Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #23

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste medewerkers,

Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. We gaan er weer tegenaan dit najaar! Het wordt een interessante periode qua nieuws want de 3e dag van september komt eraan en er komt een nieuw kabinet. Alles wat nu nog onduidelijk is zal snel helder worden en als het boeiend is vindt je het zeker in onze nieuwe nieuwsbrief terug en verwerken we dit in onze opleidingen en trainingen.

Dan deze maand nog een reguliere nieuwsbrief vol met informatie. Werk ze!

Groet, Mark Cornelissen,
De Wijsmaker

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met een beperking


Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid bij de overheid, voor mensen met een arbeidsbeperking. De quotumregeling activeren kan leiden tot boetes van € 5000,- per niet gerealiseerde arbeidsplaats bij (overheids)bedrijven van 25 of meer werknemers.

Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

De overheid loopt achter en de markt (werkgevers) halen hun doelen wel. Overigens komen er pas echte boetes in 2019 dus de overheid krijgt nog de tijd om de achterstand in te halen.

Lees hier meer.
Problemen digitale post overheid (berichtenbox)

Veel mensen die digitale post van de overheid ontvangen via MijnOverheid, bekijken die niet of nauwelijks. Daardoor missen ze belangrijke berichten over betalingen, met als gevolg soms hoge boetes en zelfs grote financiële problemen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het rapport ‘Hoezo MIJNoverheid?’.

Lees hier meer over het rapport en de problemen.
 
Toch langere WW?? De nieuwe PAWW

Zoals we weten gaat de overheid de duur van de WW terugbrengen van 38 maanden naar 24 maanden. Deze afbouw loopt al. Momenteel bouwen werknemers de eerste 10 jaar een maand WW per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt jaar, tot maximaal 24 maanden. Eerder was dit een maand per gewerkt jaar tot een maximum van 38 maanden.

De werkgevers en werknemers gaan nu kijken naar een fonds dat de WW weer kan aanvullen zoals het was. Maar de premie hiervoor betaalt de werknemer en alleen bij CAO kan dit gerepareerd worden. Lees hier meer.

En lees hier meer over de PAWW.

 

Eén derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg


Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychische gezondheid.

Lees hier meer.
 

Zilveren Kruis stopt met minimapakket... volgen anderen??


Zilveren Kruis heeft het contract met Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze per 1 januari opgezegd. ,,Ze willen de cliënten kwijt, omdat die te veel geld kosten’’, zegt de wethouder. ,,Dit is onverantwoord. Het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Verzekeraars hebben ook een maatschappelijke taak.’’

Hij vreest dat andere zorgverzekeraars niet langer bereid zijn de minima-polissen over te nemen omdat die niet winstgevend zijn. Bijkomend probleem wordt, zo voorspelt Smit, dat de zorgdrempel voor veel mensen hoger wordt. ,,Zij gaan zorg mijden met als gevolg dat mensen niet of te laat naar de dokter gaan.’’

Lees hier meer.

€ 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan


Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende 2 jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019.  Lees hier meer.
 

Laaggeletterdheid oorzaak van schulden: 'Ik durfde niet te zeggen dat ik het niet snapte'


Bijna 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen of rekenen en begrijpen daardoor hun rekeningen niet. Vaak is het taalgebruik te ingewikkeld en weten ze niet wat er van hen verwacht wordt. Daardoor is laaggeletterdheid een belangrijke oorzaak voor schulden. Lees hier het hele bericht op RTL nieuws.

 

Casus recht op bijstand


Mevrouw Chavez (40) is derdelander (geen EU-onderdaan) met een kind (5, en Nederlander). Zij woont alleen met haar kind. De vader is een Nederlander maar zorgt niet voor het kind en kan dit ook niet.

1.Heeft de vrouw nu een verblijfsrecht?
2.Heeft de vrouw recht op bijstand als alleenstaande ouder?
 
Vraag 1: Ja, er moet worden afgeleid dat een derdelander onder bijzondere omstandigheden een van zijn kind/EU-burger afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen.
Vraag 2: Ja, gelijkstelling met een Nederlander, artikel 11 lid 2 Participatiewet.
 

Hier is erg lang onduidelijkheid over geweest. Deze mensen zaten in onzekerheid en dat is nu opgelost met deze uitspraak. De beoordeling per individu kan alleen nog best moeilijk zijn. De gemeente moet bij de bepaling van alles beoordelen en dan wordt het uiteindelijk toch weer ingewikkeld. De ouder (derdelander) moet bijvoorbeeld aantonen dat de andere ouder (Nederlander) niet voor het kind kan zorgen.

Lees hier de uitspraak.

Weetjes!

Banenafspraak loopt achter (zie elders in deze nieuwsbrief)
Beschut werk plekken loop achter
Meer mensen met een bijstandsuitkering
Doelgroep bij de gemeente wordt ingewikkelder
Mensen vanuit de bijstand vaak een tijdelijk contract
Aantallen doelgroepenregister dalen sterk
 
Lees hier ook de kennisnieuwsbrief van het UWV.

 

Wetsvoorstel verdringingstoets nog bij Eerste Kamer

Met deze toets wordt mensen met een bijstandsuitkering meer kansen geboden op een betaalde baan en worden werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel beschermd tegen oneerlijke concurrentie door onbetaalde of laagbetaalde krachten.

Het ligt nu een beetje stil, dus nog even afwachten op verder verloop.

Lees hier meer.

TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.
Nieuw dit najaar: een halve dag opleiding WLZ/ WMO/Jeugdzorg en PGB.

Kijk in onze agenda voor de inhoud en de data!

Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2017

Is een woonplaats een adres?

Art. 45 lid 3 sub d Rv vereist dat in een exploot naast de naam van de geadresseerde tevens de woonplaats wordt vermeld. Levert het niet vermelden van een adres een nietig exploot op? Hierover zijn de rechters onderling verdeeld. Sommige rechters oordelen dat onder woonplaats moet worden begrepen de woonstede in de zin van art. 1:10 BW, ofwel het volledige huisadres. Dit brengt mee dat een deurwaarder die een exploot uitbrengt zonder te vermelden op welk adres hij dat doet, ermee rekening moet houden dat de burgerlijke rechter dit exploot nietig zal verklaren. Deze verdeelde rechtspraak leidt ertoe dat volgens de hoogste tuchtrechter voor gerechtsdeurwaarders op 1 augustus 2017 het vermelden van een geheim adres in een exploot dus geen klachtwaardige handeling oplevert. Hiermee wordt de eerdere jurisprudentie van tafel geveegd. Een bewindvoerder die zijn privé-adres waar hij tevens kantoor houdt geheim wil houden, moet er dus rekening mee houden dat zijn adres op die manier toch bekend kan worden.

Lees hier de hele uitspraak.

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2017 De Wijsmaker, All rights reserved.