Copy
Nieuwsbrief vereniging Ons Mooi Epe
View this email in your browser

Beste leden van Ons Mooi Epe

We krijgen er nog steeds nieuwe leden bij. Heeft u nog niet eerder een nieuwsbrief van ons ontvangen, dan heten we u bij dezen graag van harte welkom bij de vereniging! Ondertussen zijn we de 400 leden ruim gepasseerd! We hebben ook al een aantal donaties mogen ontvangen. Ook daarvoor hartelijk dank, we kunnen dit heel goed gebruiken. U kunt onze vereniging financieel steunen door een vrijwillige bijdrage over te maken op: NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe. Op onze website is te zien waar de donaties aan besteed worden.

Er is weer veel gebeurd in de eerste weken van het nieuwe jaar, dus hoog tijd voor een update!


Ons Mooi Epe naar de provincie


Woensdag 13 januari hebben we met vijf leden van de vereniging ons alternatieve plan gepresenteerd aan de provincie. Het persbericht van deze ontmoeting is te lezen op onze website. We hebben een goed gevoel overgehouden aan deze ontmoeting en zien het vervolg met vertrouwen tegemoet. Naar verwachting zal half februari een nieuwe ontmoeting gepland worden. Uiteraard zullen we daar ook verslag van uitbrengen.
 

Hoorzitting 28 januari


Volgende week donderdag is er om 19.00 uur een hoorzitting in het gemeentehuis van Epe. In deze hoorzitting worden de bezwaarschriften tegen de verleende kapvergunningen van de bomen aan de Heerderweg behandeld. Belanghebbenden hebben, net als de vereniging Ons Mooi Epe, ondertussen een uitnodiging ontvangen. Een jurist zal tijdens de hoorzitting namens de leden van onze vereniging het woord voeren.

Wij roepen iedereen op om ook naar de hoorzitting te komen. Alleen mensen met een uitnodiging worden toegelaten in de raadzaal, deze moet getoond worden bij binnenkomst. Leden van de vereniging kunnen de uitnodiging downloaden op onze website.
Voor mensen zonder uitnodiging wordt er elders in het gemeentehuis een scherm geplaatst. De hoorzitting is ook te volgen via internet, mocht u niet in de gelegenheid zijn fysiek aanwezig te zijn.

Bent u persoonlijk als belanghebbende uitgenodigd voor de hoorzitting van 28 januari (omdat u binnen een straal van 300 meter van de bomen woont), dan adviseren wij u eveneens te verschijnen op de hoorzitting én uw bezwaarschrift toe te lichten. Indien u -naast uw eigen verhaal natuurlijk- behoefte heeft aan extra argumenten kunt u daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: info@onsmooiepe.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de hoorzitting is te vinden in het nieuwsartikel op onze website. Op onze website is ook meer informatie te vinden over Ons Mooi Epe, zoals de samenstelling van het bestuur en de statuten van de vereniging.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons via Facebook en Twitter.

We zien u graag 28 januari tijdens de hoorzitting. De grote opkomst voor de bomen heeft ons steeds weer een stap verder geholpen, dus laten we nu ook weer massaal onze stem horen voor de bomen én voor de veiligheid!

Hartelijk dank voor jullie steun!
Het is niet te laat, de bomen blijven staan.
Copyright © 2016 Vereniging Ons Mooi Epe, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp