Copy
  LiemersNovumNieuws
Schooljaar 2019-2020 / jaargang 2 / nummer 3 / woensdag 18 december 2019

2019: JAAR VAN REMBRANDT MEESTERSCHAP  

WISSELING VAN DE WACHT

Zoals intern reeds gecommuniceerd is, gaat Toon Geluk (voorzitter CvB) in het voorjaar van 2020 LiemersNovum verlaten. Hij zet zijn loopbaan voort als zelfstandig ondernemer en hij gaat zich richten op interim-bestuur. De raad van toezicht heeft een persbericht uitgegeven over deze wisseling van de wacht. 

Inmiddels heeft de raad van toezicht besloten dat Pieter-Jan Buhler zijn rol als voorzitter zal overnemen. Direct na de kerstvakantie wordt de procedure voor werving en selectie lid college van bestuur gestart.  

DIRECTIEVOERING
BREDE SCHOOL ST. MARTINUS

Vorige week heeft Carin Schepers (directeur Brede School St. Martinus in Oud-Zevenaar) bekend gemaakt dat zij haar directeurschap neerlegt om o.a. gezondheidsredenen. Bijna tien jaar heeft zij de school geleid. Wij mogen met haar trots zijn op het bereikte resultaat: een prachtig nieuw schoolgebouw met een dynamisch schoolconcept en een enthousiast team. 
Vanzelfsprekend wordt er een daverend afscheid voor haar georganiseerd. Gegevens volgen te zijner tijd.  

DIRECTIEVOERING IKC HET RAVELIJN

Maandag 16 december jl. heeft Ans Spee (directeur IKC Het Ravelijn in Westervoort) haar team verteld dat zij per 1 maart 2020 stopt als directeur. Ans is directeur geweest van achtereenvolgens De Boomgaard/ Wereldwijzer in Duiven, het Klokhuis in Duiven en sinds 1 januari 2019 van Het Ravelijn in Westervoort.
Er is door haar met haar team enorm veel werk verzet op alle terreinen. Maar Ans heeft geconstateerd dat zij niet meer de energie haalt uit haar werk die voor haar (en de school) nodig is.
Voor de voorjaarsvakantie neemt zij afscheid van haar school.
Het bestuur heeft inmiddels een nieuwe directeur benoemd per 1 maart a.s.

VANUIT DE GMR

De GMR heeft in de afgelopen periode deelgenomen aan een training in het kader van ‘Toezichthouden op onderwijskwaliteit’. Ook de RvT en het CvB namen deel aan deze geslaagde avond. Daarnaast heeft een grote delegatie van de GMR samen met leden van de RvT deelgenomen aan de scholencontactdag. Dit is door iedereen als heel waardevol ervaren, de dag gaf een mooie inkijk in vele van onze scholen. Op dit moment onderzoekt de GMR naar een goede manier waarop GMR en MR’s elkaar op de hoogte houden in het kader van onderwerpen die op stichtingsniveau een rol spelen.
 

TEVREDEN MEDEWERKERS

November 2018 heeft het bestuur een grootschalig tevredenheidsonderzoek uitgezet onder medewerkers, ouders, leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en als aparte doelgroep directeuren. De uitslagen zijn destijds in onze nieuwsbrief (jaargang 1, nummer 6) gepubliceerd en op schoolniveau besproken.
Het bureau dat dit onderzoek heeft gedaan, publiceerde onlangs een landelijk beeld. Het is erg leerzaam de eigen resultaten met de landelijke benchmark te vergelijken. Wie geïnteresseerd is: hier is het rapport te lezen!
 

BRON: dagblad Trouw 4 december 2019

SAVE THE DATE: PERSONEELSDAG
WOENSDAG 25 MAART 2020

Noteer alvast in de agenda: Woensdag 25 maart 2020 organiseren we onze jaarlijkse personeelsdag. In januari volgt nadere informatie!

NETWERKBEHEER

Enkele maanden geleden hebben diverse medewerkers zich beziggehouden met het aanbestedingstraject netwerkbeheer. Deze commissie heeft Actacom als nieuwe netwerkbeheerder gekozen. Actacom biedt ons de mogelijkheid volledig in de cloud te werken, dit is passend bij deze tijd van digitaal werken en toekomstbestendig. De afgelopen weken zijn de meeste van onze scholen gemigreerd naar de cloud, de laatste scholen volgen deze week.

We begrijpen dat deze nieuwe werkwijze uitdagingen met zich meebrengt en dat het voor diverse medewerkers wennen is. Samen met Actacom dragen we er zorg voor dat iedereen goed met de nieuwe systemen kan werken. Vanaf januari zullen we de verdere behoeften per school inventariseren en bieden we samen met Actacom een passende oplossing. Iedere school krijgt een teamtraining van Actacom en we zullen de toekomstige opleidingen in onze LiemersNovum Academy aan laten sluiten op de nieuwe omgeving.

De bovenschoolse samenwerking met Actacom is de laatste maanden zeer intensief geweest. We hebben in deze periode ervaren dat we te maken hebben met een professionele partner en wij hebben dan ook veel vertrouwen in een prettige samenwerking de komende jaren. Jochem Aaldering begeleidt dit traject vanuit LiemersNovum. Voor vragen of opmerkingen is Jochem te bereiken via: innovatie.ict@liemersnovum.nl 

Deze nieuwe samenwerking brengt tevens een afscheid met zich mee. Op 1 januari 2020 nemen we afscheid van ICT@School als netwerkbeheerder. We willen alle medewerkers van ICT@School bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren.

UITBREIDING MATERIALEN NOVUMLAB

Geweldig nieuws! Het assortiment van het NovumLab is flink uitgebreid.
Naast de (programmeer)materialen die al beschikbaar waren voor de oudere kinderen is er flink geïnvesteerd in materialen voor de onder- en middenbouw.
Hierbij valt te denken aan: Osmo Words, Number en Tangram, Power Puzzles met AR mogelijkheden, Duplo Coding Express, diverse robots en nog veel meer.
Bekijk wat je allemaal kunt lenen door op deze link te klikken.
Reserveer de materialen via de ict’er van jouw school. Het ophalen en terugbrengen van de materialen kan iedere maandag en donderdag tussen 08.30 en 16.00 uur.

HUISVESTING

In Duiven heeft de gemeente bepaald waar het nieuwe schoolgebouw van BS De Wiekslag en BS Wereldwijzer wordt neergezet. Beide scholen komen in één gebouw dat wordt neergezet naast het huidige gebouw van De Wiekslag op het grasveld. Tijdens de bouw kan er dan ook gewoon van het huidige gebouw gebruik worden gemaakt. Later zal dit gebouw gesloopt worden waarmee verkeer-, parkeer- en speeloplossingen worden gecreëerd. We denken dat het gebouw in 2022 wordt opgeleverd.
 
In Zevenaar vordert de vernieuwbouw van Platanenlaan gestaag. De bouwers bereiken binnenkort het hoogste punt en de voorspelling is dat zoals afgesproken aan het einde van dit schooljaar het gebouw opgeleverd wordt.
 
Verder heeft de gemeente samen met ons een nieuwe locatie voor Sterrenschool Zevenaar gekozen. Sterrenschool gaat met ingang van schooljaar 2021-2022 starten op locatie Guido Gezellestraat in Schrijvershoek. Daar krijgt de school een vernieuwd schoolgebouw. De Bem gaat dan gebruik maken van het huidige gebouw van Sterrenschool.
 
Ook bij IKC Carrousel gaan de bouwers aan het werk. IKC Carrousel wordt grondig gerenoveerd en zal samen met Humankind een vernieuwd IKC vormen waarbij ook DaVinci Zevenaar (nu nog in de Bizetstraat) in zal trekken.
Tot slot  gaat gemeente Zevenaar een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar locatie Vestersbos om te kijken of De Tamboerijn en De Wissel daar samen met Zonnekinderen een nieuwe IKC kan bouwen. Beide scholen blijven zelfstandig functioneren in dit nieuwe gebouw. 

LIEMERSNOVUM ACADEMY

Het aanbod in de LN Academy is groter dan ooit. Het bestuur hanteert ondergrenzen om cursussen te laten doorgaan. Soms zijn er afmeldingen (te druk, ben moe, heb oudergesprekken) een uur voordat een cursus of workshop start. Dat is voor zowel de trainer (jammer, kennelijk geen interesse) als het bestuur (jammer, dit kost een hoop geld) erg frustrerend. We doen nogmaals een beroep op ieders professionaliteit!

Een greep uit het aanbod:
 • Onderbouw, ik hou van jou
 • Bewegend leren
 • Hoogbegaafd: effectief lesgeven en spiral dynamics
 • Werken met Word
 • Yoga in de klas
 • Aan de slag met MIJN ABP
 • Jonge kind en ict
 • Geef me de 5
 • Oriëntatie op werkdruk en leerkracht
 • Escape the classroom
 • Werken en leren met DaVinci
 • Werken met SharePoint
 • ADHD bij meisjes
Kijk voor het complete aanbod in de Academy en meld je aan via www.liemersnovumacademy.nl

AGENDA

Facebook
LinkedIn
Link
Website
Copyright ©  2019 LiemersNovum, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres:
Voltastraat 21
6902 PT Zevenaar
0316-226514

Geen mails meer ontvangen of de frequentie wijzigen?
Ga dan naar voorkeuren bewerken or afmelden.