Copy
Share
Share
Tweet
Forward
NOVO Advocaten Nieuwsbrief Maart 2020
COVID-19 en Werkgeverschap
Het is momenteel een roerige tijd en het is nog niet duidelijk wanneer deze zal eindigen. 
Het kabinet heeft op 17 maart jl. besloten om economische maatregelen te nemen. Op de
infographic van Rijksoverheid zijn de tijdelijke financiële regelingen onder elkaar gezet. Op 30 maart wordt verwacht dat de overheid meer duidelijkheid over de Noodmaatregel (NOW) zal geven. Wij zullen u daar uiteraard van op de hoogte houden.
NOVO Advocaten helpt ook in deze tijd graag en als u hulp nodig heeft dan kunt u telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 076-2056040 of u kunt mailen naar
info@novo-advocaten.nl.

We wensen u heel veel gezondheid toe!

Voor nu treft u hierbij een overzicht aan van onze nieuwsberichten van de afgelopen maand. Heeft u zelf een onderwerp of vraag die u graag besproken ziet?
Laat het ons weten!
Veel leesplezier en tot volgende maand.


Aranka zal per 1 april NOVO Advocaten verlaten

Na een mooie leerzame tijd stopt mijn tijd bij NOVO Advocaten.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de goede samenwerkingen en wens ik iedereen veel gezondheid en succes toe!

groet, Aranka.
Vanuit NOVO willen we Aranka ongelooflijk bedanken voor haar steun en inzet deze ruim 4 jaar. We zullen je missen

 
Corona
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Één van de door het kabinet genomen maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze vervangt de regeling werktijdverkorting (WTV-regeling). Anders dan met de WTV-regeling krijgen werkgevers onder de NOW een voorschot (t.b.v. de tegemoetkoming in de loonkosten) en wordt e.e.a. niet pas achteraf gecompenseerd. Daarnaast worden de WW-rechten van werknemers niet opgesoupeerd. Voorts wordt omzetverlies als criterium gebruikt bij NOW en niet werkvermindering (zoals bij de WTV-regeling).

De geldende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-maatregel zijn:
  • Het loon wordt door de werkgever 100% doorbetaald;
  • De werkgever mag gedurende de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen;
  • De aanvraag geldt voor 3 maanden en kan eenmaal (met mogelijk nadere voorwaarden) met 3 maanden worden verlengd;
  • NOW ziet op omzetdalingen van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020 (houd u administratie dan ook goed bij);
  • De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonkosten en is afhankelijk van de terugval van de omzet;
  • Het voorschot zal 80% bedragen van de te verwachten tegemoetkoming en achteraf zal de uiteindelijke tegemoetkoming aan de hand van de werkelijke daling in de omzet worden vastgesteld;
  • Een correctie zal nog plaatsvinden bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming wanneer er sprake is geweest van een daling van de loonsom;
  • Indien de omvang van de tegemoetkoming nader bepaald dient te worden is bij de aanvraag een accountantsverklaring vereist.
De verwachting is dat het kabinet morgen meer zal vertellen over de invulling en de voorwaarden van de regeling zelf, alsook over de ingangsdatum van de NOW-maatregel.
Wilt u meer weten over NOW? Dan kunt u
contact met ons opnemen.

Wederom een uitspraak waarbij geen succesvol beroep op de i-grond is gedaan

In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de eerste (gepubliceerde) uitspraak bekend was waarbij een verzoek om ontbinding op grond van de i-grond werd afgewezen. Ook deze maand maart zijn er verzoeken die gebaseerd waren op de cumulatiegrond afgewezen. Hieronder wordt kort aangegeven waar het in een zaak fout ging.
Lees meer...

Verval aanspraken verlof na vrijstelling van werk

In een uitspraak van de rechtbank te Zutphen wordt beslist dat na een langdurige periode van vrijstelling van werk met behoud van loon géén aanspraak meer kan worden gemaakt op uitbetaling van de niet genoten verlofdagen.
Lees meer...

Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

Na 31 jaar heeft werkneemster volgens de geldende toekenningscriteria van werkgever geen recht meer op een leaseauto. De kantonrechter oordeelt dat werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Werkgever wordt veroordeeld tot een vergoeding ter compensatie.
Lees meer...

Belediging en bedreiging door werknemer

Onlangs oordeelde de rechtbank Utrecht of een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen. Ontslag op staande voet kan gegeven worden op het moment dat een werknemer zich dusdanig gedraagt dat het niet redelijk is om van een werkgever te verlangen dat deze hem nog in dienst houdt. Wanneer een rechter dit beoordeelt, zal deze rekening houden met... Lees meer...


Het NOVO HR telefoonabonnement

Heeft u ook met enige regelmaat een juridische vraag? Dan is het NOVO HR telefoonabonnement iets voor u. Al vanaf € 300 per jaar kunt u onbeperkt bellen naar een van onze specialisten en al uw juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht stellen. Kijk hier voor meer informatie.

 

Bent u startende of gevorderde ondernemer?

NOVO Advocaten is één van de onafhankelijk van elkaar samenwerkende adviseurs van OndernemersStart.nl die u kan helpen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Legal scan
 
Door de Legal Scan ontstaat er direct inzicht in wat goed gaat binnen de organisatie en waar de risicofactoren liggen op het gebied van arbeidsrecht.

Wilt u gratis en vrijblijvend een Legal Scan? Neem
dan contact met ons op voor een afspraak. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor een afspraak op 076-2056040.
Meer nieuwsberichten lezen?
We plaatsen wekelijks nieuwe berichten op onze website en delen ze via onze social media kanalen; Linkedin, Twitter & Facebook!
Copyright © 2020 NOVO Advocaten, All rights reserved.Princenhagelaan 1 B4
4813 DA BREDA
076-2056040
info@novo-advocaten.nl
 

Disclaimer
NOVO Advocaten is zeer zorgvuldig als het gaat om het geven van actuele en betrouwbare informatie aan de bezoekers van de website en de lezers van haar nieuwsbrief. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd actueel, foutloos en volledig zal zijn. Om die reden kunt u aan de informatie op de website alsmede de inhoud van de nieuwsbrief geen rechten ontlenen. NOVO Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NOVO Advocaten · Princenhagelaan 1 B4 · Breda, Nb 4813DA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp