Copy
Terra Nova update 3 juni: start crowdfunding en hoogtepunten afgelopen half jaar!
Terra Nova in actie


“Een van de eilandbewoners wordt ziek. Niemand weet hoe lang het duurt voordat hij beter is. Krijgt hij toch te eten, ondanks dat hij zelf niks voor de groep kan doen?”
 

Beste <<Voornaam>>,

Bedankt voor je interesse in Terra Nova, het burgerschapsspel waarmee kinderen ontdekken hoe een samenleving werkt en samen creatieve oplossingen bedenken voor morele dilemma’s!

De afgelopen maanden ben ik gestaag verder gegaan met de ontwikkeling en ik ben trots nu een concrete stap richting de realisatie aan te kunnen kondigen.


In deze nieuwsbrief komt het volgende aan bod:

  • Crowdfunding: er is zojuist een campagne van start gegaan voor Terra Nova, de Rabobank vult het doelbedrag aan!
  • Terra Nova: wat was het ook al weer?
  • Hoogtepunten: een update over het afgelopen half jaar
Crowdfunding voor Terra Nova, ondersteund door de Rabobank!
Ik begin maar meteen met het goede nieuws: er is een crowdfundingcampagne van start gegaan voor de realisatie van Terra Nova! Daarover hieronder meer.

Dit is het moment!
Het ontwerpproces van Terra Nova starte 2,5 jaar geleden aan de Design Academy Eindhoven. Dit was een gezamenlijk ontwerpproces: met de hulp van kinderen, pabo-studenten, leerkrachten en onderwijsprofessionals. In die tijd zijn er diverse prototypes ontwikkeld en hebben try-outs plaatsgevonden op verschillende basisscholen. Ook mijn latere projecten bleven deze richting op wijzen. Na veel enthousiaste reacties en interesse is dit het moment om Terra Nova te gaan realiseren: Nederland wil werk maken van burgerschap. Leerkrachten zijn op zoek naar handvatten om controversiële maatschappelijke thema’s te bespreken in de klas en om kennisverwerving te verbinden met actieve inzet van vaardigheden, zoals probleemoplossend en kritisch denken en sociaal-culturele vaardigheden.

De realisatie: met zoveel mogelijk mensen, voor zoveel mogelijk mensen
De afgelopen maanden bleek de daadwerkelijke realisatie van zo’n maatschappelijk project toch best lastig. Om Terra Nova echt op grotere schaal aan te kunnen bieden blijkt het materiaal opnieuw ontworpen te moeten worden, aansluitend op productiestandaarden. Ook is het voor grote onderwijspartijen spannend om met een kleine, onbekende speler de vernieuwing in te gaan. De waarde van samen discussiëren en reflecteren over de samenleving is abstract en lastig in te kaderen en wint het daarop niet van bijvoorbeeld een app voor rekenen. Dit maakt het niet minder belangrijk! Juist daarom willen we ervoor vechten om dit alsnog ‘van onderop’ te verwezenlijken: via de publieke weg vragen we nu mensen met een hart voor onderwijs, ouders, en iedereen die de spanning voelt tussen groepen in de samenleving om hulp. Want burgerschap is van ons allemaal.

Daarom wil ik nu door middel van crowdfunding een budget en mensen die willen meedenken verzamelen voor de realisatie van Terra Nova. De crowdfunding wordt gesteund door de Rabobank via hun nieuwe platform ‘Aandeel in de Buurt’. Verder zal de Rabobank de helft van het doelbedrag bijdragen als de eerste helft is opgehaald!
De crowdfunding: help Terra Nova verder!
De pagina is vanaf vandaag online! Daar vind je ook meer informatie over wat er precies gaat gebeuren. De crowdfunding loopt tot en met 30 juni. Om ook mensen voor dit project te enthousiasmeren die Terra Nova niet kennen, is juist activiteit aan het begin nodig. Als je wil helpen Terra Nova dit laatste zetje te geven, kan dat op de volgende manieren:
  • Door via de crowdfundpagina een bedrag doneren, alle beetjes helpen! Natuurlijk krijg je ook een mooie tegenprestatie terug (handig: giften zijn vaak af te trekken van de inkomstenbelasting).
  • Op de pagina staan rechtsonder ook zogeheten ‘taken’: manieren waarop je met expertise kan bijdragen aan het project. Bijvoorbeeld door mee te denken over de rol van burgerschap en Terra Nova op school of de uitbreiding van de morele dilemma's.
  • Door dit project onder de aandacht te brengen bij je netwerk. Bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden (bijv. een organisatie met een link met burgerschap, een vernieuwende school, ouders en iedereen die zich met samenlevingsvraagstukken bezighoudt!). Like ook vooral de Terra Nova Facebookpagina en nodig vrienden uit; hier zijn alle ontwikkelingen te volgen.
Terra Nova - discussietool
Terra Nova: wat was het ook al weer?
Met de discussietool Terra Nova organiseren kinderen in teams hun eigen minimaatschappij op een onbewoond eiland. De kinderen worden uitgedaagd door kaartjes met morele dilemma’s, waar ze samen creatieve oplossingen voor bedenken. Met wie delen ze hun vis? Hoe lang zorgen ze voor een zieke kampgenoot? Zijn ze bereid hun eiland te delen met nieuwelingen?

Terra Nova behandelt onderwerpen waar volwassenen ook nog niet over uit zijn. Maar het spelmateriaal haalt deze abstracte zaken naar de belevingswereld van kinderen. In plaats van termen en theorie, gebruikt Terra Nova metaforen voor lastige thema’s: concrete gebeurtenissen met vissen en kokosnoten. Zo kunnen ook kinderen afwegen wat er nodig is voor een goedwerkende samenleving en verkennen ze samen hun eigen ‘goed’ en ‘fout’.

Terra Nova is ontworpen door Lisa Hu, samen met kinderen, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.
De tool is ontwikkeld met het oog op kinderen van ± 9 t/m 12 jaar, maar mogelijkheden om uit te breiden naar een oudere leeftijdsgroep worden onderzocht!
Hoogtepunten: een korte update over
het afgelopen half jaar
Terra Nova op de DDW

Dutch  Design  Week 
17 - 25 oktober 2015

Een geslaagde week tijdens de Graduation Show in Eindhoven! Ik heb veel prikkelende gesprekken mogen voeren en ben erg blij met zo veel bijval van de bezoekers, dit heeft ontzetten gemotiveerd voor de volgende stappen!
The Beach - for creative innovation

The Beach Amsterdam ondersteunt Terra Nova
vanaf 5 januari 2016

‘The Beach’ in Amsterdam Nieuw-West werkt als co-design platform aan sociale en duurzame innovatie.
Deze lokale programmamakers bieden een selectie jonge, creatieve makers een onderzoeks- en werkplek.
“Wij geloven in Terra Nova. Dit is een goed doordacht concept dat echt iets kan beteken voor kinderen en hun omgeving. We willen Lisa ondersteunen om dit project verder te brengen.”  - The Beach

Vriendjespolitiek: Als ik de burgemeester was...

Pilot ‘Vriendjespolitiek’: workshops rondom vluchtelingenproblematiek
18 mei 2016

Kinderen van de Bos en Lommerschool speelden de workshopvariant van Terra Nova voor dit initiatief van In Limbo Embassy i.s.m. Vera Duivenvoorden. De kinderen tekenden in twee teams hun eigen eiland. Nét als dat eiland goed gerund wordt met eigen regels en ideeën, moet één van de teams hun eiland verlaten door de komst van een tropische orkaan. De vragen die volgen zetten aan tot denken over de rechten van oorspronkelijke eilandbewoners ten opzichte van die van de nieuwkomers.
NDT bezoek Sander Dekker

De Nationale DenkTank Presentatie Eindrapport: Het Leren v/d Toekomst
7 december 2015

Met 24 pas afgestudeerden en promovendi bogen we ons vier maanden fulltime over Het Leren van de Toekomst. Ik richtte me met name op het onderzoek naar het maatschappelijke doel van leren en de ontwikkeling van de nieuwe leerlingfeedbacktool OnzeLes. De Nationale DenkTank staat los van Terra Nova, maar deze maanden met leerkrachten en leerlingen brachten wel opnieuw het enthousiasme en de noodzaak voor burgerschapsvorming naar voren.
TEDxAmsterdam ED pitch

TEDxAmsterdam Education Award nominatie
1 april 2016

Samen met 14 anderen is Terra Nova geselecteerd voor de TEDxAmsterdam Education Award pitchdag! Gedurende deze dag kwamen we in contact met interessante initiatiefnemers en experts en pitchten we ons idee voor een jury.
Kinderen aan de slag op hun eiland

HighTech2Discover workshops Terra Nova
25 mei 2016

High tech is Terra Nova expres niet: kijk elkaar maar eens in de ogen, als je besluit iemand geen voedsel meer te gunnen. Voor workshops rondom 21ste eeuwse vaardigheden nodigde Philips Terra Nova toch uit tijdens ‘HighTech2Discover’, het programma voor kinderen van groep 7 en 8 tijdens de Dutch Technology Week. De jongens van eiland Oost: "Als zij door de orkaan van hun eiland af moeten, dan komen wij ze redden met bootjes en dan mogen ze eerst een maand met ons meekijken hoe we hier leven. Zullen we in plaats van twee losse nationale vlaggen dan maar meteen samen één vlag maken?" Ook stelden kinderen na afloop pittige vragen gesteld over IS en de bevolkingsdichtheid in Nederland.


En nu verder!

Bedankt voor alle inbreng en tips tot dusver! Ik kan niet wachten tot Terra Nova echt beschikbaar is voor kinderen in heel Nederland. Met de crowdfunding maken we in elk geval een flinke stap vooruit.

Voor nu nodig ik je uit om de Terra Nova Facebookpagina te liken om op de hoogte te blijven, en de crowdfundingcampagne en deze nieuwsbrief te delen met andere geïnteresseerden. Heb je tips of vragen, schroom niet om te mailen!


Hartelijke groeten,

Lisa Hu
met steun van Freek Kauffmann en Rinke Huisman

 


Copyright © 2016 Lisa Hu - Social Design, Alle rechten voorbehouden.
Foto's © Vera Duivenvoorden,
Mischa Haller, Matan Bellemakers en Lisa Hu

Adres:

Lisa Hu - Social Design
Ravellaan 115, 3533JK UtrechtWil je je gegevens wijzigen?
Je kan je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
Excuses als wij je naam verkeerd hebben gelezen op de inschrijvingsbriefjes!

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd?
Zelf inschrijven kan hier.
You can sign up for future English newsletters here.

Email Marketing Powered by MailChimp