Copy
Bekijk deze mail in uw browser.
- - - Uitnodiging - - - 

Voor deelname aan debat over beprijzing, toegang en verdienmodellen van de farmaceutische industrie met Marc Pomp, zelfstandig adviseur gezondheidseconomie & Henk Eleveld, zorg expert farmacie & senior inkoper Menzis.

       Vrijdag 19 maart 2021,       
  13.00 - 14.15 uur, via Teams.  

Dit debat  is onderdeel van de leergang AcademieNieuwezorg waarvoor u als externe relatie bent uitgenodigd. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

U kunt u hier aanmelden

Bekijk hier de introductie van Henk Eleveld (video)
Bekijk hier de introductie van Marc Pomp (video)

Agenda
• Vijf minuten Introductie - kick off Henk Eleveld, Marc Pomp: zienswijze op op beprijzing, toegang en verdienmodellen van de farmaceutische industrie.
• Debat aan de hand van de volgende stellingen (1 minuut voor eerste reactie, daarna 10 minuten inhoudelijk debat)

  • Geneesmiddelen bedrijven zijn er enkel voor winstmaximalisatie.
  • De kosten van geneesmiddelen stijgen in Nederland nauwelijks en de beeldvorming dat ze onbetaalbaar worden is framing.
  • De nieuwe generatie geneesmiddelen vereisen een aparte vergoedingssystematiek.
  • De vergoedingssysthematiek van dure geneesmiddelen verhindert de toegang tot innovatieve geneesmiddelen.
  • Het octrooirecht is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatieve medicijn ontwikkeling.
  • Het geneesmiddelen gebruik is in Nederland  buitengewoon doelmatig.
  • De aanbesteding van generieke geneesmiddelen is een belangrijke oorzaak van geneesmiddelen tekorten.


Bekijk hier de
Raad van Inspiratie en het programma voor 2021/'22 van de 
Academie
Nieuwezorg
Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg
 

Dit is een extra Nieuwsbericht van de
AcademieNieuwezorg
Postbus 55578, 1007 NB Amsterdam
‭(020) 845 40 18‬ - info@academienieuwezorg.nl

U kunt zich hier aanmelden voor de Dagelijkse Nieuwsbrief AcademieNieuwezorg

Hier kunt u zich hier afmelden van extra nieuwsberichtenThis email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TopSupport Strategie en Informatie B.V. · Roelof Hartplein 13 · Amsterdam, 1071 TS · Netherlands