Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #17

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Lentekriebels

Het gaat weer lekker in 2017. De lente komt eraan en het opleidingsseizoen is weer geopend. Het is alweer halverwege februari en de eerste opleidingen gaan starten in maart. We hebben dit voorjaar ook 2 nieuwe opleidingen in ons programma: huurrecht en effectief in bezwaar bij de gemeente. Er is genoeg te kiezen!

Neem eens een kijkje, alle opleidingen en trainingen staan al in de agenda! We zien u graag terug tijdens een van onze opleidingen!

Veel groeten,
Mark Cornelissen
eigenaar De Wijsmaker

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden. Lees hier meer.
 

Lees ook: ombudsman: bescherm de beslagvrije voet ook bij bankbeslag.

Weer meer mensen onder bewind

Den Haag, 15 februari 2017

Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe (zie grafiek). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Voorzitter Frits Bakker wijst op het belang van goed toezicht door rechters op bewindvoerders én op het belang van voldoende financiële middelen om deze taak uit te kunnen voeren. Lees hier meer.Laagste werkloosheid in 5 jaar

Steeds meer mensen hebben een baan. In januari zijn er 24.000 mensen extra aan de slag gegaan. En daarmee zijn er voor het eerst meer dan 8,5 miljoen mensen aan het werk. Voor de elfde maand op rij zijn er ook minder werklozen. In januari zaten 480.000 mensen zonder werk. Daarmee is de werkloosheid nu op het laagste punt in vijf jaar. Dat blijkt uit de nieuwste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. lees hier meer.
 

Meer huishoudens langdurig onder lage- inkomensgrens in 2015

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27 duizend tot 221 duizend. Het totaal aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe, herziene cijfers. Inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.
Lees hier meer.
 

Breed moratorium misschien al per 1 maart 2017

In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid staat (op p.2 onderaan) dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.
Zou het echt zo zijn?

Vraag van de maand- Maatregelen & sancties!

Kan de gemeente de uitkering van de klant opschorten (tijdelijk niet betalen) en een hersteltermijn bieden als de klant niet is verschenen op een oproep om te komen naar het kantoor van de gemeente om te praten over arbeidsinschakeling (doelmatigheid)?

Nee, dat kan niet. Als een klant niet komt voor een gesprek  over arbeidsinschakeling moet de gemeente een maatregel (afstemming) beoordelen. De hoogte van de maatregel verschilt per gemeente maar kan oplopen tot wel 100% gedurende 1 maand. Als er sprake is van recidive kan het zelfs 2 maanden 100% zijn.
Sommige gemeenten combineren een doelmatigheidsgesprek met een rechtmatigheidsgesprek. Zij vragen dan bijvoorbeeld ook bankafschriften op. Let dan extra op! Want dan kan de gemeente wel opschorten en een hersteltermijn bieden en als de klant de 2e keer niet komt zelfs de uitkering beëindigen.

 

Verzekeraar CZ biedt hulp aan gezinnen met schuld

Zorgverzekeraar CZ biedt 250 Haagse probleemgezinnen bij wijze van experiment hulp: direct en zonder bureaucratische rompslomp. Het gaat om gezinnen met hoge schulden die in een web van problemen verstrikt zitten, waardoor hun schulden alleen maar toenemen en zij niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Lees hier meer.
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.
Gemeentelijke kredietbanken bekijken verlaging 'woekerrentes' lees hier meer over.
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
Meer weten of het UWV het goed doet of niet? lees dan hier alles over het rapport van de Rekenkamer.

Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2016 (GHARL:2016:8863)
 
Is een vermeende onmogelijkheid om een fatsoenlijk overleg te hebben met de bewindvoerder reden om hem te ontslaan? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (3 november 2016) meent van niet. Uit niets blijkt dat er sprake is van een zodanig verstoorde relatie en/of communicatie dat de bewindvoerder zijn taak niet meer naar behoren kan uitoefenen. Een moeilijke relatie betekent nog geen onwerkbare situatie. De rechthebbende dient te onderkennen dat de bewindvoerder haar vermogen beheert en moet roeien met de riemen die beschikbaar zijn. Verder merkt het hof op dat het door rechthebbende in contanten in ontvangst nemen van de maandelijkse bijdrage in de huishoudelijke kosten van een samenlevende partner in plaats van het storten op de beheerrekening een evident onjuiste gang van zaken is. Lees hier de hele uitspraak.
 
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2017 De Wijsmaker, All rights reserved.