Copy


 

View this email in your browser

Nieuwsbrief IKB Ei  

Nr. 3 - 2016


Via deze nieuwsbrief willen we u over een aantal zaken informeren:

 • Deelnemersbijdrage IKB Ei 2017 ongewijzigd
 • Stalmeting IKB Ei / KAT legbedrijven versus stalmeting NCAE: hoeveel hennen mag ik opzetten?
 • Acceptatie IKB Ei door Raad voor Accreditatie verlengd
 • Hygiënescan – wanneer moet ik deze invullen?
 • Salmonella onderzoek legeindbedrijven
 • Wijzigingen in IKB Ei

Let op: de met rood onderstreepte woorden zijn linkjes die verwijzen naar een webpagina. U kunt hier dus op klikken.

Deelnemersbijdrage IKB Ei 2017 
De IKB Ei deelnemersbijdrage voor 2017 is vergeleken met 2016 ongewijzigd gebleven voor de primaire bedrijven (incl. broederijen): € 160,- per KIP-nummer. Voor pakstations / verzamelaars is de bijdrage tevens ongewijzigd gebleven, maar is de hoogte van de deelnemersbijdrage afhankelijk van de binnenlandse afzet. Elk pakstation / elke verzamelaar zal nog apart door de Stichting OVONED geïnformeerd worden over zijn bijdrage voor 2017.Wilt u meer informatie over de deelnemersbijdrage? Dan kunt u hier verder lezen.

Acceptatie van het IKB Ei kwaliteitsschema door Raad van Accreditatie verlengd!
De acceptatie van IKB Ei als geaccepteerd schema, volgens de ISO/IEC 17065 norm, is verlengd tot en met 01-08-2018. Deze acceptatie geeft aan dat IKB Ei als schema aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Dit wordt door afnemers in binnen- en buitenland als inkoopvoorwaarde gesteld. Ook de overheid vraagt hierom bij gesprekken over vermindering van de controle-druk bij IKB-bedrijven. Daarnaast geeft deze acceptatie u de garantie dat het beheer van IKB Ei op een correcte wijze wordt uitgevoerd.

Stalmeting IKB Ei / KAT legbedrijven versus stalmeting NCAE: hoeveel hennen mag ik opzetten?
Al geruime tijd worden de stalmetingen bij IKB / KAT legbedrijven uitgevoerd door de Certificerende Instanties (CI). Dit gebeurt volgens de richtlijnen van IKB Ei / KAT. Eén van de speerpunten binnen IKB Ei / KAT is dat niet meer hennen mogen worden opgezet dan toegestaan. Ook de NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren) voert stalmetingen uit. Alle legbedrijven worden door de NCAE bezocht. We merken echter dat er de laatste tijd onduidelijkheid is welke stalmeting aangehouden moet worden bij de opzet van de hennen. Daarom volgt hieronder nog een korte toelichting.

Wist u dat?
 • De NCAE een stalmeting uitvoert conform de wettelijke eisen?
 • De stalmeting IKB Ei / KAT echter op enkele punten strenger is dan de wettelijke eisen?
 • Hierdoor de kans groot is dat de NCAE stalmeting afwijkt van de IKB Ei / KAT stalmeting?
 • Als de uitkomst van de stalmetingen verschilt, u bij het bepalen van het aantal op te zetten hennen altijd uit moet gaan van de laagste dieraantallen? 
 • U bij twijfel altijd contact op kunt nemen met uw CI?
 • U altijd een IKB Ei / KAT stalmeting uit moet laten voeren bij nieuwbouw of verbouw?
Hygiënescan – wanneer moet ik deze invullen?
In augustus 2015 is de hygiënescan operationeel geworden en beschikbaar gesteld voor pluimveehouders in Mijn AVINED. Daarnaast is binnen IKB Ei de verplichting opgenomen dat de hygiënescan ten minste iedere 12 maanden moet worden ingevuld. Vaker invullen mag en kan dus altijd! Pluimveebedrijven die op zoek zijn naar handvatten rondom hygiëne kunnen de hygiënescan (nogmaals) invullen. De scan kunt u invullen via ‘Mijn AVINED’. Ga in Mijn AVINED naar menu-optie KIP en vervolgens naar menu-optie hygiënescan.

Salmonella onderzoek legeindbedrijven
Op verschillende momenten moet er bij leghennen onderzoek naar Salmonella worden uitgevoerd. Het eerste monster moet genomen worden aan het begin van de legperiode als de dieren tussen de 22 en 26 weken oud zijn. Vanaf dat monstermoment moet iedere 15 weken een monster genomen worden. En tot slot aan het eind van de legronde, maximaal 3 weken voor het koppel geslacht wordt. Dat laatste monster moet trouwens genomen worden door een dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair. De pluimveehouder is ervoor verantwoordelijk dat al deze monsters op de juiste wijze en op tijd genomen worden. En dit is erg belangrijk want daarmee wordt immers de garantie afgegeven dat de eieren aan alle eisen m.b.t. voedselveiligheid voldoen. Daarnaast wordt er één keer per jaar op elk bedrijf een zogenaamd officieel onderzoek uitgevoerd. Dit wordt in opdracht van de NVWA aangestuurd en uitgevoerd door C-mark.
Wist u dat?
 • Het eerste monster niet later dan op 26 weken leeftijd genomen moet worden?
 • Er maximaal 15 weken mag zitten tussen twee monsternames?
 • U bij IKB Ei als u eenmalig 1 week te laat bent een waarschuwing krijgt?
 • Uw IKB-certificaat anders geschorst kan worden?
 • U meer informatie over Salmonella kunt vinden op onze website en dat daar ook heldere stroomschema’s geplaatst zijn?
Wijzigingen in IKB Ei
In verband met de (huidige dreiging van) vogelgriep in Nederland wordt ernaar gestreefd het aantal bezoeken in de stal zo veel mogelijk te beperken. In dat kader is binnen IKB Ei de verplichting om een hygiënogram of een stalonderzoek te laten nemen opgeschort. Hierover is op 16 november ook gecommuniceerd. Dit punt is samen met enkele andere kleine zaken verwerkt in een nieuwe versie van de IKB Ei-regeling. Deze regeling is per 1 december in werking getreden. Voor meer informatie kunt u deze pagina raadplegen.
 
Meer informatie of vragen?
Bezoek onze website: www.ikbei.nl
Of neem contact met ons op via: 030 - 755 50 14 / info@ikbei.nl

OVONED wenst u prettige feestdagen en de allerbeste wensen voor het jaar 2017 toe!

Stichting OVONED | Postbus 750, 3700 AT Zeist | 030 - 755 50 10
info@ikbei.nl | www.ikbei.nl

 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van OVONED of deelnemer aan IKB Ei.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Afmelden


Email Marketing Powered by Mailchimp