Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #18

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

De natuur ontwaakt!

De meteorologische lente is begonnen per 1 maart 2017 en ook het opleidingsseizoen is weer geopend. De eerste opleiding is alweer geweest in Eindhoven. Ik ben trots en blij dat ik bewindvoerders ieder jaar zie terugkomen voor een andere opleiding of training. En ik zie ook nieuwe gezichten! Welkom iedereen.

We hebben dit voorjaar ook 2 nieuwe opleidingen in ons programma: huurrecht en effectief in bezwaar bij de gemeente. Er is genoeg te kiezen!
Neem eens een kijkje, alle opleidingen en trainingen staan al in de agenda! We zien u graag terug tijdens een van onze opleidingen!

Veel groeten,
Mark Cornelissen
eigenaar De Wijsmaker


 
 

Klijnsma: alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma past binnenkort de regels aan.

Klijnsma: "Vrijwilligerswerk is ontzettend waardevol. Voor de samenleving en voor de vrijwilliger zelf. Dat blijkt maar weer op zo'n mooie dag als vandaag waar duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor NL doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland."

De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden daar nog verschillende regels voor. Klijnsma kiest voor de hoogste uitkering.

Overheid respecteert beslagvrije voet ook bij bankbeslag 14 maart 2017

Zes grote overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders gaan de beslagvrije voet ook bij bankbeslag respecteren. Tot deze afspraak zijn zij gekomen tijdens de bijeenkomst die Nationale ombudsman Reinier van Zutphen hierover eind januari organiseerde. De deelnemers onderschrijven verder dat bankbeslag niet gelegd mag worden bij mensen die wel willen maar niet kunnen betalen. Zo voorkom je zinloze en onnodige bankbeslagen. Tot slot wijzen zij op de noodzaak de toepassing van de beslagvrije voet bij bankbeslag uiteindelijk ook in de wet vast te leggen. Van Zutphen heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen zo snel mogelijk te komen tot een voorstel om dit laatste te realiseren. Lees hier meer.

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen!

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Maak er gebruik van!
Zie de website!

VNG start onderzoek naar financiële tekorten sociaal domein

Deze week werd nog eens bevestigd dat ten onrechte het beeld is ontstaan dat gemeenten over het jaar 2015 fors geld overhielden in het sociaal domein. De vergelijking tussen inkomsten en uitgaven had niet gemaakt mogen worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt juist signalen van tekorten en start daarom een onderzoek naar de werkelijke balans tussen uitgaven en inkomsten op het sociaal domein. Lees hier meer.

Vraag van de maand- de jongere en bijstand

Moet een jongere (18 jaar tot en met 26 jaar) eerst 4 weken zoeken naar werk en scholing? Kan deze jongere direct een aanvraag indienen? Kan deze jongere de eerste 4 weken een voorschot krijgen?

De jongere moet eerst 4 weken gebruik maken van de zogenaamde zoekperiode of inspanningsverplichting. Dat betekent dat hij moet solliciteren en dat hij moet onderzoeken of hij weer terug naar school kan. De jongere kan in deze eerste 4 weken nog geen aanvraag indienen voor bijstand, dat kan pas na deze 4 weken. De jongere kan in deze zoekperiode ook geen voorschot krijgen als hij geen geld heeft.

Webinar “Effectief communiceren voor bewindvoerders”

Meld u aan voor het webinar “Effectief communiceren voor bewindvoerders”

  • Wanneer? Maandag 27 maart 2017
  • Tijdstip? Van 14.30 tot 15.30
  • 1 PE punt NBPB
Lees hier meer. De Wijsmaker zal tijdens de Webinar een korte bijdrage verzorgen over privacy en bewindvoering!

Trouw: 'Het gaat niet goed met het banenplan voor arbeidsgehandicapten'

Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking is in de eerste drie kwartalen van 2016 gedaald, blijkt uit een trendrapportage van het UWV.

Eind 2015 waren er ruim 96.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking: 20.000 meer dan in 2012, het startjaar. Een paar maanden later was het aantal banen echter alweer met 4000 gezakt. Uit de meest recente cijfers van het UWV wordt duidelijk waarom niet. Lees hier meer.

TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitzendbureau krijgt boete van € 578.000 voor overtreden wet minimumloon lees hier meer.

Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop


Kantonrechter Breda 30 december 2016: Schoolvoorbeeld van een benoemingsprocedure!
 
De kantonrechter Breda motiveert uitvoerig waarom tegen de wil van de rechthebbende een professioneel beschermingsbewind en een mentorschap wordt ingesteld. Zo is een medische verklaring over de geestelijke toestand (dementie) voorhanden; heeft de kantonrechter een gesprek gevoerd met de betrokkene; zowel de bewindvoerder als de mentor voldoen aan de kwaliteitseisen voor benoembaarheid en zijn beiden zijn bereid om hun taak te gaan uitoefenen hetgeen de wens is van de verzoekers; een plan van aanpak om de beoogde doelen van de beschermingsmaatregel te realiseren zal worden overgelegd; de kantonrechter heeft vastgesteld dat de rechthebbende niet in staat is om aan de bewindvoerder toestemming te geven voor het doen van beschikkingshandelingen en om de in te dienen rekening en verantwoording ter goedkeuring te ondertekenen; de kantonrechter stelt de beloning van de bewindvoerder en de mentor vast en bepaalt dat de beschikking wordt ingeschreven in het Centraal Curatele en Bewindregister. Een schoolvoorbeeld van een benoemingsprocedure! Lees hier de hele uitspraak.
 
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2017 De Wijsmaker, All rights reserved.