Copy
NOVO Advocaten Nieuwsbrief Februari 2017
Hoewel een groot aantal van jullie waarschijnlijk deze week ondergedompeld zijn (geweest) in het carnavalsfeest of sneeuw-festiviteiten, hebben wij bij NOVO Advocaten niet stilgezeten. Er is namelijk weer het een en ander gebeurd waar we jullie graag van op de hoogte brengen. Hieronder lezen jullie de - voor ons - het meest in het oog springende actualiteiten.

 
We wensen jullie veel leesplezier en wijsheid toe!

Hartelijke groet,

Femke, Aranka en Rez


 
‘Projectclausule’ is in strijd met het ontslagrecht

Sky de musical heeft in haar arbeidsovereenkomst een clausule opgenomen waarin staat dat de duur van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is van de duur van het project. Indien het project vroegtijdig zou eindigen zou ook de arbeidsovereenkomst van rechtswege komen te eindigen (“productie-gebonden overeenkomst” omdat een musical ook wel een productie genoemd wordt). Wanneer het project eindigt, is volgens Sky afhankelijk van diverse externe factoren.

Lees meer...

 
Ongeoorloofde vakantie komt werknemer duur te staan

Werknemer boekt zijn vakantie zonder toestemming van zijn werkgever en dient vervolgens zijn verlofaanvraag in. Deze wordt echter afgewezen, aangezien het dan volgens werkgever een enorm drukke periode zal zijn. Werkgever waarschuwt werknemer dat hij niet ongeoorloofd afwezig mag zijn en probeert tevergeefs samen met werknemer tot een andere verlofperiode te komen. Als werknemer toch zonder toestemming op vakantie gaat, wordt hij diezelfde dag op staande voet ontslagen. Werknemer stapt naar de kantonrechter met het verzoek het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter oordeelt echter dat er een dringende reden voor het ontslag op staande voet aanwezig is en wijst het verzoek van werknemer af.

Lees meer...

 

LEGAL SCAN
 
Door de Legal Scan ontstaat er direct inzicht in wat goed gaat binnen de organisatie en waar de risicofactoren liggen op het gebied van arbeidsrecht.

Wilt u gratis en vrijblijvend een Legal Scan? Neem
dan contact met ons op voor een afspraak. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor een afspraak op 076-2056040.
Een vaststellingsovereenkomst
Welke bepalingen moeten er in een vaststellingsovereenkomst komen te staan?
 

TIP VAN DE MAAND

Wet Verbetering Poortwachter

 
Als een werknemer ziek wordt heeft een werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen zien op de re-integratie van de werknemer op de arbeidsmarkt. Dit kan zowel bij werkgever zelf of bij een (mogelijk toekomstig) nieuwe werkgever.

Dit
re-integratie traject wordt (achteraf!) beoordeeld door het UWV, waarbij wordt gekeken of werkgever én werknemer voldoende hebben gedaan om tot een geslaagd re-integratie traject te komen.

Komt het UWV tot het oordeel dat re-integratie niet geslaagd was, dan is werkgever het eerste aanspreekpunt voor het UWV. In het ergste geval kan dan zelfs een loonsanctie van maar liefst een jaar (!!) voor werkgever volgen.

Het is voor een werkgever dan ook van belang om te weten in welk geval maatregelen moeten worden ingezet om een niet gewillige zieke werknemer tot re-integratie te laten overgaan.

Wilt u weten of u uw re-integratie traject goed en met zo min mogelijk risico's doorloopt?

Voor ondersteuning en advies kunt u uiteraard bij ons terecht.
Mail ons of bel ons op 076-2056040.
 

Bent u startende of gevorderde ondernemer? NOVO Advocaten is één van de onafhankelijk van elkaar samenwerkende adviseurs van OndernemersStart.nl die u kan helpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website.

Meer nieuwsberichten lezen?
We plaatsen wekelijks nieuwe berichten op onze website en delen ze via onze social media kanalen; Linkedin, Twitter & Facebook!


 
Wanneer houdt een concurrentiebeding stand?

Twee ex-medewerkers van FMT gaan in het voorjaar van 2013 (nadat zij zelf bij FMT hun arbeidsovereenkomsten hadden opgezegd) aan de slag bij Doc-Work, een voormalig zusterbedrijf van FMT. Zij hadden beiden bij FMT een arbeidsovereenkomst getekend waarin een concurrentiebeding was opgenomen. Overtreding van het concurrentiebeding zou leiden tot een boete van 5000 euro per overtreding en 1000 euro voor iedere dag dat deze overtreding voort zou duren.

Lees meer...

 
Intrekken van een ontbindingsverzoek ziet niet op de nevenverzoeken

In eerste aanleg zijn zowel het ontbindingsverzoek van werknemer als  de tegenverzoeken van werkgever toegewezen. Werknemer trekt zijn ontbindingsverzoek in. Werkgever is van mening dat daarmee ook de nevenverzoeken zijn ingetrokken. Het hof is een ander oordeel toegedaan, aangezien werknemer de overige verzoeken niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft prijsgegeven bij zijn  intrekkingsbericht.

Lees meer...

 

Het NOVO HR telefoonabonnement!

Heeft u ook met enige regelmaat een juridische vraag, maar durft u niet zomaar de telefoon op te pakken uit angst voor de kosten? Dan is het NOVO HR telefoonabonnement iets voor u. Al vanaf € 300 per jaar kunt u onbeperkt bellen naar een van onze specialisten en al uw juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht stellen. Wilt u meer weten? Kijk hier voor meer informatie.

Ook kan u contact met ons opnemen via de mail of bel naar 076-2056040.
Copyright © 2017 NOVO Advocaten, All rights reserved.Princenhagelaan 1 B4
4813 DA BREDA
076-2056040
info@novo-advocaten.nl
 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NOVO Advocaten · Princenhagelaan 1 B4 · Breda, Nb 4813DA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp