Copy
PRESSEMEDDELELSE
Se denne email i din browser
Del
Tweet
Send
LIGEBEHANDLINGSNÆVNET
Børnehaver nægtes at lave særregler for mandlige pædagoger. Ligebehandlingsnævnet slår fast, at børnehaver ikke må opdele arbejdsopgaver efter køn.
Læs afgørelsen

Foreningen Far hilser bestemt afgørelsen velkommen, men det helt store problem i Danmark er, at der er hundredvis af eksempler på åbenlys diskrimination af børn og fædre, som ligebehandlingsnævnet ikke finder de skal behandle som diskrimination. Det er Børne og Socialministeriets jurister, som er ansvarlige.

Ligebehandlingsnævnet afgør sine sager i henhold til dansk lovgivning selv om den danske familie lovgivning lavet af samme ministerium markant bryder med internationale konventioner om beskyttelse mod forskelsbehandling, respekt for familielivet og retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid.

Det er eksempelvis afgjort i ligebehandlingsnævnet, at det ikke tilladt KUN at give den ene forælder adgang og information om skolevalg, da det hører under den fælles forældremyndighed, mens det er tilladt i børnehaverne, da det hører under bopælsforælderen. Det er hovedrystende ministeriel diskrimination og helt absurd sagsbehandling i ligebehandlingsnævnet.  

Foreningen Far har som et andet eksempel gennem 5 år anmodet statsforvaltningens direktion om statistik over afgørelser for børn i samme situation truffet for bopæl og samværsforældre samt for fædre og mødre. Det kan være midlertidige bopælsafgørelser og afgørelser med alvorlige forhold for børn herunder social arv, vold m.v. hos henholdsvis fædre og mødre. Statsforvaltningen er ikke til dato fremkommet med statistikken, hvorved der ikke kan dokumenteres den strukturelle forskelsbehandling alle i praksis ved sker. 

Statsforvaltningen har over 90% kvindelige medarbejdere og sagsbehandlerne har en blankocheck til at træffe de afgørelser de selv finder er bedst for barnet. Der sker åbenlys diskrimination af børn og fædre samt samværsforældre i samme situation som bopælsforældre i Danmark. Alle kigger væk!

Det er i statsforvaltningen de mest alvorlige børnesager ofte havner for helt almindelige danskere, hvorfor kvaliteten her er afgørende for alle danske børn og forældre i samfundet som helhed. Foreningen Far har senest anmodet Statsforvaltningen sikre en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det interessentforum, som blev etableret efter megen kritik af statsforvaltningen. Heller ikke det har Statsforvaltningen til dato formået at efterkomme i henhold til god offentlig praksis.

Links

25 principsager behandles ikke i Ligebehandlingsnævnet

BERLINGSKE: Den er helt galt med familie lovgivningen

FIK DU LÆST: Landsformandens beretning om sunde børn og ministeriel diskrimination
Om Foreningen Far
Foreningen Far er Danmarks største interesse organisation for børn og fædre samt en af verdens ældste fædre organisationer grundlagt i 1977. Foreningen Far har landsdækkende rådgivningscentre for forældre af begge køn, bedsteforældre og pårørende.

Foreningen Far rådgiver om børns sundhed, faderskab, barsel, aktiviteter, erfaringer, familie lovgivning, samlivsophør og ligestilling i Danmark og Internationalt. Vores arbejde udføres frivilligt og gratis.


Presse kontakt:
Telefon: +45 2622 9730
E-mail: presse@foreningenfar.dk
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Foreningen Far, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp