Copy
NOVO Advocaten Nieuwsbrief Maart 2017
Eindelijk kunnen we het vertellen: per 01 april aanstaande hebben we er een specialist bij!
Lawrence van Woensel,
die hiervoor partner was bij Bogaerts en Groenen Advocaten te Tilburg, gaat per 01 april (het is geen grap) ons team versterken.


We zijn super blij met de aanwinst van deze specialist die al bijna 20 jaar in het vak zit. Lawrence is specialist arbeidsrecht en heeft zijn strepen verdiend op het gebied van ondernemingsrecht en insolventie. We heten hem dan ook van harte welkom!

 
We wensen jullie veel leesplezier en wijsheid toe!

Hartelijke groet,

Femke, Aranka en Rez


 
Kleine werkgever en transitievergoeding
Het UWV kan een kleine werkgever ontheffen van het betalen van een volledige transitievergoeding indien zij is aan te merken als een ‘kleine’ onderneming (de zogeheten “Overbruggingsregeling Transitievergoeding voor kleine werkgevers”.
Lees meer...
Ontbinding wegens wanprestatie
Werknemer weigert hardnekkig gehoor te geven aan in redelijkheid door de werkgever gegeven verplichtingen. De kantonrechter sanctioneert genadeloos.
Lees meer...
De voorovereenkomst en een ziekmelding – sprake van een arbeidsovereenkomst?
Werkneemster werkt middels een Digitale Invallerspool incidenteel voor een stichting van een middelgroot schoolbestuur. Het hof is van oordeel dat de constructie van deze pool als een voorovereenkomst tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet worden beschouwd. Het moment waarop de arbeidsovereenkomst aanvangt is echter conform hetgeen is bepaald in de CAO-PO de dag dat de arbeid aanvangt.
Lees meer...

LEGAL SCAN
 
Door de Legal Scan ontstaat er direct inzicht in wat goed gaat binnen de organisatie en waar de risicofactoren liggen op het gebied van arbeidsrecht.

Wilt u gratis en vrijblijvend een Legal Scan? Neem
dan contact met ons op voor een afspraak. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor een afspraak op 076-2056040.
Vakantie
Vakantie
Een paar feitjes over vakantierecht
 

TIP VAN DE MAAND

De ketenregeling

Vaak krijgen we nog de vraag hoe het nu eigenlijk precies zit met de ketenregeling. Daarom zetten we hier nog een keer de belangrijkste punten op een rij. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt geacht te zijn aangegaan indien deze meer dan 3 arbeidsovereenkomsten kent (met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden) en met een maximale looptijd van 24 maanden. Als een arbeidsovereenkomst dus meer dan 24 maanden heeft geduurd (dus inclusief een eventuele tussenperiode van minder dan 6 maanden) of als een vierde contract wordt gesloten, dan wordt het van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd!

 Let op! Er zijn echter een paar uitzonderingen op de ketenregeling in de wet geformuleerd.

Wilt u weten meer weten over de ketenregeling? Voor ondersteuning en advies kunt u uiteraard bij ons terecht.
Mail ons of bel ons op 076-2056040.

 

Bent u startende of gevorderde ondernemer? NOVO Advocaten is één van de onafhankelijk van elkaar samenwerkende adviseurs van OndernemersStart.nl die u kan helpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website.

Meer nieuwsberichten lezen?
We plaatsen wekelijks nieuwe berichten op onze website en delen ze via onze social media kanalen; Linkedin, Twitter & Facebook!


 
Werknemer geeft geen gehoor aan verzoek werkgever – ontbinding overeenkomst
Dat werknemers niet altijd even goed gehoor geven aan een verzoek van een werkgever komt voor. Hoe een werkgever hier mee omgaat is dan cruciaal voor een rechter om te bepalen of de arbeidsovereenkomst al dan niet om deze reden ontbonden kan worden.
Lees meer...
Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht
In het Nederlands recht kennen we het recht van werkgevers om een werknemer te surveilleren indien er sprake is van een “ernstig vermoeden van een misstand”. Hierbij kan gedacht worden aan vermoedens van diefstal, mishandeling, fraude, enzovoorts.
Lees meer...
Arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd: recht op transitievergoeding
De werkgever heeft werknemer schriftelijk aangezegd. In de brief vermeldde de werkgever dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en van rechtswege zou eindigen op 10 augustus 2016 met de uitdrukkelijke vermelding dat op 10 augustus 2016 de laatste werkdag zou zijn.
Lees meer...

Het NOVO HR telefoonabonnement!

Heeft u ook met enige regelmaat een juridische vraag, maar durft u niet zomaar de telefoon op te pakken uit angst voor de kosten? Dan is het NOVO HR telefoonabonnement iets voor u. Al vanaf € 300 per jaar kunt u onbeperkt bellen naar een van onze specialisten en al uw juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht stellen. Wilt u meer weten? Kijk hier voor meer informatie.

Ook kan u contact met ons opnemen via de mail of bel naar 076-2056040.
Copyright © 2017 NOVO Advocaten, All rights reserved.Princenhagelaan 1 B4
4813 DA BREDA
076-2056040
info@novo-advocaten.nl
 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NOVO Advocaten · Princenhagelaan 1 B4 · Breda, Nb 4813DA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp