Copy
Bekijk deze mail in uw browser.
50PLUS 
50PLUS wil een maatschappelijke dialoog over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Welke zorg hoort in de basisverzekering? Wat is zinnige zorg? En hoe gaan we om met vergrijzingskosten, zeker gezien het toenemende personeelstekort? Kortom: een dialoog op houdbaarheid en duurzaamheid van onze gezondheidszorg.

We willen goede kosten baten-analyses over de vergoedingen vanuit de basisverzekering, gebaseerd op zinnige zorg en bewezen effectiviteit. Bijvoorbeeld tandheelkunde: een verzorgd gebit voorkomt vele andere zorgkosten. De effectiviteit kan gestoeld worden op wetenschappelijk bewijs, maar ook op ervaringen van patiënten. 

Lees hier de paragraaf zorg uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS

We willen goede kosten baten-analyses over de vergoedingen vanuit de basisverzekering, gebaseerd op zinnige zorg en bewezen effectiviteit. Bijvoorbeeld tandheelkunde: een verzorgd gebit voorkomt vele andere zorgkosten. De effectiviteit kan gestoeld worden op wetenschappelijk bewijs, maar ook op ervaringen van patiënten.. De mogelijkheid tot het aangaan van een meerjarige zorgpolis bij de zorgverzekeraar moet worden geboden zodat de verzekeraar meer kan inzetten op preventie. 

SGP 
Regionale ziekenhuizen hebben een belangrijke en waardevolle functie in ons zorgstelsel. Het is goed dat hier de laatste jaren meer aandacht voor is. Wat de SGP betreft, mogen dergelijke zorginstellingen niet zomaar verdwijnen. Nabijheid van zorg mag de samenleving wat waard zijn. Provinciale en lokale bestuurders en patiëntenorganisaties zouden intensief betrokken moeten zijn bij besluitvorming over de toekomstige inrichting van de medische en acute zorg in hun regio. 

Lees hier de paragraaf zorg uit het verkiezingsprogramma van de SGP


Partij voor de dieren
Een patiënt is een persoon, en geen nummer.
Zo gaan we mensen voortaan ook behandelen. Iedereen die klachten heeft, vindt voortaan een goede plek in het Nederlands zorgstelsel. De overheid garandeert een divers zorgaanbod. De zorg blijft regionaal toegankelijk en lokale zie-kenhuizen blijven overeind. De regie bij regionale overheden leggen kan hierbij helpen, maar is eerder een verkapte bezuinigingsoperatie geble- ken. Dat wordt teruggedraaid: gemeenten krijgen genoeg middelen om goede zorg aan te bieden die ook alleen dáárvoor aangewend worden,  en de kosten, uitvoering en kwaliteit zijn in elke gemeente gelijk. 

Lees hier de paragraaf zorg uit het verkiezingsprogramma van de Partij voor de dieren

 Bekijk hier de
Raad van Inspiratie en het programma voor 2021 van de 
Academie
Nieuwezorg
Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg

Vraag
hier de brochure AcademieNieuwezorg aan
 
Twitter
LinkedIn
Website
Email

Dit is een extra Nieuwsbericht van de
AcademieNieuwezorg
Postbus 55578, 1007 NB Amsterdam
‭(020) 845 40 18‬ - info@academienieuwezorg.nl

U kunt zich hier aanmelden voor de Dagelijkse Nieuwsbrief AcademieNieuwezorg

Hier kunt u zich hier afmelden van extra nieuwsberichtenThis email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TopSupport Strategie en Informatie B.V. · Roelof Hartplein 13 · Amsterdam, 1071 TS · Netherlands