Copy
PRESSEMEDDELELSE
Se denne email i din browser
Del
Tweet
Send
8 MIA. TIL SKAT ER RIGTIG MANGE PENGE
Foreningen Far er blevet spurgt af TV2 om årsagen til det store udestående på 8 mia. kr. til skat i bidragssager. Vi skal for god ordens skyld understrege, at vi ikke er bedt om at udtale os om konkrete sager eller har været præsenteret for sådanne af TV2. Skat må naturligvis se at få styr på indkrævningerne, da man skal betale sin gæld til skat.
Foreningen Far oplever at der er tale om flere forskellige årsager til de manglende indbetalinger.
 
1. Forældre der ikke VIL betale
Det kan handle om chikane og økonomisk vold eller en protest mod diskrimination i lovgivning og praksis i forhold til barnets økonomi.
 
2. Forældre der ikke KAN betale
Det kan handle om den enlige far / samværsforældre der er blevet arbejdsløs og er på kontanthjælp, der ikke får børnecheck eller boligsikring til børnene. Dette selvom de har behov og står med et valg mellem samvær og transport med børnene eller at betale regningerne.
 
3. Forældre der ikke SKAL betale
Det kan handle om sager med bevidst/ubevidst forkert anmodning om udbetaling til skat, som senere skal tilbagebetales. Det kan også være bidrag som man ved skal nedsættes, hvor sagsbehandlingstiden er ca. 12 måneder og der kræves civilt søgsmål for tilbagebetaling af for meget udbetalt af samværsforældre, mens bopælsforældre kan anmode skat om automatisk indkrævning, når systemet ellers virker. Foreningen Far har set eksempler på fejlsager på op til 700.000 euro erkendt af skat.

Der kan for god ordens skyld være tale om mødre i stedet for registrerede fædre, der skal tilbagebetale hos skat eller omvendt. Der kan også være tale om medmødre, men kan imidlertid ikke være tale om medfædre, da Danmark ikke anerkender medfædre i dag.
 
Foreningen Far oplever samlet at 8 mia. kr. er rigtige mange penge og opfordrer forældre m/k til at betale deres gæld og overholde loven. Selvtægt skader danske børn generelt og pengene vil ganske sikkert blive opkrævet hos forældrene med renter. Foreningen Far mener naturligvis, at man som forælder tager ansvar for sine børn og samarbejder positivt. Det gælder begge forældre.
 
Foreningen Far har gennem flere år anmodet skat om en udspecificering af beløbet for en indsats uden, at skat har kunne fremskaffe en sådan specificering.

Foreningen Far har på egen vis anmodet ankestyrelsen oplyse, hvor mange udenlandske sager der er og er blevet orienteret om, at der er ca. 1.000 aktuelle indkrævningssager fra udlandet, som normalt vil være høje beløb. Det kan være sager, hvor Danmark har sat ordre public begrebet ud af kraft i dansk lovgivning i EU sammenhæng. Således at skat per automatik skal indkræve bidrag hos forældre selv i åbenlys urimelige sager, hvor oftest en far skal betale eventuelt meget høje bidrag, samtidig med at han kan få et ellers berettiget samvær med sine børn i praksis.
GENERELT OM BARNETS ØKONOMI
Foreningen Far finder i forhold til barnets økonomi, at alle forældre skal have frit valg til egne aftaler med fordeling af barnets samvær og økonomi i alle familie former.
 
Det bedste for barnet kan derudover være, at der hvis det kan undgås ikke er økonomi mellem mere eller mindre ligeværdige forældre. Dette så barnet får den rigtige samværsordning og den ene forælder ikke kræver 7/7 for at undgå bidrag og den anden forælder kræver bopæl og 9/5 for at modtage bidrag og sociale velfærdsydelser med børn i midten. Begge situationer skaber i dag konflikter.
 
Det bedste for barnet og nok mest naturlige i dag kan være at offentlige indtægter og udgifter automatisk fordeles 50%/50% for stort set ligeværdige forældre fra 10/4 samværsordninger og mere, mens forældre med weekendordninger naturligvis må betale et bidrag på fornuftig og saglig vis.

Det bør være muligt for en familie domstol at træffe afgørelser, som er bedst for barnet og familien, hvis væsentlige forhold ændrer sig eller der er tale om åbenlys urimelighed. Det er eksempelvis ikke muligt for forældrene i dag at ændre en egen aftale med højere bidrag end normalbidraget, hvis den betalende forældre ønsker at betale dette og senere bliver arbejdsløs eller får lavere indtægt og forældrene er uenige.
Om Foreningen Far
Foreningen Far er Danmarks største interesse organisation for børn og fædre samt en af verdens ældste fædre organisationer grundlagt i 1977. Foreningen Far har landsdækkende rådgivningscentre for forældre af begge køn, bedsteforældre og pårørende.

Foreningen Far rådgiver om børns sundhed, faderskab, barsel, aktiviteter, erfaringer, familie lovgivning, samlivsophør og ligestilling i Danmark og Internationalt. Vores arbejde udføres frivilligt og gratis.


Presse kontakt:
Telefon: +45 2622 9730
E-mail: presse@foreningenfar.dk
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Foreningen Far, Alle rettigheder reserveret.

Vil du ændre hvordan du modtager disse emails?
Du kan opdaterer dine præferencer og afmelde dig listen

Email Marketing Powered by Mailchimp