Copy
Her er en oversikt over noe av det som har skjedd i uka som har gått:
 
  • Tore og Trude har snakket med internasjonale studenter ved Universitetet i Stavanger.
  • Siren Pettersen har begynt hos oss som lege i 60 % stilling.
  • Kristin Skog har begynt hos oss som koordinator i 50 % stilling.

Sex og samfunn i media:

SRHR nasjonalt i media:

  • Mellom 3000 og 8000 barn i Norge er i risikogruppen for kjønnslemlesting, viser nye tall fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).
  • Kvinner med svangerskapsforgiftning og kvinner som allerede har fått satt i gang fødselen sendes hjem pga manglende kapasitet ved fødeklinikkene
  • Det er ikke riktig at jenter må betale ekstra hver måned for en biologisk konsekvens de ikke har valgt selv, mener Nordland AUF og går inn for statlig støtte til kvinnelige skoleelever ved videregående og studenter for å dekke utgifter til bind og tamponger.
  • Mange kvinner utsettes for seksuell trakassering i fengsel. 
  • Abortloven gjelder også for fosterreduksjon, slår regjeringen fast. Da abortloven ble vedtatt var det ikke mulig for en kvinne å velge hvor mange barn hun ville bære fram under en graviditet. I dag er det teknisk mulig å avslutte et av flere samtidige svangerskap i mors liv ved såkalt fosterreduksjon. Abortloven sier ikke noe om dette, men etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet konkludert med at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. 
  • Flere menn oppsøker incestsentre for hjelp. 
  • Flere overgrepsmottak registrerer en økning av overgrep blant kvinner som har avtalt møter med personer etter nettdating via Tinder og andre date-apper.

SRHR internasjonalt i media:

Annet

Copyright © Sex og samfunn 2016

E-postadresse:
post@sexogsamfunn.no

Vil du endre hvordan du mottar vårt nyhetsbrev?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av listen