meer promoten in de media maar ook op billboards aan de ingang van wijken en dorpen. Deel positieve resultaten van de app.
- Huisvuil gezamenlijk aanbieden bij Saver. Zo ben je maar 1 tik kwijt. Dit kan in verschillende groeperingen. Denk aan familie, buren of collega's.
- Actieve benadering van bewoners voor meerdere verschillende thema's. Bijvoorbeeld armoede, eenzaamheid, burgerparticipatie enzovoort. In plek van een brief kun je ook aanbellen.
- Er is nog onbekendheid hoe men (klacht) meldingen kan doen. Soms ervaren mensen een drempel tot het doen van meldingen. Er zijn voorbeelden hoe bewoners elkaar helpen bij het doen van meldingen. 
- Er dient meer aandacht te zijn voor het onderhoud van fiets- en voetpaden.
- Het is moeilijk om ongewenst gedrag van mensen te veranderen.( cultuur,  taal maar ook onverschilligheid van de persoon zijn lastig)

Maar bovenal: Participatie, het moet vooral gezellig zijn
Jan van de Ven: geïnteresseerde deelnemers
De gedegen voorbereiding van het ROR heeft geresulteerd in een breed aanbod van presentaties in de verschillende workshops. Hierin zijn volgens mij alle belangrijke facetten van de samenleving belicht. De kwaliteit van de workshops is versterkt door de uitermate geïnteresseerde deelnemers.
Wim Groffen: Ontmoeting geeft warmte
Als ik naar het ROR terugkijk dan komen de volgende quotes bij me op:
- Wie goed ontmoet, goed doet
- Gezelligheid is de krachtbron voor burgerparticipatie
- Ontmoeting geeft altijd warmte


Foto vlnr: Rini Oomen, Wim Groffen, Kees Aarden, Jan Franken  (dorpsraad Wouw)
In gesprek blijven en delen van ervaringen
Tijdens het ROR was er de mogelijkheid om aan te geven waarover je met de gemeente in gesprek wilde gaan. Een paar bezoekers hebben een kaartje ingevuld. Met hen is intussen contact opgenomen. Maar ook na het ROR blijven we graag met elkaar in gesprek. Wil je over een bepaald thema met de gemeente doorpraten stuur dan een mail naar info@roosendaal.nl. Een medewerker neemt dan contact met je op. Je kunt ook bellen naar 14 0165. Het klantcontactcentrum verbind je dan door met de juiste medewerker.

Heb je goede ervaring met het participatief oppakken van een project bij jou in de wijk of in je dorp. Deel dit dan ook. Maak er een foto of een filmpje van, schrijf er wat over en mail dit naar
samenvoorelkaar@roosendaal.nl. We plaatsen het graag in deze nieuwsbrief. We doen het namelijk samen voor elkaar!

Stadserf 1 Roosendaal

Telefoon: 140165
Vragen? Stuur een mail naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl.
Word vriend op Facebook
Volg ons op Twitter
 


Ik wil deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen
Vertel een vriend over deze nieuwsbrief 

Verander je inschrijvingsgegevens
Schrijf je uit voor deze nieuwsbrief


Email Marketing Powered by Mailchimp