Copy
nr.
7
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

 

Samen voor elkaar
Nieuwsbrief Vitale Wijken en Dorpen

 

dinsdag

21 maart 2017

Dit is de nieuwsbrief van Vitale Wijken en Dorpen. Een nieuwsbrief met informatie over projecten en ontwikkelingen die de wijken en dorpen van Roosendaal vitaler maken.
Trots op het Jordaensplein
De bewoners van het Jordaensplein zijn trots op hun straat. De straat ligt in de levendige wijk Westrand. Er wonen ongeveer 50 huishoudens met veel plezier. De sociale controle is hoog. Dit komt doordat er nog veel bewoners van het eerste uur wonen, aangevuld met nieuwe jonge gezinnen. Mensen zoeken elkaar vooral in de zomer op en er is altijd wel tijd voor een praatje. Een plezierige straat om te wonen, maar waar ook wel wat te verbeteren viel.

Het Jordaensplein is een smalle straat met een mooi groen grasveld in het midden. Rondom het grasveld lagen parkeerplaatsen en langs de stoep parkeerde men ook auto's. Hierdoor werd de straat wel erg smal. Diverse keren was er schade aan auto’s en ook de vuilniswagen en bezorgdiensten reden zich vaak klem. Het gevoel van onveiligheid werd versterkt toen bij twee woningbranden de brandweer moeite had om bij de woningen te komen.

Samen plannen maken
Via een bericht op facebook is de buurt in contact gekomen met de wijkchef Dion van de Broek. Samen met een aantal bewoners en Dion hebben wij  gesprekken gevoerd om onze straat te verbeteren en toegankelijker te maken voor hulpdiensten. Hierbij was het erg belangrijk om ook de sociale cohesie te behouden en de fysieke veiligheid te vergroten. Dit leidde tot het plan om haakse parkeervakken te creëren. Hierdoor wordt de weg toegankelijker.
 
Wat kunnen die mannen werken!
De bereidwilligheid van de bewoners om mee te doen en zelf de straat mee te onderhouden is groot. Toen alle randzaken georganiseerd en besproken waren, zijn we aan de slag gegaan. Oude bosschages zijn verwijderd en het plein is opgeleukt met vlinderstruiken. Dit is niet alleen kleurrijk, maar het is ook een voedselbron voor bijen die ernstig bedreigd worden. Ook de bomen zijn flink gesnoeid.
 
Trots
De bewoners vonden het gehele traject zeer prettig en zijn enorm blij met het resultaat. Wij willen Dion dan ook enorm bedanken voor zijn leiding en houden het contact warm. Hierdoor houden we onze buurt leefbaar en veilig, Een buurt waar we trots op zijn!


Door bewoner Gert Miltenburg
Roosendaalse Tuinendag groot succes
Tijdens NLdoet op 10 maart staken 40 vrijwilligers de handen uit de mouwen om de tuin van hun buurtgenoot op te knappen. Door een lichamelijke of psychische beperking kunnen zij dit niet meer zelf. Deze dag is georganiseerd door Wonen+ (onderdeel van WijZijn Traversegroep) in samenwerking met divers vrijwilligersorganisaties en dagbesteding De Tuingroep. De gemeente had een ondersteunende rol.

In totaal zijn er elf tuinen opgefleurd. Een aantal bewoners heeft aangegeven hun medebewoners te willen blijven helpen door regelmatig terug te komen. Naast hulp in de tuin zijn er ook leuke blijvende contacten ontstaan tussen de vrijwilligers.

Eind augustus wordt er weer een Roosendaalse Tuinendag georganiseerd! Is je interesse gewekt en wil je meehelpen? Neem dan contact op met Wonen+ via wonenplus@wijzijntraversegroep.nl of 06-38772526.
Samen aan de slag in het Vrouwenhof
Er wordt hard gewerkt aan de vitaliteitsactie ‘Impuls Vrouwenhofpark’. Stichting Openluchttheater Vrouwenhof heeft in samenwerking met andere partijen een verbeterplan voor het park opgesteld om het een kwaliteitsimpuls te geven.
 
De komende tijd gaan vrijwilligers samen met professionals aan de slag. De paden rondom het openlucht theater krijgen een opknapbeurt en de elektrische installatie van het theater wordt vernieuwd. Ook worden de watergangen in het park opgeschoond en krijgt het evenemententerrein grasbetonstenen op de plaatsen waar de grootste podia staan. Tevens wordt de afwatering van het terrein verbeterd.
 
Landschappelijk ontwerp
Na het opstellen van een landschappelijk ontwerp voor het park Vrouwenhof, waarbij behoud van cultuur historische waarden voorop staat, worden eventueel benodigde maatregelen uitgevoerd. Het vastgestelde verbeterplan voor het park geldt als uitgangspunt voor het landschappelijk ontwerp.
 
Vandalisme
Helaas is het openluchttheater nog vaak het slachtoffer van vandalisme en vernielingen. Om dit tegen te gaan wordt rondom het openluchttheater een hek geplaatst.

Denk mee over het ROR 2017

Op dinsdag 21 november 2017 organiseren we weer een Roosendaal Ontmoet Roosendaal Congres. Heb je deze datum al voor het ROR gereserveerd? 

Heb je ideeën over de opzet van het ROR en wil je actief meedenken over het ROR stuur dan een mail naar 
samenvoorelkaar@roosendaal.nl. Verdere informatie over het ROR volgt nog voor de zomervakantie.

Voltaplein weer een plek voor iedereen

Het Voltaplein is weer een plein voor iedereen. Jong en oud vinden hier samen een plek. Kinderen kunnen er spelen, (jong) volwassenen maken er een praatje met elkaar.
Na de overlast van jongeren en jongvolwassenen op het Voltaplein in het voorjaar van 2016 zijn er diverse netwerkberaden georganiseerd door de gemeente. Samen met de partners Wijzijn, Politie, Straathoekwerk en AlleeWonen zijn er diverse gesprekken gevoerd met bewoners.
 
Samen ontwerpen
Bewoners zijn actief betrokken bij de analyse van de problematiek en de oplossingen. Bewoners wilden aanpassingen aan de fysieke ruimte met als doel ‘rondhangen’ minder aantrekkelijk maken en het spelen van kinderen stimuleren. Een buurtplein voor kinderen, ouders en jeugd. Samen is een concepttekening gemaakt. Deze is voorgelegd aan zo’n 30 bewoners. Na vele positieve reacties en een voelbaar breed draagvlak is het plan uitgevoerd.

Rond het speelplein is een hekwerk geplaatst van 1 meter hoog. Hierdoor kan er op het plein niet meer geparkeerd worden. Ook is er een beukenhaag geplant. Via twee doorgangen is het plein toegankelijk. De speeltoestellen zijn gebleven. Op het plein is ook een grote boomstam gelegd. Hierop kan gespeeld worden. De stam zorgt er ook voor dat er op het plein niet meer gevoetbald kan worden.
 
Monitoring
Het plan is onderdeel van een groter en samenhangend plan van maatregelen dat breed gedragen wordt door de partners aan het netwerkberaad. Het plan wordt gemonitord door de netwerkpartners. Dit doen zij door contact te onderhouden met belangrijke sleutelfiguren in de wijk en door bewoners uit te nodigen aan de wijktafel.

Even voorstellen ... Branca Versteeg

Ik ben Branca Versteeg. Sinds twee jaar werk ik als sociaal werker bij WijZijn Traverse Groep. Binnen de organisatie heb ik meerdere taken. Als buurtopbouwwerker ben ik voor Kroeven en Wouwse Plantage de contactpersoon.
Als je een idee hebt om een activiteit op te starten of je wilt graag iets voor de wijk of het dorp betekenen, dan kun je bij mij terecht. Naast de wijkgerichte taken ben ik ook betrokken bij stedelijke projecten. Zo coördineer ik samen met twee collega’s het project Wonen+. Vrijwilligers bieden in dit project ondersteuning aan inwoners van Roosendaal met als doel dat zij zelfstandig kunnen blijven. Hierbij kun je denken aan klusjes, administratieve ondersteuning, digitale vragen, maatjescontact, maar ook vragen en informatie over mogelijkheden in het openbaar vervoer.

Heb je vragen, ideeën of wil je gewoon een keer kennis maken, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via e-mail en telefoon
branca.versteeg@wijzijntraversegroep.nl / 06-39064615.

Voor iedere wijk en elk dorp een watertappunt

De gemeente Roosendaal vindt water een belangrijk onderwerp. Daarom werkt zij aan waterbewustzijn. Samen met inwoners, raadsleden en andere partners wordt gekeken waar we impulsen toe kunnen voegen aan het waterbeleid. De aanleg van de watertappunten is zo'n impuls.

Kraanwater is een gezonde dorstlesser. Waterpunten sluiten goed aan bij een gezonde leefstijl en de ambities van Roosendaal als JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Bovendien leggen de watertappunten de verbinding tussen openbare ruimte, gezondheid, welzijn, jeugd en sport, recreatie en toerisme.
 
In iedere wijk en elk dorp wil de gemeente een openbaar watertappunt. Op dit moment heeft Roosendaal drie watertappunten. In Kalsdonk is er een watertappunt bij basisschool De Vlindertuin. Een tweede punt ligt bij het Cruyff Court in de Westrand. Ook bij Kinderboerderij Minnebeek is er een watertappunt. In het voorjaar komen er nog watertappunten bij op de Nieuwe Markt en de Wouwse Plantage.
 
Meedenken over locaties
Het ligt voor de hand om watertappunten te plaatsen op locaties waar veel mensen komen: sport- en speelplekken, fiets- en wandelgebieden of een winkelgebied. De gemeente gaat wijken en dorpen actief benaderen om mee te denken over de beste plek voor een watertappunt. Suggesties indienen kan natuurkijk ook. Heb je een idee voor een watertappunt? Geef dit dan door aan Jack de Groot, via mail
j.de.groot@roosendaal.nl.

Heropening Cruyff Court Westrand

Kinderen uit de Westrand kunnen weer een balletje trappen op een vernieuwd kunstgrasveld van het Cruyff Court in de Westrand. Op woensdag 22 maart wordt het Cruyff Court heropend.
 
Het Cruyff Court is geopend in 2006 en heeft sindsdien een belangrijke sociale functie in de wijk.  Om er voor te zorgen dat het Cruyff Court ook de komende tien jaar die functie behoudt, is het kunstgras vervangen en zijn de afspraken met de lokale partners vernieuwd.

Watertappunt
Bij het Cruyff Court staat ook een watertappunt. Met dit watertappunt worden kinderen gestimuleerd om gezond kraanwater te drinken in plaats van sport- en energiedrankjes. Zo wordt ook zwerfafval rondom het  Cruyff Court voorkomen.
Ruim 400 keer bedankt!
Ze kregen er bijna een lamme hand van! Ruim 400 handen schudden bij binnenkomst van de waarderingsavond voor buurtpreventisten. Maar burgemeester Niederer, teamchef van de politie Rens van den Oever en Wijzijn bestuurder Ad van Rijen stonden trots aan het einde van de rode loper de gasten van de avond op te wachten en hadden het er graag voor over.
 

Ruim 400 preventisten waren aanwezig in de Kring. Zij werden goed in het zonnetje gezet. Burgemeester Niederer prees de preventisten voor hun inzet, betrokkenheid en hun voorbeeld voor anderen: ”Veiligheid is een kostbaar bezit. Ons gezamenlijk bezit. Het is namelijk een misvatting te denken dat de overheid, politie, gemeente, alleen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in uw buurt. Het is namelijk uw huis, uw en onze straat en uw en onze stad. Samenwerken is daarbij de sleutel. Gelijkwaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor samenwerken.”
 
Daling inbraken
De  meldingen en aanwezigheid van buurtpreventisten hebben ook in 2016 weer tot goede resultaten geleid. Het aantal inbraken in Roosendaal is in 2016 weer verder gedaald. Na afloop kregen de aanwezigen nog een waarderingsspeldje en werd er voluit in de foyer onder het genot van een hapje en drankje nagepraat. Ook het optreden van het combo van een buurtpreventist droeg bij aan de leuke sfeer.
Vind elkaar bij 'Roosendaalvoorelkaar'
De website www.roosendaalvoorelkaar.nl  is de ‘matchmaker’ voor vrijwilligerswerk en burenhulp.  Iedereen kan hier rechtstreeks een vraag om hulp plaatsen. En wie wil helpen, kan zien wie er in de omgeving hulp nodig heeft.

Maatschappelijke organisaties kunnen op www.roosendaalvoorelkaar.nl hun vacatures voor vrijwilligers plaatsen. Vrijwilligers kunnen reageren of ze kunnen zichzelf aanbieden voor vrijwilligerswerk en kijken welke reacties daarop komen. Dat kan gaan om incidentele of langdurige hulp van een vrijwilliger.

Roosendaalvoorelkaar is nu ook de nieuwe naam voor VIP Roosendaal. Daar komt alle vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en burenhulp bij elkaar. Op deze plek kan men ook terecht voor allerlei andere vragen over vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal.

Een nieuw onderdeel van de website is de pagina “Mijn Buurt”. Hier staat een overzicht van de vrijwilligersinitiatieven in de wijken. Er zijn vast nog meer initiatieven. Die willen we er graag bijzetten. Aanvullingen zijn daarom altijd welkom.
Plein voor St. Josephkerk is klaar
Op 28 januari is het nieuwe kerkplein voor de St. Josephkerk in Burgerhout geopend. Het plein is de 'Parel van de wijk Burgerhout'.

Voor de aanleg heeft het buurtplatform Burgerhout Nu! samengewerkt met de parochiekerncommissie en de gemeente. Leerlingen van het praktijkonderwijs van het Da Vinci College in Roosendaal hebben er werkervaring opgedaan.

 
Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Op zondag 12 februari werden de vrijwilligers van de gemeente Roosendaal in het zonnetje gezet. In de St. Jan op de Markt werden zo’n 600 vrijwilligers persoonlijk verwelkomd door de wethouders Corné van Poppel en Saskia Schenk.
Het thema van de middag was ‘Helpen maakt happy’. Vrijwilligers van meer dan 100 verschillende vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven kwamen op het feest af. De diversiteit was groot. Van zorg en welzijn, sportverenigingen, cultuur tot bewonersinitiatieven. De vrijwilligers konden deelnemen aan verschillende workshops.
 
Vrijwilligers gaven aan het vrijwilligersfeest belangrijk te vinden om te netwerken en contacten te leggen met anderen. De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag.
Deel je ervaringen in Samen voor Elkaar
Heb je goede ervaring met het participatief oppakken van een project bij jou in de wijk of in je dorp. Deel dit dan ook. Maak er een foto of een filmpje van, schrijf er wat over en mail dit naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl. We plaatsen het graag in deze nieuwsbrief. We doen het namelijk samen voor elkaar!

Stadserf 1 Roosendaal

Telefoon: 140165
Vragen? Stuur een mail naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl.
Word vriend op Facebook
Volg ons op Twitter
 


Ik wil deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen
Vertel een vriend over deze nieuwsbrief 

Verander je inschrijvingsgegevens
Schrijf je uit voor deze nieuwsbrief


Email Marketing Powered by Mailchimp