Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #8

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.


De lente is er!
Met een nieuwe opleiding privacy en bewindvoering.


De 8e nieuwsbrief voor bewindvoerders en iedereen die geïnteresseerd is in actueel nieuws over de sociale zekerheid, bijstand en meer. Met iedere maand een uitspraak van de maand, en nog veel meer.

Nieuw is de cursus privacy en bewindvoering. Erg interessant en vol wetenswaardigheden om ons werk zorgvuldig te doen maar ook de privacy van de klant te waarborgen. En, goed te volgen in een halve dag!
Kijk voor meer informatie over deze opleiding hier.

Voor meer opleidingen, bekijk de agenda.

Mark Cornelissen
eigenaar De Wijsmaker
Tijdens de bewindvoeringsdagen van de BPBI op 25 & 26 mei geeft Mark Cornelissen van de Wijsmaker de Masterclass: Uw actuele gids door het doolhof van de sociale zekerheid

Voor meer informatie en een persoonlijk filmpje van Mark kijk hier.
Kan je er niet bij zijn of wil je meer weten over de actuele sociale zekerheid? Kijk dan hier eens!

30 juni 2016 geeft Mark Cornelissen van De Wijsmaker een presentatie over bijzondere bijstand en minimabeleid op het congres van Stratech. Binnenkort meer informatie.
Klijnsma en extra geld voor schulden en armoede
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden. “Er wordt zulk fantastisch werk verricht door vrijwilligers en medewerkers van organisaties die mensen in de financiële problemen bijstaan. Ik geef hen graag een steuntje in de rug door projecten te ondersteunen die landelijke betekenis hebben en die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden.” Lees hier meer.

Tekort bijzondere bijstand gemeenten
In verband met tekorten op de bijzondere bijstand door o.a. beschermingsbewind en de nieuwe vluchtelingen stelde de SP vragen aan de minister. Lees hier de vragen van de SP.
Vraag van de maand

Als een bewindvoerder iets niet doorgeeft wat de klant heeft aangeleverd aan hem, of iets te laat doorstuurt kan het zijn dat de klant een boete krijgt wegens een schending inlichtingenverplichting.  Kan de bewindvoerder dan door de klant aangesproken worden op aansprakelijkheid/ geleden schade/ onrechtmatige daad? Of loopt dit enkel door controle rechtbank? Hoe werkt dit?

Thijs van Lierop (docent beslag- en executierecht en jurisprudentie) legt uit:
"De onderbewindgestelde zou zelfstandig een actie tegen de bewindvoerder kunnen beginnen wegens een onrechtmatige daad. De onderbewindgestelde kan ook eenvoudigweg de rekening en verantwoording van de bewindvoerder niet ondertekenen en daarbij vermelden dat naar zijn mening de bewindvoerder een aantoonbare fout heeft gemaakt waardoor hij financiële schade (een te betalen boete) heeft geleden. De kans is reëel dat de kantonrechter uitleg vraagt aan de bewindvoerder en wellicht ambtshalve de bewindvoerder ontslaat en hem veroordeelt  om de schade te vergoeden."
 
De kredietbank Limburg (KBLB) heeft een nieuw project: budgetbeheer maatwerk

WAT HOUDT BUDGETBEHEER MAATWERK PRECIES IN?
Budgetbeheer Maatwerk is een vorm van inkomensbeheer, die als alternatief voor beschermingsbewind aangeboden kan worden. Anders dan bij de andere vormen van budgetbeheer, wordt u nauw betrokken bij het weer toewerken naar het zelfstandig beheren van uw financiën. Madita Hochstenbach, werkzaam bij de Kredietbank Limburg vertelde over deze nieuwe vorm van budgetbeheer tijdens een opleiding die zij volgde bij De Wijsmaker. Meer info hier.

Betere schuldhulpverlening vereist andere opstelling Rijk

De VNG heeft samen met Divosa, NVVK en MOgroep het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’ aangeboden aan de vaste Kamercommissie SZW. De vier partijen hebben de handen ineengeslagen om een effectievere aanpak van armoede en schulden te bereiken. Lees hier meer.

Hulp nodig met bijstand/ bezwaar/ conflicten met de gemeente?


Heb je hulp nodig met vragen over bijstand, wil je een bezwaarschrift laten checken of ervaar je andere problemen met de gemeente? De Wijsmaker kan helpen!
Meer informatie via info@dewijsmaker.nl, of bel 06-43022961.
De rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel gaan vanaf dinsdag 15 maart bij wijze van proef via een nieuw IT-systeem digitaal communiceren met een selecte groep professionele bewindvoerders.  In minstens 1.500 zaken worden digitale gegevens uitgewisseld.
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties  
Per 1-5-2016 vervangt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) het systeem van door de Belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Er wordt vanaf dat moment gewerkt met een systeem van modelovereenkomsten die gepubliceerd staan op de website van de Belastingdienst. Er geldt een ‘wenperiode’ ook wel implementatiefase genoemd tot 1-5-2017.
Meer weten over een onderzoek naar de vraag wat het volgen van een schuldregeling doet met het zoeken en vinden van betaald werk? Lees hier meer!

Casusboekje VN-verdrag rechten van personen met een handicap


Deze publicatie is bestemd voor degenen die meer willen weten over de inhoud en de reikwijdte van het VN-verdrag. Het boekje is geschreven door Wim Peters, Wmo-specialist bij Stimulansz. Wim Peters doet al zes jaar onderzoek naar de consequenties van het VN-verdrag. Het casusboekje is een boekje met verhalen over mensen. Verhalen die illustreren welke hindernissen mensen met een handicap in het dagelijks leven moeten overwinnen. En hoe zij het recht op toegang tot bijvoorbeeld openbare voorzieningen tot aan de rechter toe hebben bevochten. Hier vind je het casusboekje.
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en je weet niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan.
Meer weten wat de nationale ombudsman heeft te zeggen over de eigen bijdrage in de WMO?
Lees hier het rapport.

Uitspraak van de maand!


Is een beschermingsbewindvoerder aansprakelijk voor het ontstaan van nieuwe (huur)schulden en kosten indien hij pas twee maanden na zijn benoeming stappen heeft ondernomen om de inkomsten van de onderbewindgestelde op de beheerrekening te laten storten? De Eindhovense kantonrechter (RBOBR:2016:445) oordeelt op 28 januari 2016 van wel.
 
Het behoort immers tot één van de kerntaken van een bewindvoerder dat hij met voldoende voortvarendheid zorg draagt voor de (tijdige) ontvangst van inkomsten, waaronder een langdurigheidstoeslag en huurtoeslag, en het doen van uitgaven op de wijze als in de wet aangegeven, dus met gebruikmaking van een bankrekening op naam van de rechthebbende (art. 1:436 lid 4 BW). Het beroep op overmacht aan de kant van de bewindvoerder, inhoudende dat vanwege zijn ziekte de taak is overgedragen aan een vervanger, helpt de bewindvoerder niet. Op grond van art. 6:76 jo. 170 en 171 BW is de bewindvoerder immers aansprakelijk voor de gedragingen en/of fouten van personen die hij bij de vervulling van zijn taak inschakelt, zulks op gelijke wijze als hij zelf jegens de rechthebbende aansprakelijk zou zijn.

Lees hier de hier uitspraak.
 
Ik wil MEER, MEER, MEER, maar wel voor MINDER.
Meerdere opleidingen en trainingen volgen.


Alle opleidingen en trainingen van De Wijsmaker voor een hele dag kosten €299,- pp ex btw en de halve dagen € 199,- pp ex btw.

Neem je er 2 af dan betaal je minder.
Neem je er 3 af betaal je nog minder. Dus: hoe meer hoe beter!

Vraag naar onze prijzen en voorwaarden voor mensen die meer willen voor minder!

(Voor opleidingen en trainingen die De Wijsmaker bij u op kantoor verzorgt gelden standaard lagere tarieven.)
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2016 De Wijsmaker, All rights reserved.


update je gegevens of uitschrijven van deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by MailChimp