Copy
Share
Share
Tweet
Forward
NOVO Advocaten Nieuwsbrief Augustus 2019
 Hierbij treft u weer een overzicht aan van onze nieuwsberichten van de afgelopen maand alsook een vertrouwd NOVO YouTube filmpje. In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de inname van bedrijfseigendommen bij ziekte of schorsing.
Heeft u zelf een onderwerp of vraag die u graag besproken ziet? Laat het ons weten!

We wensen u veel lees- en kijkplezier en graag tot volgende maand.


Hartelijke groet,

Femke, Aranka, Lawrence, Maaike en Maarten


 
Vingerscanautorisatiesysteem Manfield niet AVG-proof

Op 12 augustus heeft de Rechtbank te Amsterdam een bijzondere zaak gewezen waarin werkneemster en werkgever samen de Amsterdamse rechter verzochten om een beslissing te nemen over een vingerscanautorisatesysteem die schoenenzaak Manfield heeft ingevoerd. Werkneemster weigert haar vingerafdruk af te staan, waarop zowel werkgever als werkneemster willen weten of dit op de juiste gronden wordt geweigerd.

Lees hier meer...
Nadere eisen aan een studiekostenbeding

Het studiekostenbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer dat werknemer binnen een bepaalde periode studiekosten die de werkgever heeft betaald, of het loon dat de werkgever heeft doorbetaald tijdens het studieverlof, aan de werkgever dient terug te betalen als de arbeidsovereenkomst tussen partijen binnen die overeengekomen periode eindigt.

Lees hier meer...

Het NOVO HR telefoonabonnement!

Heeft u ook met enige regelmaat een juridische vraag, maar durft u niet zomaar de telefoon op te pakken uit angst voor de kosten? Dan is het NOVO HR telefoonabonnement iets voor u. Al vanaf € 300 per jaar kunt u onbeperkt bellen naar een van onze specialisten en al uw juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht stellen. Wilt u meer weten? Kijk hier voor meer informatie.

Ook kan u contact met ons opnemen via de mail of bel naar 076-2056040.
Inname van bedrijfseigendommen
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de inname van bedrijfseigendommen bij ziekte of schorsing. 

TIP VAN DE MAAND
Conflicten in de werksituatie


Wanneer er een conflict ontstaat in de werksituatie kan een werknemer daardoor uitvallen. De bedrijfsarts zal in dat geval een advies uitbrengen en in dat kader heeft de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen (de
NVAB) op 1 juli jl. een nieuwe richtlijn Conflicten in de werksituatie gepubliceerd die hier een nadere invulling aan geeft.

Tot dusver werd gebruik gemaakt van de STECR werkwijzer die aanknopingspunten bood voor het handelen in geval van een ziekmelding. In de praktijk bleek de toepassing van de werkwijzer echter niet eenvoudig, omdat - onder andere - een overzicht van mogelijke interventies ontbrak. Om die reden is de huidige richtlijn ontwikkeld, waarbij de NVAB uitdrukkelijk opmerkt dat de richtlijn als 'professionele standaard' wordt gezien. Afwijken van de richtlijn door de bedrijfsarts is toegestaan, maar dient wel beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.
 
Wilt u weten wat van een bedrijfsarts mag worden verwacht in een conflict in de werksituatie? Mail ons of bel ons op 076-2056040.

Bent u startende of gevorderde ondernemer? NOVO Advocaten is één van de onafhankelijk van elkaar samenwerkende adviseurs van OndernemersStart.nl die u kan helpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website.

Meer nieuwsberichten lezen?
We plaatsen wekelijks nieuwe berichten op onze website en delen ze via onze social media kanalen; Linkedin, Twitter & Facebook!


 
Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding

Het slapend dienstverband is niet nieuw, echter heeft het de laatste tijd veel aandacht gekregen. Er zijn tot op heden weinig zaken waar de rechter de werkgever heeft verplicht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (wel bijvoorbeeld in geval van een IVA-werknemer). In dit artikel belichten we het slapend dienstverband vanuit een werknemer die (ten tijde van het proces) bijna de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken. Hoe zit het dan met een slapend dienstverband?

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Wanneer een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Dit wordt ook wel onregelmatige opzegging genoemd. Deze zogenaamde gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst zou hebben voortgeduurd als de opzegtermijn wel in acht zou zijn genomen. 

Lees hier meer...

LEGAL SCAN
 
Door de Legal Scan ontstaat er direct inzicht in wat goed gaat binnen de organisatie en waar de risicofactoren liggen op het gebied van arbeidsrecht.

Wilt u gratis en vrijblijvend een Legal Scan? Neem
dan contact met ons op voor een afspraak. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor een afspraak op 076-2056040.
Copyright © 2019 NOVO Advocaten, All rights reserved.Princenhagelaan 1 B4
4813 DA BREDA
076-2056040
info@novo-advocaten.nl
 

Disclaimer
NOVO Advocaten is zeer zorgvuldig als het gaat om het geven van actuele en betrouwbare informatie aan de bezoekers van de website en de lezers van haar nieuwsbrief. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd actueel, foutloos en volledig zal zijn. Om die reden kunt u aan de informatie op de website alsmede de inhoud van de nieuwsbrief geen rechten ontlenen. NOVO Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NOVO Advocaten · Princenhagelaan 1 B4 · Breda, Nb 4813DA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp